Chat with us, powered by LiveChat

Nowe konto bankowe SII

01.03.2024 13:07

Nowe konto bankowe SII

 

Szanowni Państwo,

 

Pragniemy poinformować, iż zmianie uległ rachunek bankowy Stowarzyszenia, na który należy uiszczać składki członkowskie.

 

Nowy rachunek bankowy SII dla składek członkowskich:

 

Bank Zachodni WBK S.A. O/Wrocław

65 1090 2398 0000 0001 5059 7605

 

Równocześnie prosimy o wpisywanie w tytule przelewu swojego imienia, nazwiska oraz adresu lub numeru członkowskiego.

 

Opłaty za udział w szkoleniach, konferencjach oraz inne opłaty nie będące składkami prosimy przelewać na doptychczasowy ranunek.

 

Rachunek bankowy SII dla opłat za udział w szkoleniach i konferencjach:

 

Bank Zachodni WBK S.A. O/Wrocław

97 1090 2398 0000 0001 1589 0623

 

 

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

Z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie