Chat with us, powered by LiveChat

Czat inwestorski ze spółką Blirt S.A.

 

 

Czat Inwestorski ze spółką Blirt S.A. 

poniedziałek, 14. marca 2011r.,

godz. 11:00

 


Blirt – wkrótce debiut na rynku NewConnect


Na pytania inwestorów odpowiadał Jerzy Milewski, Prezes Zarządu Blirt S.A.

Blirt – Biolab Innovative Research Technologies
 już wkrótce zadebiutuje na NewConnect, po zakończonej sukcesem ofercie prywatnej.

 

Blirt jest firmą o hybrydowym modelu biznesowym, łącząca profil badawczo – rozwojowy z laboratorium usługowym. Oferta Blirt obejmuje sprzedaż produktów i usług biotechnologicznych oraz analitycznych, realizację projektów badawczo – rozwojowych na zlecenie (outsourcing badań) oraz prowadzenie własnych komercyjnych projektów badawczo-rozwojowych.  Oferta  Blirt w zakresie outsourcingu badań obejmuje procesy w fazie przedklinicznych testów laboratoryjnych (tj. konstrukcja cząsteczki, synteza, analityka,  testy in vitro) oraz procesy analityczne we wszystkich fazach badań klinicznych.  

Potencjał Blirt tworzy silny zespół badawczy oraz współpraca z zespołami twórców polskiej biotechnologii prof. Hilarego Koprowskiego i prof. Wacława Szybalskiego. Zespół BLIRT liczy 40 pracowników, w tym 31 członków zespołu badawczego. 11 z nich posiada przynajmniej tytuł doktora w zakresie biologii molekularnej, biotechnologii lub chemii organicznej. Członkowie zespołu badawczego są autorami lub współautorami ok. 900 publikacji naukowych, w większości zamieszczonych w prestiżowych czasopismach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej.

Celem strategicznym Blirt jest osiągnięcie pozycji lidera wśród firm biotechnologicznych o podobnym profilu w Polsce i znaczącej pozycji na rynku europejskim.

 

Zapis spotkania z inwestorami które odbyło się 14 marca 2011r. w godzinach 11:00 - 12:00.


 

Jerzy Milewski: Witam Państwa serdecznie i zapraszam do zadawania pytań.

 

merku: Panie Prezesie, akcje wszystkich spółek o podobnej działalności operacyjnej idą w dół na NC między innymi: Euroimplant, Mabion, Read-Gene itd. Dlaczego akcje Blirtu miałyby przynajmniej utrzymać się na tym samym poziomie? Presja podażowa jest duża...

Jerzy Milewski: Oczywiście nie wiemy jak nasz kurs będzie się zachowywał po debiucie. :-) Chcielibyśmy jednak podkreślić, że nasz model biznesowy różni się od reprezentowanego przez inne firmy już na NC notowane - prowadzimy zarówno badania na zlecenia jak i własne projekty badawcze. Dodam również, że nasza wycena w czasie oferty prywatnej uwzględniała już pewne dyskonto, dlatego jesteśmy optymistami co do potencjału wzrostu ceny naszych akcji.

 

kula: Witam serdecznie! Czy mógłby Pan napisać w kilku zdaniach czym zajmuje się spółka?

Jerzy Milewski: Blirt to firma o hybrydowym modelu biznesowym, co oznacza, że łączymy profil badawczo–rozwojowy z laboratorium usługowym. Oferta Blirt obejmuje sprzedaż usług biotechnologicznych, realizację projektów badawczo–rozwojowych na zlecenie (outsourcing badań) dla przemysłu farmaceutycznego w kraju i na świecie oraz prowadzenie własnych komercyjnych projektów badawczo–rozwojowych. Naszymi najbardziej zaawansowanymi projektami biotechnologicznymi są prace nad lekiem przeciwgrzybiczym i płynem do przechowywania narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepu (transplantologia).

 

misio: Czy fakt, że Państwo pozyskali 9,6 mln zł z emisji zamiast 15 mln zł., wynika z umiarkowanego zainteresowania inwestorów? Czy w emisji wzięli udział inwestorzy instytucjonalni?

Jerzy Milewski: Prywatną emisję akcji prowadziliśmy w warunkach wyjątkowej konkurencji. Mimo to udało nam się pozyskać do akcjonariatu fundusze zarządzane przez dwa krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych, co nas bardzo cieszy. Ostateczna wartość emisji 9,6m PLN pozwala nam na finansowanie w średnim okresie.

 

dziennikarz: Czy mogą Państwo podać informacje finansowe o spółce? Jakie są prognozy finansowe na ten rok?

Jerzy Milewski: Jeśli chodzi o dane finansowe, zachęcamy do zajrzenia do naszego dokumentu informacyjnego, który znajduje się na naszej stronie www.blirt.eu. Jeśli chodzi o prognozy, zdecydowaliśmy się ich nie publikować.

 

kate: Czy spółka prowadzi już jakąś działalność operacyjną?

Jerzy Milewski: Tak, w ubiegłym roku zanotowaliśmy przychody ze sprzedaży usług w wysokości 1,8 mln zł.

 

fundament_marek: Panie Prezesie z informacji nt. spółki widać że dysponujecie bardzo dużym potencjałem intelektualnym i zawodowym w branży, w której działacie. Ale czy w zespole jest tak samo dobrze reprezentowany nurt osób znających się na biznesie, komercjalizacji pewnych osiągnięć naukowych?

Jerzy Milewski: Tak, w naszej kadrze zarządzającej łączymy kompetencje naukowe z biznesowymi. Członkowie Zarządu mają doświadczenie stworzenia od podstaw i rozwinięcia działalności biznesowej do skali kilkuset mln zł sprzedaży.

 

michał: Jaki jest free float spółki po emisji?

Jerzy Milewski: Nowi akcjonariusze posiadają blisko 23% w podwyższonym kapitale zakładowym.

 

Prywaciarz: Dlaczego NewConnect?

Jerzy Milewski: Z naszych doświadczeń wynika, że w Polsce nie ma obecnie funduszy typu venture capital, które byłyby skłonne finansować spółki biotechnologiczne na wczesnym etapie rozwoju. Okazuje się, że rynek NewConnect w miarę skutecznie zapełnia tę lukę.

 

l3nny.k: Czy wiadomo ile wart jest rynek na usługi spółki w Polsce i na świecie?

Jerzy Milewski: Niestety nie ma dokładnych danych, do których moglibyśmy się odnieść. Dla zobrazowania potencjału rynku dodam, ze wartość rynku farmaceutycznego na świecie to 600-700 mld USD, z czego duża część wraca w formie nakładów na badania i rozwój. Szacuje się, że średnie nakłady w przeliczeniu na jeden wprowadzony lek wynoszą 860 mln USD. Naszą ofertę badań na zlecenie kierujemy głównie do branży farmaceutycznej. Bierzemy także udział w europejskim rynku REACH - badań dla branży chemicznej.

 

l3nny.k: Czy spółka ma odbiorców usług poza granicami Polski?

Jerzy Milewski: Tak. Rozwój firmy widzimy w oparciu o potencjał rynków zagranicznych.

 

ramzses: Czy mógłby Pan Prezes coś powiedzieć o pracownikach spółki, dorobku naukowym i doświadczeniu?

Jerzy Milewski: Jednym z „ojców założycieli” spółki jest biotechnolog prof. Józef Kur. Oprócz tego potencjał Blirt tworzy silny zespół badawczy - firma zatrudnia 40 pracowników, w tym 31 członków zespołu badawczego, z których 11 posiada przynajmniej tytuł doktora lub doktora habilitowanego w zakresie biologii molekularnej, biotechnologii lub chemii organicznej. Członkowie zespołu opublikowali ok. 900 publikacji naukowych. Oprócz tego potencjał Blirt tworzy współpraca z twórcami światowej biotechnologii prof. Hilarym Koprowskim i prof. Wacławem Szybalskim.

 

lola: Co dokładnie zrobicie ze środkami z emisji?

Jerzy Milewski: Środki z emisji zostaną przeznaczone na rozbudowę i wyposażenie laboratorium – łącznie ok. 3,5 mln PLN, zasilenie kapitału obrotowego – ok. 1,3 mln PLN, finansowanie własnych projektów badawczych – ok. 0,9 mln PLN. Dokładny plan wykorzystania środków z emisji zamieściliśmy na stronie 47 dokumentu informacyjnego.

 

Prywaciarz: Biorąc pod uwagę pozyskane środki - niższe od zakładanych - jak Spółka zamierza finansować własne projekty badawcze? Czy prace nad niektórymi projektami zostaną ograniczone, bądź też zawieszone całkowicie?

Jerzy Milewski: Środki z emisji zostały w głównej mierze przeznaczone na finansowanie wyposażenia laboratoriów. Uważamy, że na tym etapie działalności powinniśmy zapewnić odpowiednie zaplecze przede wszystkim do realizowania zleceń na rzecz firm farmaceutycznych. Własne projekty badawczo-rozwojowe planujemy realizować w pierwszej kolejności w oparciu o możliwości dostępne w ramach programów unijnych.

 

OldSchool: Witam, kto jest potencjalnym odbiorcą Państwa usług?

Jerzy Milewski: Działy badawczo-rozwojowe, przede wszystkim firm farmaceutycznych.

 

mtd: Jeśli dobrze rozumiem 23% kapitału spółki (po jego podniesieniu) wyceniono na 9,6 mln zł. To daje kapitalizację zbliżoną do 40 mln zł. Czy strategia zakłada przejście na rynek główny? Kiedy mogłoby to nastąpić?

Jerzy Milewski: Free float na poziomie 23% uwzględnia wyłącznie nowych inwestorów, którzy opłacili akcje o wartości 6,1 mln PLN. Pozostała kwota 3,5 mln PLN to wartość akcji objętych przez największego akcjonariusza - Pana Mariana Popinigisa. Wartość kapitalizacji spółki po emisji akcji serii C wynosi 26,5 mln PLN. Rynek główny nie jest dla nas celem samym w sobie i przejście na niego rozważymy kiedy spółka osiągnie właściwą skalę działalności. W tej chwili koncentrujemy się na realizacji naszej strategii zaprezentowanej inwestorom oraz w dokumencie informacyjnym.

 

lola: Kiedy osiągnięcie breakeven?

Jerzy Milewski: Planujemy, że na poziomie EBITDA nastąpi to w 2012 roku.

 

szefuu: Czy spółka na dzień dzisiejszy jest rentowna? Czy spółka ma jakieś zobowiązania krótko i długoterminowe?

Jerzy Milewski: Jeśli chodzi o rentowność patrz odpowiedź na pytanie wyżej. :-) Na dzień dzisiejszy nie mamy zobowiązań.

 

robert: Kiedy spółka zadebiutuje na rynku NewConnect?

Jerzy Milewski: Złożyliśmy wniosek do GPW o wyznaczenie pierwszego dnia notowań na 16 marca, czyli liczymy na to, że zadebiutujemy już pojutrze. :-)

 

lola: Na jakim etapie rozwoju są obecnie prowadzone przez Państwa badania i czego one dotyczą?

Jerzy Milewski: Najbardziej zaawansowanymi projektami biotechnologicznymi, które obecnie prowadzimy są prace nad lekiem przeciwgrzybiczym i płynem do przechowywania narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepu.

 

lola: Czy macie w planie rozpoczęcie jakichś kolejnych projektów badawczych?

Jerzy Milewski: Tak, jest to ważny element naszej długofalowej strategii rozwoju. W tej chwili jednak koncentrujemy się na realizacji dwóch projektów, które rozpoczęliśmy wcześniej oraz na rozwoju sprzedaży usług.

 

lola: Jak chcecie Państwo osiągnąć pozycję lidera wśród firm biotechnologicznych o podobnym profilu w Polsce i znaczącą pozycję na rynku europejskim - czyli cel strategiczny :-)?

Jerzy Milewski: Jest to proste. :-) Wystarczy być najszybszym, najlepszym i najtańszym. :-)

 

Jerzy Milewski: Dziękujemy za uczestnictwo w czacie i wszystkie pytania. :-) Po dodatkowe informacje zapraszamy na naszą stronę. :-)

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie