Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czat Inwestorski ze spółką Photon Energy a.s.

 

 

Czat Inwestorski ze spółką

Photon Energy AS

piątek, 21 października,

godz. 13:00

 


Georg Hotar, CFO

Georg Hotar (1975), Dyrektor Wykonawczym (CEO)  Photon Energy

Georg Hotar jest Austriakiem. Ukończył wydział Rachunkowość i Finansów w London School of Economics oraz otrzymał tytuł magistra finansów w London Business School. Posiada doświadczenie na różnych pozycjach na międzynarodowym rynku finansowym między innymi w Londynie, Zurychu i Pradze. W 2000 roku założył Central European Capital, butik inwestycyjny aktywny w rejonie Europy Środkowo – Wschodniej. Pan Georg Hotar odpowiada za definiowanie i wdrażanie strategii ekspansji międzynarodowej Grupy oraz koncentruje się na strategii kapitałowej i budowie wartości spółki.

 

Photon Energy A.S.

Photon Energy to zintegrowany deweloper i operator elektrowni fotowoltaicznych działającym na rynku Republiki Czeskiej, Słowacji, Niemiec, Włoch i Australii. Spółka została utworzona w oparciu o wizję, że energia słoneczna stanie się naszym największym sojusznikiem w świecie, w którym wzrasta zapotrzebowanie na czysty i cenowo dostępny prąd, niezależność energetyczną oraz nietolerancję wobec paliw kopalnych i zanieczyszczenia powietrza.

 

Spółka notowana jest obecnie na rynku NewConnect i planuje przeniesienie na parkiet główny Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

 

www.photonenergy.com

 

Poniżej prezentujemy zapis czatu, który odbył się 21 października 2011r.
w godzinach 13:00-14:30
 


Transkrypt z czatu inwestorskiego z Dyrektorem Generalnym Spółki Photon Energy, panem Georgem Hotarem 

które odbyło się dnia 21 października za pośrednictwem

Biura Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (www.sii.org.pl)

 

Moderator: Witamy na czacie inwestorskim z panem Georgem Hotarem, CEO Photon Energy. Zaczniemy od odpowiedzi na pytania, które zostały już przysłane ale jednocześnie zachęcamy Paostwa do nadsyłania dalszych pytao. Wszystkie odpowiedzi będą w jęz. angielskim. Zapis z tego spotkania zostanie przetłumaczony na jęz. polski i opublikowany w sekcji relacji inwestorskich na stronie internetowej Photon Energy.

 

1. Gorbi: Kiedy możemy oczekiwad ceny akcji na poziomie dwucyfrowym, którą pan obiecywał?

Georg Hotar: Kiedy mówiłem o cenie akcji na poziomie dwucyfrowym odnosiłem się do ceny, przy której jesteśmy zainteresowani pozyskaniem nowego kapitału. To jest poziom wyceny, przy którym widzimy wartośd godziwą Spółki i dopóki nie będziemy w jego pobliżu nie jesteśmy zainteresowani pozyskaniem dodatkowego kapitału. Jak informowaliśmy ostatnio, przesunęliśmy plany IPO a jednym z powodów tej decyzji jest właśnie aktualny, nie satysfakcjonujący nas poziom wyceny Spółki.

 

2. Gorbi: Witam. Moja średnia cena zakupu akcji wynosi ok. 6 zł. Czy jest szansa na to, że odzyskam jeszcze "utopione” pieniądze?

Georg Hotar: Jeżeli to w czymś pomoże, to chciałbym zwrócid uwagę, że my również jesteśmy akcjonariuszami spółki i bieżąca wycena dotyka nas bezpośrednio. Jednakże, fundamenty naszej branży i spółki są teraz mocniejsze niż kiedykolwiek przedtem i właśnie dlatego jesteśmy pewni, że wycena rynkowa odzwierciedli to w najbliższej przyszłości. Wierzymy, że nasi inwestorzy zostaną nagrodzeni za swoją cierpliwośd.

 

3. Szprotek1: Jak Pan ocenia szansę na odrzucenie 26-procentowego podatku przez czeski TK?

Georg Hotar: Nasze zdanie w tym zakresie nie zmieniło się. Prawdopodobieostwo tego, że podatek zostanie zniesiony oceniamy na poziomie powyżej 50%. Decyzja Sądu Konstytucyjnego została odłożona do listopada. Jeżeli do 25 października, Premier nie poprosi o kolejne wydłużenie tego terminu, orzeczenie Sądu powinno zostad ogłoszone w listopadzie.

 

4. Tomasz Wojtasiewicz: Z jakiego powodu spółka chwali się osiągnięciami w Australii dopiero w raporcie miesięcznym, a nie bieżącym? Podobnie jak z rynkiem polskim? Oczywiście fajnie, że spółka się rozwija i pozyskuje nowe zlecenia, ale dobrze będzie jak każdy inwestor będzie wiedział na bieżąco co się dzieje w spółce.

Georg Hotar: Oba projekty tzn. instalacja w Australii oraz przetarg publiczny w Polsce nie były na tyle znaczące aby konieczne było opublikowanie raportu bieżącego. Jednakże zgadzam się, że oba mają istotne znaczenie z punktu widzenia ekspansji międzynarodowej Grupy.

 

5. Farmerowaniec: Witam, jak przebiega rozwój PHO w Australii. Jakie są największe problemy, a co zaskoczyło pozytywnie?

Georg Hotar: Australia stanie się jednym z najważniejszych rynków a potencjał tego rynku jest ogromny. Jednym z największych wyzwao jest sam rozmiar tego kraju i związane z tym kwestie logistyczne, koszty pracy, szczególnie wewnątrz kontynentu, oraz fakt, że każde terytorium regionalne posiada własną, odrębną politykę w zakresie fotowoltaiki. Pozytywnym zaskoczeniem był ogólny entuzjazm dla samej technologii oraz oczekiwane wprowadzenie podatku węglowego, który znacząco podniesie koszty produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych.

 

6. Marek: Czy spółka podtrzymuje prognozę budowy 100MW do kooca 2012 roku?

Georg Hotar: W kontekście zbliżającej się oferty wymiany akcji musimy byd bardzo ostrożni z publikowaniem jakichkolwiek prognoz. Ogólnie możemy powiedzied, że rok 2011 jest rokiem konsolidacji biznesu natomiast w roku 2012, który powinien byd rokiem globalizacji branży fotowoltaicznej, oczekujemy znaczącego wzrostu biznesu na rynkach, na których jesteśmy już obecni.

 

7. Marek: Witam, czy spółka planuje opublikowad prognozę finansową na 2012 r?

Georg Hotar: W kontekście zbliżającej się oferty wymiany akcji i publikacji prospektu emisyjnego nie możemy publikowad prognoz, ponieważ wymagałoby to opini audytora, a to z kolei byłoby drogim i wymagającym dwiczeniem.

 

8. Taipan@vp.pl: Projekt, który ostatnio pozyskaliście w Australii, jest stosunkowo mały (w porównaniu z wcześniejszymi projektami) – czy to wynika z faktu, że musicie najpierw zbudowad referencje na rynku aby móc pozyskiwad większe kontrakty, czy też z powodu dużej konkurencji czy może jest to standardowy rozmiar projektów w tym kraju?

Georg Hotar: Rozmiar projektu musi byd oceniany w kontekście lokalnego system wsparcia. W zasadzie, rozpoczynanie działalności od małych projektów jest dobrym podejściem ponieważ daje nam okazję do zdobycia doświadczenia. Jak mówi przysłowie, „aby biegad, trzeba się najpierw nauczyd chodzid”.

 

9. Alone: Czy firma buduje jeszcze cokolwiek dla klientów zewnętrznych?

Georg Hotar: Ekonomika generalnego wykonawstwa (EPC) niestety pogarsza się. Wciąż rośnie konkurencja, spadają marże a ryzyko kredytowe, które biorą na siebie wykonawcy w formule EPC, wciąż rośnie. Nasze podejście do biznesu EPC jest oportunistyczne. Jeżeli klient jest gotowy zapłacid taką cenę, która przewiduje adekwatną marżę, jesteśmy gotowi budowad dla klientów zewnętrznych. Jednakże, nie uważamy EPC za strategiczną linię biznesową w najbliższej przyszłosci.

 

10. Mentor: Kiedy planują Paostwo przejśd na rynek regulowany GPW?

Georg Hotar: Zaraz po zakooczeniu oferty wymiany akcji, którą planujemy rozpocząd w styczniu 2012 r. Zatem luty 2012 r. wydaje się byd realistycznym terminem.

 

11. Alone: Ile MW spółka planuje wybudowad w 2012 r. w ramach własnego portfolio, a ile dla klientów zewnętrznych?

Georg Hotar: Jak już wcześniej pisaliśmy, nie możemy publikowad prognoz. Zewnętrzny biznes EPC będzie miał prawdopodobnie mniejsze znaczenie niż miał w przeszłości i prawdopodobnie będziemy generowad przepływy gotówkowe poprzez sprzedaż ukooczonych projektów docelowym inwestorom.

 

12. Mick: Czy są jakieś nietypowe koszty które mogą się pojawid w Q3 i Q4? Czy racjonalnym jest założenie, że wyniki w Q3 będą trochę lepsze niż w Q2, ponieważ produkcja energii była znacznie lepsza i można oczekiwad niższych kosztów związanych z podłączeniem nowych projektów?

Georg Hotar: Nie możemy komentowad przyszłych wyników. Nie podłączyliśmy nowych elektrowni w Q3.

 

13. Alone: Kiedy można się spodziewad nowych projektów do własnego portfolio?

Georg Hotar: W 2011Q4

 

14. Put in: Witam, czy spółka widzi jakieś zagrożenia dla istniejacych już instalacji na rynku czeskim? Czy jest rozpatrywana możliwośd pozbycia się części lub całości czeskich aktywów ?

Georg Hotar: Rząd czeski wydaje się byd bardzo uparty jeśli chodzi o zwalczanie energetyki odnawialnej, co wydaje się oczywiste w nowej strategii energetycznej do roku 2020 gdzie w jednym ze scenariuszy zakłada się, że około 80% krajowej produkcji energi zostanie pokryta przez energetykę nuklearną. Nie trzeba dodawad, że to jest polityka w przeciwnym kierunku do obecnego, globalnego trendu, a w szczególności do planów sąsiednich Niemiec. Istnieje rynek wtórny projektów fotowoltaicznych w Czechach ale nie zamierzamy sprzedawad naszych projektów, chociaż teoretycznie byłoby to możliwe.

 

15. Sun to hell: Jakie nowe rynki sa planowane w 2012 r?

Georg Hotar: Rynek fotowoltaiczny szybko staje się rynkiem globalnym, ponieważ koszty inwestycji spadają szybciej niż oczekiwano. Jeżeli podejmiemy decyzję o wejściu na nowe rynki, poinformujemy o tym naszych akcjonariuszy. Ogólnie mówiąc, cały świat rozpatrujemy jako potencjalny przyszły rynek, a w związku z tym, że weszliśmy na jeden z najbardziej odległych rynków tj. Autralię, nasze średnio- i długo-terminowe cele mają charakter globalny.

 

16. Mick: Kiedy będziecie mogli przyspieszyd swoją działalnośd w zakresie nowych projektów? Czy musicie czekad na ostateczną decyzję w Czechach i sprzedaż niektórych aktywów słowackich aby wzmocnid wskaźnik długu do kapitałów własnych i zmniejszyd poziom zadłużenia firmy?

Georg Hotar: Planujemy nabycie nowych projektów w 2011 Q4 i oczekujemy przyspieszenia działalności biznesowej na wszystkich naszych rynkach w roku 2012. Jeżeli chodzi o nasz portfel projektów na Słowacji nie jesteśmy zmuszeni do ich sprzedaży. O ile uda nam się osiągnąd zamierzoną wycenę, zrealizowana stopa zwrotu z kapitału będzie na takim poziomie, który łatwo będzie zrealizowad na nowych projektach, na innych rynkach. Dlatego, uwalnianie kapitału i angażowanie go w nowe projekty jest najlepszą strategią budowania wartości spółki.

 

17. Farmerowaniec: W jakim terminie spółka planuje sprzedad elektrownie słowackie? Jaki jest postęp w poszukiwaniu inwestorów i finalizowaniu transakcji?

Georg Hotar: Rozpoczęliśmy proces sprzedaży i widzimy zainteresowanie inwestorów. Mamy nadzieję na ukooczenie tego procesu do kooca roku 2011.

 

18. Mick: Czy macie jakichś inwestorów “w zasięgu”, którzy byliby zainteresowani nabyciem niektórych słowackich elektrowni po wartości księgowej tj. przy niskich yieldach z ich punktu widzenia?

Georg Hotar: Tak, mamy zainteresowane podmioty. Rynek inwestorów długoterminowych rośnie w skali globalnej. Podczas gdy wielu inwestorów nie ma wiedzy o rynku słowackim, jego fundamenty są dobre ponieważ kraj ten jest członkiem strefy euro a jego prognozy ekonomiczne są stabilne. Dlatego po przeanalizowaniu fundamentów macro, wiekszośd inwestorów postrzega ten rynek oraz instalacje fotowoltaiczne jako bezpieczne inwestycje.

 

19. Farmerowaniec: Zgodnie z obecnie posiadaną wiedzą, który rynek ma byd największym rynkiem dla PHO?

Georg Hotar: W krótkiej perspektywie, Niemcy będą dominowad na światowym rynku fotowoltaiki oraz będą reprezentowad stabilny rdzeo naszego biznesu. W perspektywie średnio-terminowej, naszą strategią jest bycie graczem zdywersyfikowanym globalnie celem rozporszenia ryzyka kraju ale również ryzyka systematycznego związanego z fundamentalnym, długookresowym kryzysem w strefie euro.

 

20. Alone: Czy jest szansa na to, by spółka w drugim półroczu 2011 wykazała zysk netto?

Georg Hotar: Bardzo nam przykro ale nie możemy komentowad przyszłych wyników spółki.

 

21. Alone: Jakie znaczenie dla wyników spółki ma w tej chwili handel materiałami?

Georg Hotar: W tym roku działalnośd handlowa będzie miała marginalne znaczenie dla wyników Spółki w porównaniu z rokiem 2010. Ogólnie mówiąc, rola hurtowników w branży PV spada ponieważ wielu producentów podejmuje działalnośd hurtową na własną rękę poszukując klientów koocowych takich jak małe i średnie firmy instalatorskie w branży. Rynek stał się bardzo przejrzysty jeśli chodzi o ceny i warunki handlowe a ponieważ wielu producentów jest pod ogromną presją, godzi się na dostawy małych ilości i wydłużanie okresu kredytu handlowego. Dlatego rola sprzedawców hurtowych na dojrzałym rynku komponentów jest wyrugowana przez samych producentów. Widzimy możliwości na nowych, wschodzących rynkach solarnych ale trend długoterminowy zmierza w kierunku runku „surowca” i sprzętu PV będącego w sprzedaży w sklepach „zrób-to-sam” takich jak Bauhaus, etc. Działalnośd handlowa miała znaczenie instrumentalne dla naszego biznesu w ubiegłym roku, ale w przyszłości planujemy kreowanie wartości dodanej w innych obszarach łaocucha wartości.

 

22. Major czpieo: Witam, czy zgodnie z tym co zostało przekazane w ostatnim raporcie możemy spodziewad się większej ilości nowych instalacji w 2011 Q4 oraz 2012 Q1 niż w poprzednich miesiącach? Czy podtrzymuje Pan prognozę 100 MW do kooca 2012 r?

Georg Hotar: Nie możemy komentowad naszej przyszłej działalności. Jednakże, w 2011 Q4 oraz 2012 oczekujemy, że nasza obecnośd na rynkach w Niemczech, we Włoszech i Australii przełoży się na wybudowanie i podłączenie nowych elektrownii wraz ze wzrostem dodatkowej działalności na nowych rynkach w roku 2012. Będziemy publikowali więcej informacji jak tylko podpiszemy konkretne umowy. Inwestorzy, którzy śledzą naszą spółkę już dłuższy czas, na pewno doceniają to, że nasze podejście jest takie aby mniej obiecywad a więcej robid. Możemy zapewnid, że pracujemy bez przerwy aby wywiązad się z tej obietnicy.

 

23. Taipan@vp.pl: Czy PHO ma jakieś plany aby zainteresowad inwestorów instytucjonalnych swoimi akcjami. Czy jesteście zadowolenia z obecnej struktury akcjonariatu?

Georg Hotar: Jest informacją publiczną fakt, że PTE Generali jest akcjonariuszem spółki od początku roku i zgodnie z naszą wiedzą nic się w tej kwestii nie zmieniło. Ogólnie mówiąc, wierzymy, że jesteśmy spółką dla inwestorów inwestujących długoterminowo, którzy podejmują wysiłek aby zrozumied naszą branżę i model biznesowy. Staramy się aby zadowolid takich właśnie inwestorów i nie wierzymy, że ma jakiekolwiek znaczenie to czy nasi inwestorzy są osobami fizycznymi czy instytucjami. Zdrowa równowaga pomiędzy tymi kategoriami jest prawdopodobnie najlepszą sytuacją dla każdej spółki.

 

Moderator: Chcielibyśmy poinformowad, że ze względu na długą listę pytao spotkanie zostanie wydłużone o 30 minut tj. do godz. 14:30.

 

24. Farmerowaniec: Czy są jakiekolwiek przesłanki że dwóch głównych właścicieli będzie sprzedawad swoje akcje innym podmiotom? Jak długo planują Paostwo utrzymywad obecny pakiet akcji, który jest sporo większy niż 50%?

Georg Hotar: Mogę mówid tylko za siebie, ale wierzę, że zdanie Michała jest podobne. Nie planujemy sprzedawad nasze udziały ale oczekujemy, że możemy zostad rozwodnieni w przyszłych podwyższeniach kapitału. Próg 50% jest naszym zdaniem barierą bardziej psychologiczną niż faktyczną. Na pewno chcemy pozostad głównymi akcjonariuszami spółki i nie chcemy oddawad kapitału po niskiej cenie, co jak wierzymy jest również w interesie wszystkich aktualnych akcjonariuszy spółki.

 

25. Mick: Jakie macie plany aby zwiększyd znaczenie segmentu usług eksploatacji i serwisu (O&M)? Czy są jacyś inwestorzy zainteresowani outsourcingiem tych usług na zewnątrz? Wasz potencjał biznesu wydaje się rosnąd propocjonalnie do waszych własnych projektów i nie szybciej.

Georg Hotar: Eksploatacja i serwis (O&M) skoncentrowana w Photon Management jest w samych centrum naszej strategii. Podobnie jak zarządzanie nieruchomościami, o ile nie jest znaczące wartościowo w porównaniu z wartością aktywów pod zarządem, wskaźniki wyceny są bardzo wysokie. Dlatego wzrost z obecnych prawie 50 MWp pod zarządem jest jednym z naszych strategicznych celów. Podczas gdy elektrownie wybudowane przez nas są jednym z najważniejszych czynników wzrostu bardzo ciężko pracujemy również nad tym aby zdobyd dodatkowy biznes. Przyjmuje to formę wielorakich inicjatyw takich jak zdobywanie nowych kontraktów na zarządzanie elektrowniami, których nie zbudowaliśmy (tj. wzrost organiczny, który nabiera tempa na rynku czeskim i słowackim) ale może również postępowad drogą zdobywania kontraktów od małych podmiotów świadczących usługi EPC (lub po ich bankructwie) jak również drogą przejmowania małych graczy w segmencie O&M (pod względem ich skali byłyby to mikro-przejęcia). To jest bardzo prowdopodobny scenariusz dla rynków rozwiniętych takich jak Niemcy czy Włochy ale również dla Hiszpani. Pracujemy również nad innymi formami przyspieszenia wzrostu tej działalności, o czym będziemy informowad jak tylko je zainicjujemy. Podsumowując, O&M jest w centrum naszej uwagi.

 

26. Mentor: W skonsolidowanym raporcie za 2Q przeczytad można o negatywnych przepływach pieniężnych i rosnącym długu krótko- i długoterminowym. Są to bardzo niepokojące wskaźniki i tu dopatruje się negatywnej reakcji akcjonariuszy i spadku cen akcji. Jak Paostwo chcą liczyd na zysk netto jak koszty odsetkowe rosną, to grozi przeinwestowaniem.

Georg Hotar: W Q3 udało nam się fundamentalnie zrestrukturyzowad profil zapadalności naszego długu. O ile to forum nie jest platformą do szerszej dyskusji nad strukturą naszych zobowiązao, czujemy się komfortowo z obecną strukturą naszych krótko- i długoterminowych zobowiązao, które są pokryte aktywami wysokiej jakości.

 

27. Bartek: Jeśli obecna cena akcji nie oddaje wartości wewnętrznej, czemu żaden z insiderów nie kupuje akcji? Przy wewnętrznej wycenie na poziomie dwucyfrowym, akcje PHO byłyby inwestycją o olbrzymiej stopie zwrotu, mimo to nikt z firmy ich nie kupuje. Dlaczego?

Georg Hotar: W ramach naszego Programu Zakupu Akcji Pracowniczych (włączając w to management) pracownicy spółki kontynuują inwestowanie w jej akcje na rynku. Nie możemy jednak komentowad decyzji żadnego z insiderów. Michał i ja nie sprzedajemy swoich akcji i uważamy, że obecna wycena spółki jest poniżej jej wartości godziwej. Jednocześnie rozumiemy, że rynek czeka na więcej dowodów tego, że potrafimy przełożyd rosnący potencjał samej branży na namacalne wyniki. Powtórzę, że ciężko pracujemy aby tego dowieśd.

 

28. Mick: (Dalsza częśd odnośnie czeskiego prawa oraz nowego projektu ustawy) Co jest najbardziej realistycznym wynikiem sporu prawnego / odłożenia w czasie decyzji Sądu Konstytucyjnego? Czy możecie sobie pozwolid aby oczekiwad na decyzję Sądu Konstytucyjnego w sytuacji gdy rząd CEZ-ki walczy wszelkimi możliwymi sposobami z branżą fotowoltaiczną?

Georg Hotar: Konsensus rynkowy zakłada, że prawdopodobieostwo odrzucenia rzeczonego aktu prawnego przez Sąd Konstytucyjny wynosi powyżej 50%. Ale dopóki nie mamy orzeczenia w ręku, wszystko jest czystą spekulacją. Pozostaje nam tylko czekad na orzeczenie sądu i kontynuowad prowadzoną działalnośd biznesową. Ostatnie wydarzenia w otoczeniu CEZ i jego poprzedniego Prezesa (teraz przewodniczącego Rady Nadzorczej) obrazują panującą sytuację w Czechach, a w sektorze energetycznym w szczególności. Nasze interesy zostały pogwałcone ale jesteśmy pewni, że uda nam się je obronid.

 

Moderator: Ponieważ zbliżamy się do końca czatu, odpowiemy na ostatnie pytanie.

 

29. Taipan@vp.pl: Obserwujemy trend, że spółki z sektora zielonej energii nie ograniczają się jedynie do jednego rodzaju energii (tj. fotowoltaiki, wiatru, energii geotermalnej etc.) ale próbują wejśd w wiele różnych segmentów, dywersyfikując się nie tylko geograficznie. Czy PHO planuje również wejście w inne segmenty rynku takie jak farmy wiatrowe czy chcecie koncentrowad się tylko na fotowoltaice?

Georg Hotar: Wierzymy, że energia słoneczna będzie dominującym rodzajem energii w przyszłości i dlatego nie chcemy rozpraszad naszych zasobów na inne obszary działalności, które wymagają fundamentalnie innych kompetencji. Dlatego zostaniemy skoncentrowani na fotowoltaice.

 

30. Mick: Jaki jest najważniejszy komunikat, który chciałby pan przekazad na tym spotkaniu odnośnie możliwych scenariuszy rozwoju Photon Energy w ciągu następnych 1-2 lat w świetle Paostwa ograniczeo finansowych i w kontekście sytuacji makro?

Georg Hotar: Cel długoterminowy, jakim jest parytet sieci, jest już rzeczywistością na obszarze obejmującym ponad 50% globu. Stało się to znacznie szybciej niż mogliśmy oczekiwad jeszcze rok temu. Dlatego, w bardzo krótkim czasie, fotowoltaika stała się branżą światową a biorąc pod uwagę jej znaczenie stała się szansą porównywalną do tej, którą stanowił rozwój telefonii mobilnej oraz internetu. Nasza strategia będzie to odzwierciedlad, tj. do kooca roku 2013 musimy byd obecni na wszystkich kontynentach.

 

Moderator: Dziękujemy za udział w spotkaniu. Wszystkie pytania i odpowiedzi, w tym te na które nie zdążyliśmy udzielid odpowiedzi, zostaną opublikowane na naszej stronie. Do usłyszenia.

Odpowiedzi udzielone po zakooczeniu czatu.

31. XYZ: Co pan sądzi o ustawie o OZE, która jest przygotowywana w Czechach, i która moim zdaniem, wygląda raczej groźnie? Czy ona będzie obejmowad również istniejących inwestorów czy tylko nowych?

Georg Hotar: Projekt nowej ustawy o energetyce odnawialnej, który jest obecnie omawiany w parlemencie czeskim dotyczy głównie przyszłych instalacji. Opinie prawne, które otrzymaliśmy przewidują, iż wpływ tej ustawy na istniejące już instalacje będzie raczej niewielki. Jednakże, projekt tej ustawy zawiera również zapisy dotyczące 26-procentowego podatku od przychodów elektrowni słonecznych podłączonych do sieci w latach 2009-2010. Jest to rządowy plan „B” na wypadek gdyby zaskarżenie ustawy z ubiegłego roku przed Trybunałem Konstytucyjnym okazało się skuteczne. Dlatego musimy założyd, że szanse iż podatek 26-procentowy zniknie są raczej zerowe. Jednocześnie podjęte działania wyraźnie wskazują, iż podatek 26-procentowy jest częścią trwałej i celowej polityki rządu czeskiego skierowanej przeciwko energetyce odnawialnej, a nie jednorazowym posunięciem. To pokazuje również brak poszanowania decyzji Sądu Konstytucyjnego oraz procesu legislacyjnego przez rząd czeski.

 

32. Farmerowaniec: Jak duże byłoby zagrożenie dla spółki w przypadku braku rozłożenia VAT-u na raty?

Georg Hotar: Gdybyśmy nie osiągnęli porozumienia z Urzędem Finansowym, Spółka nie byłaby w stanie spłacid zobowiązao z tytułu VAT. Jednakże, warto zauważyd, że mimo negatywnego wpływu podatku 26-procentowego na nasze elektrownie, wartośd naszych aktywów wciąż przekracza wartośd zobowiązao o znaczny procent. To oznacza, że mieliśmy problem płynności bezpośrednio wynikający z wprowadzenia tego bezprecedensowego środka ale nie problem wartości naszych aktywów. Pozytywnie zaskoczyła nas postawa pełna konstruktywnej współpracy ze strony czeskiego urzędu skarbowego, który zgodził się na rozłożenie płatności dopasowane do zmienionej sytuacji podatkowej naszego portfela.

 

33. Alone: Czy spółka planuje w dalszym ciągu sprzedawad własne elektrownie? Czy można spodziewad się wyceny powyżej wartości księgowej? Ile MW z obecnego portfolio jest przeznaczone na sprzedaż?

Georg Hotar: Tak, jesteśmy w trakcie procesu przygotowywania na sprzedaż niektórych z naszych elektrowni na Słowacji. Początkowo skupimy się na 6 MWp elektrowni, których jesteśmy 100-procentowymi właścicielami ale będziemy dążyli do wyjścia również z projektów, w których nie posiadamy 100% udziałów. Naszym celem jest osiągnięcie ceny wyjścia na poziomie wartości księgowej ustalonej zgodnie z zasadą IAS 16, która wykorzystuje metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

 

34. Krzysio: Czy brak nowych instalacji wlasnych w Q3 był działaniem zamierzonym w celu poprawienia bilansu spółki?

Georg Hotar: Brak nowych instalacji w 2011Q3 po okresie wzmożonej pracy nad podłączeniem elektrowni na Słowacji w 2011Q2 jest związany z harmonogramem prac instalacyjnych prowadzonych we Włoszech i Niemczech. W Niemczech, budowanie nowego zespołu i rekrutacja menedżerów projektowych oraz inżynierów rozpoczęła się dopiero w sierpniu. Z kolei we Włoszech trzy miesiące przerwy pomiędzy pozyskaniem projektów a ich budową tj. między marcem i majem 2011 r. spowolnił proces wejścia na rynek nowych graczy, takich jak my. Naszym celem jest zapewnienie, że nasze pierwsze projekty zostaną zbudowane jak najlepiej i będą stanowiły nasze referencje na tych rynkach. To nie ma związku z naszym bilansem.

 

35. Alone: Skoro spółka nie chce podawad prognoz finansowych ani poziomu planowanych MW, w jaki sposób inwestorzy mają wyceniad wartośd akcji?

Georg Hotar: Do momentu ukooczenia oferty wymiany akcji, nie możemy podawad prognoz bez uruchamiania procedury ich badania przez zewnętrznych audytorów, czego oczywiście chcemy uniknąd. Staramy się publikowad coraz większą liczbę wskaźników pokazujących nasze wyniki (key performance indicators, KPIs), które naszym zdaniem powinny pozwolid inwestorom lepiej zrozumied kluczowe trendy w naszej działalności.

 

36. Farmerowaniec: Jak Pan ocenia wpływ kryzysu zadłużenia poszczególnych Paostw na rynek zielonej energii.

Georg Hotar: Zielona energia oraz sector energetyki odnawialnej pokrywa szeroki zakres spółek, które uczestniczą w łaocuchu dostaw w sektorze. W naszej branży producenci modułów są pod naciskiem szybko spadających cen, aż do granic swoich możliwości finansowych (o ponad 40% w ciągu ostatnich 6 miesięcy). O ile jest to trudna sytuacja dla nich, o tyle jest to świetna informacja dla nas i innych firm, które wykorzystują te komponenty w elektrowniach i dzięki takiemu rozwojowi sytuacji mogą realizowad bardzo atrakcyjne stopy zwrotu na nowych instalacjach, przy jednocześnie obniżanych taryf gwarantowanych. O ile nie możemy przewidzied przyszłości, patrząc na sytuację po upadku Lehman Brothers, kiedy przeszła pierwsza fala uderzeniowa, energetyka odnawialna miała priorytet wśród projektów finansowanych przez banki, ponieważ postrzegana była jako bezpieczna inwestycja o stopach zwrotu nie skorelowanych z ogólną sytuacją ekonomiczną. Reasumując, można oczekiwad wzrostu zainteresowania inwestorów istniejącymi elektrowniami.

 

37. Marek: Czy z chwilą wejścia spółki na GPW spodziewają się Paostwo zaangażowania większej liczby funduszy inwestycyjnych ? Czy takie rozmowy są prowadzone?

Georg Hotar: Tak, spodziewamy się. To jest jeden z kluczowych powodów, dla których zdecydowaliśmy się podjąd wysiłek przeniesienia spółki na rynek podstawowy GPW.

Tak, regularnie rozmawiamy z inwestorami instytucjonalnymi i oczekujemy większego zinteresowania naszymi papierami po osiągnięciu statusu spółki notowanej na rynku głównym.

 

38. Farmerowaniec: Witam, proszę o uszeregowanie obecnych rynków na których jest PHO wg obecnych priorytetów w rozwoju.

Georg Hotar: Uważamy, że uszeregowanie rynków według potencjału wzrostu nie jest najlepszym podejściem. Przy spadających obecnie kosztach inwestycji, i zakładając dalszy ich spadek w najbliższych latach, cały świat staje się docelowym rynkiem dla energetyki słonecznej. W oparciu o własne doświadczenia wierzymy, że dywersyfkacja poza Europą ma znaczenie kluczowe dla dalszego sukcesu. Jednakże, Niemcy, jako największy rynek PV na świecie, z jasnym celem całkowitego przejścia na źródła odnawialne jest naszą kotwicą stabilności wokół której chcemy się dywersyfikowad. Potencjał wzrostu branży w ciągu nastęnych 20 lat, z punktu widzenia spółki o naszych rozmiarach jest po prostu bez granic. Wyzwaniem dla nas oraz wszystkich innych graczy w branży będzie umiejętnośd dostosowania modelu biznesowego do częstych zmian oraz zarządzanie wzrostem organicznym.

 

39. Taipan@vp.pl : Dzieo dobry panie Hotar. Moje pytanie jest proste ale odpowiedź na nie już nie, tak mi się wydaje – jak PHO planuje przekonad inwestorów, że inwestycja w spółkę będzie dla nich zyskowna. Jak dotąd wydaje się, że ludzie nie są zainteresowani dochodem TCI i chcieliby zobaczyd wzrost ceny akcji lub jasną politykę dywidendy.

Georg Hotar: Jesteśmy spółką dla inwestorów długoterminowych , którzy podejmują wysiłek aby zrozumied branżę oraz model biznesowy i są gotowi zaangażowad swój kapitał na dłuższy okres. Staramy się dbad o tych właśnie inwestorów oraz dad im szansę inwestycji w szybko rosnący biznes. Oczywiście, pod tym względem mamy do wykonania jeszcze sporo pracy. W odpowiedzi na drugą częśd tego pytania, chciałbym zaznaczyd, że polityka dywidendowa naszej spółki powinna byd funkcją naszej strategii inwestycyjnej. Tak długo jak możemy reinwestowad kapitał po stopie zwrotu wyższej niż inne inwestycje o porównywalnym profilu ryzyka zamierzamy reinwestowad zyski oraz pozyskiwad kapitał na nowe projekty o dodatniej wartości bieżącej netto (NPV). W momencie kiedy nie będziemy w stanie pozyskad oraz wykonad projektów budujących wartośd dla akcjonariusza, zaczniemy zwracad kapitał akcjonariuszom w sposób jak najbardziej efektywny podatkowo, co nie koniecznie oznacza dywidendy.

 

40. Marek: Jak Pan Prezes skomentuje dzisiejszą wycenę rynkową akcji?

Georg Hotar: Prosimy o odniesienie się do pytao 1 i 2.

 

41. Dziennikarz: Chciałbym się dowiedzied czy mają Paostwo informacje o zmianach w składzie akcjonariatu w ostatnich 3 miesiącach, chodzi o instytucje oczywiście.

Georg Hotar: Jak wspomniałem, jest wiedzą publiczną, że fundusz emerytalny Generali jest akcjonariuszem Photon Energy od początku roku i nie mamy wiedzy aby ta sytuacja uległa zmianie. Nie mamy informacji o innych instytucjach będących znaczącymi akcjonariuszami spółki.

 

42. Obserwator: Jak obecna sytuacja makroekonomiczna na świecie przekłada się na sytuację spółki? Czy odczuwalne jest zmniejszenie zainteresowania produktami Photona ?

Georg Hotar: Rosnąca konkurencja w branży energetyki odnawialnej oraz równowaga sieci w coraz szerszej strefie świata ma znacznie większe znaczenie niż sytuacja makroekonomiczna w Europie. Solidne fundamenty branży OZE prowadzą do rosnącego zainteresowania inwestorów ich aktywami, tak więc coraz większa niepewnośd na rynkach przyciąga kapitał do tych aktywów, co z kolei powinno pobudzid popyt na nasze usługi.

 

43. Mick: Jakie negatywne skutki może mied nowa inicjatywa legislacyjna w Czechach przygotowywana przez rząd czeski? Czy zaproponowana ustawa zmusza Was do zaakceptowania nowych zasad gry, chod nie do kooca rozumiem jej wpływ na Wasz portfel aktywów. Czy firmy dystrybucyjne mogą odłączyd od sieci / obniżyd taryfy gwarantowane / odmówid taryf w sposób uznaniowy, o ile zostanie przyjęta nowa ustawa?

Georg Hotar: Zgodnie z naszą interpretacją nowego aktu prawnego oraz opiniami prawników, nowa ustawa nie powinna mied znaczącego, negatywnego wpływu na istniejące elektrownie. O ile jednak powstanie taki negatywny wpływ zastanowimy się nad różnymi opcjami prawnymi i zastosujemy środki zgodne z interesem naszych akcjonariuszy.

 

44. Patro: Witam czy zarzad potrzymuje prognozy 100MW do konca 2012 roku?

Georg Hotar: Prosimy o odniesienie się do pytao 6 i 7.

 

45. Sun to hell: Dlaczego nie ma nowych kontraktów w IT, DE i AUS, żeby zrobid hedge CZ i SLO ?

Georg Hotar: W chwili obecnej posiadamy 4.1 MWp nowych projektów w portfelu w DE, AUS i IT. Spodziewamy się wzrostu naszego portfela w najbliższych miesiącach. Jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie nagrodzid cierpliwośd naszych inwestorów w odpowiednim czasie.

 

46. Inwestor: Witam, chciałbym się dowiedzied jakie korzyści podatkowe wynikają z założenia spółki poza granicami Czech i rozliczania transakcji stanowiących pozycję przychodową?

Georg Hotar: Głównym powodem naszej decyzji o założeniu holenderskiej spółki holdingowej nie były względy podatkowe ale potrzeba utworzenia Grupy w takiej jurysdykcji, która daje większą swobodę działania spółkom publicznym. Czeskie prawo nakłada wiele ograniczeo, które doprowadziły do tego, że wszystkie spółki publiczne (około 15 od 1991 r.) zostały notowane za pośrednictwem holenderskich lub luksemburskich spółek holdingowych. Dlatego możemy powiedzied, że idziemy śladem najlepszych praktyk w tym zakresie.

 

47. Mick: Czy zamierzacie nabywad grunty dla projektów własnych w Australii i budowad bez taryf gwarantowanych w najbliższej przyszłości tj. 2012-2013?

Georg Hotar: Jesteśmy w trakcie procesu analizy kilku potencjalnych projektów w Australii począwszy od projektów własnych, przygotowanych przez nas aż do projektów nabytych. Będziemy analizowad projekty pod kątem taryf gwarantowanych. Australia będzie jednak jednym z pierwszych, najważniejszych rynków objętych parytetem sieci. Przygotowywane przez nas projekty odzwierciedlają to podejście.

 

48. Mick: Projekty we Włoszech. Czy są jakieś problemy z pozyskaniem finansowania we Włoszech i czy wysoki wskaźnik zadłużenia jest jednym z powodów wolniejszego rozwoju biznesu w tym kraju? Czy macie jakieś trudności ze znalezieniem lokalizacji atrakcyjnych dla projektów własnych/ inwestorów/ kontraktów EPC?

Georg Hotar: Problemem we Włoszech nie jest nasz bilans. Obecne czynniki ograniczające rozwój to znaczące zmiany wprowadzone w ustawie Conto Energia 4 w porównaniu z poprzednim aktem. Ma to negatywne przełożenie na wiele projektów i w wielu przypadkach unimożliwia objęcie instalacji taryfą gwarantowaną przez GSE. Dlatego, należy przykładad szczególną uwagę do procesu przygotowania i nabywania nowych projektów we Włoszech.

Obecny kryzys prowadzi również do podwyższenia kosztów finansowania projektów przez włoskie banki dlatego szukamy alternatywnych rozwiązao.

 

49. Sun to hell: Jaka jest strategia firmy na lata 2012-2020 oraz jakie są prognozy?

Georg Hotar: Planujemy aktualizację naszej strategii oraz jej publikację razem z prospektem emisyjnym, nad którym obecnie pracujemy. Nie możemy wypowiadad się na temat prognoz.

 

50. Sun to hell: Arbitraż przeciw Czechom - co w tym temacie?

Georg Hotar: Nie możemy tego komentowad ale poinformujemy o tym akcjonariuszy jak tylko będzie to możliwe.

 

51. Sun to hell: Jaki jest deadline na 100 MW oraz własne porotfolio poza EPC i trading?

Georg Hotar: Prosimy o odniesienie się do pytao 6 i 7.

 

52. Szprotek1: Wg. artykułu z portalu SolarniNovinky.cz: " Raiffeisen Banka: Návrh zákona o podporovaných zdrojích energie vyvolá nové solární arbitráže proti České republice" nowe zmiany prawne szykowane przez rząd czeski spowodują brak możliwości planowania przepływów pieniężnych. Jeśli nowe poprawki wejdą w życie to jak spółka zrefinansuje elektrownie czeskie oraz spłaci podatek VAT?

Georg Hotar: Jak wspomniałem wcześniej opinie prawne, które posiadamy pokazują, że nowa ustawa nie powinna mied negatywnego wpływu na elektrownie, które już istnieją, ale niewątpliwie nowy akt prawny jest kolejnym atakiem na energetykę odnawialną w przyszłości. Znacząca zmiana w systemie prawnym (która obejmuje również przedłużenie podatku 26-procentowego) spowodowałaby potrzebę rewizji naszej umowy z urzędem skarbowym. Jednakże w tym kontekście należy zauważyd, że ponad 50% naszych zobowiązao jest wymagalne dopiero w 2014 Q4. Jesteśmy przekonani, że do tego momentu będziemy mieli wystarczające zasoby aby opracowad i wdrożyd alternatywny scenariusz celem rozwiązania sytuacji z czeskim urzędem skarbowym.

 

53. Szprotek1: Czy spółka planuje realizowad jeszcze jakieś projekty budowy elektrowni w tym roku (oprócz tych podanych już do publicznej wiadomości) ? Jeśli nie będzie już nowych projektów to ile (szacunkowo) spółka zamierza zarobid w tym roku (TCI, net profit) ?

Georg Hotar: Wciąż szukamy nowych projektów, które mogłyby byd zrealizowane przed koocem roku 2011, szczególnie w Niemczech. Dlatego mamy nadzieję, że w 2011 Q4 będzie więcej podłączonej mocy. Nie możemy podawad prognoz.

 

54. Szprotek1: Co się stanie w przypadku gdy 26-procentowy podatek od przychodów (dot. elektrowni czeskich) zostanie przedłużony na czas nieokreślony? Jak wtedy spółka spłaci zaległy VAT? Czy w takim przypadku firma zbankrutuje? Ile wyniósłby wtedy ujemny odpis (wg TCI)?

Georg Hotar: W tym momencie pracujemy przy założeniu (i tak też wyceniamy nasze elektrownie), że podatek 26-procentowy nie będzie przedłużony po roku 2013. Jednakże, nasze zaufanie do rządu czeskiego pod tym względem jest obecnie bliskie zeru i dlatego podejmujemy działania które zminimalizowałyby negatywny wpływ tego scenariusza. Nic więcej nie mogę w tej sprawie powiedzied.

 

55. Pan szczupak: Witam oraz podrawiam. Proszę o konkretne odpowiedzi. Dlaczego spółka nie buduje nowych instalacji do własnego portfolio skoro na poprzednim czacie zapewniał Pan że potrzymujecie porgnozę 100 MW do kooca 2012. Czy podtrzymujecie ją nadal?

Georg Hotar: Nie mogę komentowad prognoz przed zakooczeniem oferty wymiany akcji.

 

56. Marek: Czy planuje się otwarcie nowych biur spółki w 2012 r. w kolejnych krajach/na nowych kontynentach?

Georg Hotar: Prawdopodobnie tak ale na razie nie mogę byd bardziej konkretny w tej kwestii.

 

57. Marek: Biuro spółki w Australii działa już od kilku miesięcy, czy w oparciu o pierwsze doświadczenia na nowym rynku zbudowali Paostwo jakąś prognozę rozwoju ? Czy w Paostwa oczekiwaniach jest bliżej do zbudowania w 2012 roku 1-3 MW elektrowni czy może 10MW i więcej?

Georg Hotar: Prosimy o odniesienie się do pytao 6 i 7.

 

58. Marek: Czy chciałby pan dodad coś od siebie?

Georg Hotar: Doceniamy zaufanie i cierpliwośd, którą obdarzyli nas inwestorzy w bardzo trudnym dla nas okresie tj. kiedy wprowadzony został 26-procentowy podatek od przychodów oraz ukooczono program taryf gwarantowanych dla elektrowni fotowoltaicznych w Czechach. Rok 2011 był rokiem koncentracji naszych wysiłków na: a) obronie przed tym podwójnym atakiem oraz b) na wejściu na trzy nowe rynki. Jest powiedzenie, które mówi “co cię nie zabije to cię wzmocni”. Cieszę się oraz jestem dumny, że mogę pracowad z zespołem, który w tych trudnych czasach udowodnił, że jest kompetentny, zmotywowany i nastawiony na osiąganie celów. Takie pozytywne nastawienie, w naszej wciąż bardzo młodej firmie, jest bardzo inspirujące. Fakt, że jesteśmy w stanie przenieśd tą kulturę pracy do naszych nowych biur jest również bardzo budujące. Podsumowując, wierzymy, że nasza branża oferuje ponadprzeciętny potencjał wzorstu, że mamy stabilny model biznesowy, świetny zespół, który ciężko pracuje aby wynagrodzid inwestorom ich zaufanie i cierpliwośd.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie