Chat with us, powered by LiveChat

Ogólnopolskie Badanie Inwestorów - OBI 2012

 

OBI

 

 

Ile czasu inwestorzy poświęcają na inwestowanie? W jaki sposób analizują instrumenty finansowe? Gdzie szukają informacji na temat rynku kapitałowego? Co robią z pozycjami przynoszącymi straty? To tylko wybrane zagadnienia poruszane w raporcie z badania, który dodatkowo zawiera analizy zmian oraz komentarze, w tym przedstawicieli instytucji rynkowych – m.in. GPW, KDPW i KNF – partnerów strategicznych badania.


Zapraszamy do zapoznania się z raportem OBI2012. Dostęp jest bezpłatny wymaga jedynie zalogowania w serwisie (rejestracja jest darmowa).

 

 

SPIS TREŚCI:

 

Rozdział 1. Wstęp i informacje o badaniu
Rozdział 2. Charakterystyka respondentów

2.1. Płeć respondentów
2.2. Struktura wieku
2.3. Struktura wykształcenia
2.4. Sytuacja rodzinna
2.5. Miejsce zamieszkania
2.6. Status zawodowy

Rozdział 3. Inwestowanie

3.1. Najczęstszy sposób inwestowania w instrumenty finansowe
3.2. Okres inwestowania na giełdzie
3.3. Czas poświęcany na inwestycje
3.4. Główna motywacja do inwestowania na giełdzie
3.5. Przesłanki decyzji inwestycyjnych
3.6. Analiza instrumentu finansowego

Rozdział 4. Doświadczenie

4.1. Ocena umiejętności inwestowania
4.2. Zainteresowanie zagadnieniami edukacyjnymi

Rozdział 5. Źródła informacji

5.1. Ważność źródeł informacji na temat rynku kapitałowego
5.2. Najczęściej wykorzystywane źródła informacji

Rozdział 6. Portfel

6.1. Wartość portfela
6.2. Dopłaty do portfela
6.3. Instrumenty posiadane w portfelu
6.4. Liczba spółek w portfelu
6.5. Inwestycje w instrumenty pochodne
6.6. Okres lokowania środków na rynku
6.7. Stopa zwrotu z inwestycji

Rozdział 7. Psychologia inwestowania

7.1. Uśrednianie ceny zakupionego instrumentu
7.2. Zamykanie stratnych pozycji

Rozdział 8. Rynki alternatywne: NewConnect i Catalyst

8.1. Lokowanie środków na rynku NewConnect
8.2. Ocena dotychczasowego funkcjonowania rynku NewConnect
8.3. Lokowanie środków na rynku Catalyst
8.4. Ocena dotychczasowego funkcjonowania rynku Catalyst

Rozdział 9. Walne Zgromadzenie

Rozdział 10. Sytuacja na polskim rynku kapitałowym

10.1. Słabości polskiego rynku kapitałowego
10.2. Poszanowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych

Rozdział 11. Rachunek maklerski

Rozdział 12. Pozostałe pytania do inwestorów

12.1. Pytania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
12.2. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie