Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Oferta publiczna Vantage Development S.A.

Vantage

 

Vantage Development S.A („Vantage Development”) to dynamicznie rozwijająca się spółka deweloperska. Firma działa przede wszystkim na rynku wrocławskim, który obecnie jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków w Polsce. Grupa specjalizuje się w budownictwie mieszkaniowym oraz biurowcach. Ofertę Vantage uzupełniają osiedla domów jednorodzinnych oraz powierzchnie usługowe.

 

Zbliżający się debiut Vantage Development na Giełdzie Papierów Wartościowych wiąże się z wydzieleniem działalności deweloperskiej z Impel S.A oraz przeniesieniem jej do Vantage. W zamian wszyscy akcjonariusze Impel S.A otrzymają akcje wrocławskiego dewelopera.

W ostatnim roku Vantage Development ukończył budowę dwóch projektów mieszkaniowych (I etap osiedla wielorodzinnego Centauris oraz I etap osiedla domów jednorodzinnych Słoneczne Sady), w których większość lokali znalazła już nabywców. Vantage finalizuje także budowę biurowca Promenady Epsilon. Spółka posiada w ofercie sprzedaży ponad 400 mieszkań oraz ponad 12 000 mkw powierzchni biurowych i usługowych.

 

Promenady Wrocławskie

Jedną z czołowych inwestycji Vantage Development jest unikalny w skali kraju projekt Promenady Wrocławskie, nowej dzielnicy w centrum Wrocławia. Docelowo na obszarze 15 ha powstanie 2,000 mieszkań oraz 80 000 mkw. powierzchni biurowej. Projekt będzie przekazywany do użytku etapami, a jego realizacja planowana jest na 7-10 lat.

 

Istotną przewagą konkurencyjną Spółki jest bank ziemi, na który składa się wiele gruntów zlokalizowanych we Wrocławiu oraz jedna nieruchomość w okolicach Warszawy. Zgodnie ze strategią Spółki, pozwoli on na realizowanie projektów deweloperskich przez następne 7-10 lat. Bank ziemi w posiadaniu Spółki, wyceniany jest na ok. 300 mln zł.

 

Wrocławski rynek nieruchomości

Vantage Development działa obecnie przede wszystkim na rynku wrocławskim. Dobrze rozwijająca się gospodarka regionu, a także bogata oferta edukacyjna i kulturalna zachęcają do zakupu mieszkań właśnie w tym mieście. Także standard życia mieszkańców i ich zamożność rosną w szybkim tempie, tworząc zapotrzebowanie na nieruchomości o dobrym standardzie. Według danych GUS za 2010 r. w latach 2006-2010 wzrost PKB per capita we Wrocławiu był najwyższy w kraju, obecnie pod względem wielkości PKB, Wrocław znajduje się wspólnie z Krakowem na czwartym miejscu w Polsce. W wieku 20-35 lat znajduje się obecnie około 167 tys. Wrocławian, a to ta grupa jest najczęstszym nabywcą nieruchomości.

Wrocław jest również liderem w pozyskiwaniu inwestycji zagranicznych, co generuje rosnący popyt na powierzchnie biurowe. Podaż powierzchni biurowej we Wrocławiu to około 390 000 mkw, co jest wielkością znacznie przewyższającą powierzchnie w Poznaniu, Trójmieście, Katowicach i Łodzi. Ponadto wskaźnik pustostanów jest tu najniższy w Polsce i wynosi 4,5% (6,6% w Warszawie, 11,7% w Krakowie, 22,6% w Łodzi). Rynek wrocławski oferuje także stosunkowo wysokie stawki wywoławcze przy wynajmie powierzchni biurowej. W większości miast regionalnych kształtuje się one na poziomie 12-15,5 euro, a w samym Wrocławiu na poziomie 13,5-15,5 euro. Są one jednocześnie znacznie niższe niż w Warszawie (15-25 euro), co pozwala wrocławskim deweloperom skutecznie konkurować ze stolicą (dane z raportów rynkowych Jones Lang LaSalle oraz Knight Frank). Według analiz własnych Vantage Development, przy założeniu, że popyt na powierzchnię biurową w 2012 r. utrzyma się na poziomie zbliżonym do 2011 r., już w tym roku, we Wrocławiu może zacząć brakować powierzchni biurowej, co w szybkim tempie może doprowadzić do wzrostu czynszów.

 

Opis transakcji

Podział został dokonany poprzez przeniesienie części majątku spółki Impel S.A, tj. Zakładu Ecoimpel, na Vantage Development w zamian za akcje Vantage Development. Transakcja nie wiąże się z obniżeniem kapitału zakładowego Impel S.A. W oparciu o wycenę Vantage Development ustalono, iż wartość godziwa 1 akcji podziałowej Vantage Development wynosi 4,72 zł, a parytet wymiany akcji wyniesie 1:3,2109. Oznacza to, że każdy akcjonariusz Impel S.A., z tytułu posiadania jednej akcji Impel S.A. otrzyma 3,2109 akcji Vantage Development, zachowując dotychczas posiadane akcje Impel S.A.. Jeżeli akcjonariusz Impel S.A. posiada taką liczbę akcji, która w wyniku pomnożenia przez 3,2109 będzie dawała liczbę niecałkowitą, Spółka wypłaci stosowną dopłatę gotówkową. Aktywa, które zostaną wniesione do Vantage Development, wycenione zostały na 184,23 mln zł na dzień 1 maja 2011 r.

Oferta publiczna skierowana będzie jedynie do akcjonariuszy Impel S.A, którzy będą posiadać akcje tej spółki 9 marca 2012 r. W efekcie w portfelach akcjonariuszy Impel S.A. znajdą się akcje dwóch spółek (dotychczas posiadane akcje Impel S.A. oraz przydzielone akcje Vantage Development).

 

Szczegółowy Harmonogram

Etap transakcji

Planowany termin realizacji poszczególnych etapów

Ostatni dzień notowania akcji Impel oznaczonych jako uprawniających do objęcia akcji Vantage

6 marca 2012 r.

Ustalenie kursu odniesienia dla akcji Impel

6 marca 2012 r. (po zakończeniu notowań)

Dzień Referencyjny

9 marca 2012 r.

Przydział akcji oferowanych za pośrednictwem KDPW. Rejestracja akcji oferowanych na kontach uczestników KDPW.

Przekazanie dopłat gotówkowych za pośrednictwem KDPW.

20 marca 2012 r.

Pierwsze notowanie Vantage Development

23 marca 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na stronie http://www.vantage-sa.pl/

 

Informacje przedstawione w niniejszym komunikacie mają wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowią sprzedaży, oferty ani zaproszenia do nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych Vantage Development S.A. ("Spółka"). Wszelkie informacje zawarte w niniejszym komunikacie dotyczące Spółki oraz oferowanych akcji są zamieszczone w prospekcie, który po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 31 stycznia 2012 roku, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje dotyczące Spółki i akcji Spółki będących przedmiotem oferty publicznej  ("Akcje") („Prospekt”). Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.vantage-sa.pl) i Millennium Dom Maklerski (www.millenniumdm.pl).  Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce oraz Akcjach. Akcjonariusze powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Akcje zawartymi w rozdziale „Czynniki Ryzyka”.  Ani Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933).

 

Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy akcjonariusz Impel S.A. zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą mieć do niego zastosowanie.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie