Chat with us, powered by LiveChat

Badanie Prawa Akcjonariuszy na Walnych Zgromadzeniach

 

Badanie Prawa Akcjonariuszy na Walnych Zgromadzeniach

 

3 sierpnia 2009 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, stanowiąca implementację dyrektywy o prawach akcjonariuszy (2007/36/WE), zmieniająca sposób zwoływania i organizacji walnych zgromadzeń spółek publicznych oraz znosząca wymóg blokowania akcji przed walnym zgromadzeniem.

 

Celem ankiety jest zbadanie, jaki – zdaniem inwestorów indywidualnych – implementacja dyrektywy miała wpływ na tych inwestorów.

 

Przedstawione niżej pytania mają też pomóc w ocenie, czy organizowanie walnych zgromadzeń zgodnie z nowymi regulacjami spowodowało zmianę poziomu aktywności akcjonariuszy, czy pojawiły się jakieś problemy związane z uczestnictwem w walnych zgromadzeniach według nowych zasad.

 

Ankiety są całkowicie anonimowe, więc pierwsze trzy pytania mają na celu usytuowanie inwestora w odpowiednim segmencie rynku, gdyż celem ankiety jest również zbadanie, czy odpowiedzi na poszczególne pytania różnią się w zależności od rodzaju inwestora lub jego stażu.

 

Autorem badania jest Pan Krzysztof Grabowski.

 

Uwaga!

 

Wśród osób, które wzięły udział w badaniu zostały rozlosowane trzy komplety książek Zenona Komara "Sztuka spekulacji po latach".

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie