Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Zwyczajne Walne Zebranie SII - 2012

 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania

Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

 

1) Zarząd Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, zgodnie z § 28 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, zawiadamia, że na podstawie § 26 ust. 1 Statutu, zwołuje na dzień 23 czerwca 2012 r. na godzinę 10:30 Zwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się we Wrocławiu.

 

Zwyczajne Walne Zebranie SII odbędzie się w Hotelu "The Granary La Suite Hotel Wroclaw City Center" przy ul. Menniczej 24, we Wrocławiu Sala Garden 1 na parterze.

 

2) Dzień Rejestracji na Walne Zebranie przypada na 16 dni przed Walnym Zebraniem. Jeżeli szesnasty dzień przed Walnym Zebraniem nie jest dniem roboczym, Dzień Rejestracji przypada w pierwszym dniu roboczym po szesnastym dniu przed Walnym Zebraniem. Dniem Rejestracji na niniejsze Zwyczajne Walne Zebranie zgodnie z § 24 ust. 3 Statutu jest 7 czerwca 2012 r. (Ze względu na to, że 7 czerwca był dniem wolnym rejestracja była możliwa do 8 czerwca 2012 r.)

 

3) Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania:

 

  1. Rozpoczęcie Obrad.
  2. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2011 r.
  3. Zatwierdzenie Sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w 2011 r.
  4. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego SII za 2011 r.
  5. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia za 2011 r.
  6. Rozpatrzenie odwołania od uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
  7. Dyskusja w sprawach różnych.
  8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania.

 

4) Członkowie zobowiązani są przesyłać korespondencję dotyczącą Walnego Zebrania na adres poczty elektronicznej: wz@sii.org.pl.

 

5) Do udziału w Walnym Zebraniu, z prawem głosu stanowiącym, uprawnieni są wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia będący członkami pełnoprawnymi w Dniu Rejestracji na Walne Zebranie (t.j. 7 czerwca 2012 r.), którzy zarejestrowali swój udział w Walnym Zebraniu najpóźniej w Dniu Rejestracji, w sposób określony w § 29 Statutu.

 

6) Członek pełnoprawny to członek zwyczajny Stowarzyszenia, który nie jest zawieszony w prawach członkowskich zgodnie z § 19 ust. 7.

 

7) Pełnoprawni członkowie Stowarzyszenia rejestrują swój udział przez powiadomienie Zarządu Stowarzyszenia o zamiarze udziału w Walnym Zebraniu najpóźniej w Dniu Rejestracji na Walne Zebranie, rejestracji dokonuje Zarząd.

 

8) Powiadomienia (rejestracji) można dokonać na adres poczty elektronicznej określony w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zebrania (wz@sii.org.pl) lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Na Zwyczajne Walne Zebranie można również zarejestrować się korzystając z automatycznego formularza, który dostępny jest (do 8 czerwca 2012 r.) dla aktywnych członków SII na dole niniejszej strony www, po zalogowaniu się do serwisu SII.

 

9) Niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia o rejestracji na adres poczty elektronicznej Zarząd Stowarzyszenia odsyła pocztą elektroniczną potwierdzenie rejestracji. W razie rejestracji za pomocą automatycznego formularza członek Stowarzyszenia otrzyma potwierdzenie rejestracji na podany w profilu adres poczty elektronicznej. W razie braku potwierdzenia rejestracji osoba rejestrująca się zobowiązana jest skontaktować się telefonicznie z Zarządem Stowarzyszenia (tel.: +48 (0) 71 332 95 60) w celu potwierdzenia udziału. Po telefonicznym potwierdzeniu udziału Zarząd Stowarzyszenia prześle potwierdzenie rejestracji pocztą elektroniczną na podany przez zgłaszającego się adres.

 

10) W razie wątpliwości, o dopuszczeniu do udziału w Walnym Zebraniu decyduje przedstawienie Przewodniczącemu obrad przez członka Stowarzyszenia zwrotnego potwierdzenia odbioru listu poleconego lub wydrukowanego potwierdzenia otrzymanego od Zarządu wraz z dowodem tożsamości, najpóźniej przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zebraniu. Zarząd Stowarzyszenia będzie dysponował podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania możliwością sprawdzenia aktualności członkostwa wg stanu na Dzień Rejestracji na Walne Zebranie, wobec czego posiadanie legitymacji członkowskiej nie jest wymagane.

 

11) Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są podczas podpisywania listy obecności okazać dowód tożsamości ze zdjęciem. Zaleca się posiadanie wydrukowanego potwierdzenia otrzymanego od Zarządu lub zwrotnego potwierdzenia odbioru listu poleconego.

 

12) Każdemu członkowi zwyczajnemu uprawnionemu do udziału w Walnym Zebraniu przysługuje jeden głos. Głos stanowiący można wykonywać jedynie osobiście, udzielanie pełnomocnictw jest niedopuszczalne.

 

13) Do 7 dnia przed Dniem Rejestracji na Zwyczajne Walne Zebranie (tj. 31 maja 2012 r.) grupa członków uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zebraniu, w liczbie co najmniej 30, może zgłaszać propozycje poprawek do przedstawionego przez Zarząd porządku obrad wraz z propozycjami uchwał lub materiałami do dyskusji, pod rygorem ich odrzucenia.

 

14) Przyjęte propozycje poprawek porządku obrad publikowane będą niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od ich wpłynięcia do Zarządu, na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.sii.org.pl/wz).

 

15) Najpóźniej na 7 dni przed Dniem Rejestracji na Walne Zebranie (tj. 31 maja 2012 r.) Zarząd przedstawia Komisji Rewizyjnej oraz zamieszcza na stronie internetowej Stowarzyszenia:

 

1. projekty uchwał, nad którymi będzie obradowało Walne Zebranie,

2. informacje o odwołaniach, które będą rozpatrywane przez Walne Zebranie,

3. inne dokumenty, nad którymi będzie obradowało Walne Zebranie.

 

16) Najpóźniej 4 dni przed dniem Walnego Zebrania (tj. 19 czerwca 2012 r.) Zarząd zamieści na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.sii.org.pl/wz) dokładny adres, pod którym odbędzie się Walne Zebranie.

19 czerwca 2012 r.:

Zwyczajne Walne Zebranie SII odbędzie się 23 czerwca 2012 r. o godz. 10:30 w Hotelu "The Granary La Suite Hotel Wroclaw City Center" przy ul. Menniczej 24, we Wrocławiu - Sala Garden 1 na parterze.

 

 

 

Aby uzyskać dostęp do formularza rejestracji na Zwyczajne Walne Zebranie należy zalogowac się w serwisie SII i mieć opłaconą składkę członkowską. Poniżej dostępny będzie link do formularza rejestracyjnego. Przed zarejestrowaniem uczestnictwa w ZWZ prosimy sprawdzić poprawność adresu e-mail podanego w zakładce "Twoje konto". Rejestracja na ZWZ była możliwa do 8 czerwca 2012 r. formualrz został już zamknięty.

 

W dniu 31 maja 2012 r. zamieszczono poniżej dokumenty, o których mowa w pkt. 15 (dostępne tylko dla zalogowanych aktywnych członków SII).

 

W dniu 27 czerwca 2012 r. zamieszczono poniżej protokół z ZWZ wraz z kompletem podjętych uchwał (dostępne tylko dla zalogowanych aktywnych członków SII). 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z opłaconą składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII