Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Jedna z wiodących słoweńskich grup bankowych wkrótce na GPW!


NovaKBM

 

  • Cena Oferowanych Akcji ustalona na 8 EUR za akcję
  • Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych jeszcze tylko do 18 kwietnia 2011 r. w wybranych placówkach ING Securities S.A.

 

Nowa KBM w skrócie:

 

  • Druga co do wielkości grupa bankowa działająca na Słowenii, pod względem sumy aktywów, kredytów i depozytów, o kompleksowej i innowacyjnej ofercie produktowej.
  • Spółki zależne w Austrii, Serbii i Chorwacji.
  • Aktywa sięgające na koniec 2010 roku 5,9 mld EUR.
  • Strategia nastawiona na umacnianie pozycji rynkowej, dalszą ekspansję międzynarodową, optymizację procesów zarządzania w ramach Grupy oraz rozwój innowacyjnych kanałów dystrybucji.

SZCZEGÓŁY OFERTY PUBLICZNEJ

  • Spółka planuje wyemitować do 13 040 989 akcji i pozyskać do 104,3 mln EUR brutto. Środki z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie realizacji strategii rozwoju Grupy, zakładającej umacnianie pozycji rynkowej, dalszą ekspansję międzynarodową, optymizację procesów zarządzania w ramach Grupy oraz rozwój innowacyjnych kanałów dystrybucji. Część środków zostanie także przeznaczona na dostosowanie wskaźnika adekwatności kapitału podstawowego do potencjalnych nowych wymogów rynkowych.
  • Cena Oferowanych Akcji została ustalona na 8 EUR za akcję. Równowartość Ceny Oferowanych Akcji w złotych polskich zostanie ustalona w dniu 20 kwietnia 2011 roku (lub około tej daty), w oparciu o rynkowy kurs wymiany dostępny dla Nova KBM, który zostanie ogłoszony publicznie.
  • Inwestorzy Indywidualni w Polsce dokonają subskrypcji Oferowanych Akcji po cenie stanowiącej równowartość Ceny Maksymalnej w PLN (czyli 41,87 PLN) i opłacą zapisy w PLN w chwili ich składania.

HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ NOVA KBM

Do 18 kwietnia 2011     Zapisy na akcje od Istniejących Akcjonariuszy oraz Inwestorów Indywidualnych w Polsce i Słowenii

20 kwietnia 2011

lub około tej daty

Przydział akcji Istniejącym Akcjonariuszom oraz wstępny przydział Inwestorom Indywidualnych i Instytucjonalnym

Od 20 do 26 kwietnia 2011 lub około tych dat

Subskrypcja akcji przez Inwestorów Instytucjonalnych

26 kwietnia 2011

lub około tej daty

Przydział akcji Inwestorom Indywidualnych w Polsce i Słowenii, ostateczny przydział Inwestorom Instytucjonalnym

26 kwietnia 2011

lub około tej daty

Podanie do publicznej wiadomości wyników oferty

6 maja 2011

lub około tej daty

Pierwszy dzień notowań Oferowanych Akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Lublanie oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Więcej informacji na: www.nkbm.si/investors

 

Zastrzeżenie prawne

 

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Nova Kreditna banka Maribor d.d. („Spółka”). 

 

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz publicznej ofercie akcji Spółki na terytorium Słowenii i Polski („Oferta”) jest prospekt emisyjny („Prospekt”), który zostanie przygotowany w związku z ofertą akcji adresowaną do obecnych akcjonariuszy w Słowenii oraz ofertą publiczną akcji adresowaną do inwestorów na terytorium Polski i Słowenii oraz ubieganiem się o dopuszczenie nowowyemitowanych akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Lublanie („GPWL”) oraz wszystkich akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPWW”).

 

W dniu 31 marca 2011 r. Prospekt został zatwierdzony przez Agencija za trg vrednostnih papirjev, słoweńskiej agencji rynku papierów wartościowych (“FMA”), i został udostępniony przez Spółkę do publicznej wiadomości po spełnieniu warunków określonych w art. 72 słoweńskiej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 37 polskiej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. po zatwierdzeniu Prospektu przez FMA i po otrzymaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego od FMA dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie Prospektu razem z kopią Prospektu, tłumaczeniem Prospektu na język angielski oraz tłumaczeniem podsumowania Prospektu na język polski.

 

Prospekt w formie elektronicznej jest dostępny na stronach internetowych: Spółki (www.nkbm.si), GPWW (www.gpw.pl), oraz w serwisie informacyjnym GPWL - SEOnet (seonet.ljse.si). Ponadto egzemplarze Prospektu w wersji drukowanej można otrzymać bezpłatnie po zgłoszeniu stosownego żądania do Spółki, do ING Securities S.A. lub Silkroute Securites (Polska) sp. z o.o. (dostępne tylko dla inwestorów instytucjonalnych).