Chat with us, powered by LiveChat

Sprawozdania Zarządu SII za rok 2010

Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych za rok 2010:

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych: pobierz tutaj

 

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych: pobierz tutaj

 

Raporty niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego: pobierz tutaj

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie