Chat with us, powered by LiveChat

W jaki sposób ustalana jest cena przymusowego wykupu w przypadku spółek niepublicznych?

W jaki sposób ustalana jest cena przymusowego wykupu w przypadku spółek niepublicznych?

W spółkach niepublicznych przymusowy wykup następuje po cenie ustalonej przez biegłego rewidenta wybranego przez walne zgromadzenie.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie