Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Zapisy na akcje Sadovaya Group dla Inwestorów Indywidualnych od 8 do 10 grudnia 2010 roku.

 

Sadovaya Group
Trwa Pierwsza Oferta Publiczna Sadovaya Group, jednego z największych prywatnych producentów węgla energetycznego na Ukrainie. Sadovaya, posiadająca własne kopalnie, produkuje antracyt (węgiel energetyczny), który wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej. Antracyt stanowi 50% zużycia węgla przez ukraińskie elektrownie.

Zapisy na akcje inwestorzy detaliczni mogą składać od 8 do 10 grudnia 2010 r.
w punktach obsługi klienta i placówkach Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. oraz jego agenta – Banku Zachodniego WBK S.A.

Inwestorzy detaliczni będą zapisywać się po cenie maksymalnej, która została ustalona na 17,5 zł. Ostateczna cena akcji w ofercie zostanie opublikowana 10 grudnia lub około tej daty. Ostatecznie ustalona cena nie będzie wyższa od ceny maksymalnej.


Strategia Spółki

Sadovaya posiada dwie kopalnie dysponujące w sumie 23,1 mln ton zasobów węgla. Grupa zamierza nabyć dwa nowe złoża węgla zawierające zasoby o wielkości 99,1 mln ton. Grupa planuje pozyskać licencje na eksploatację tych złóż już w 2011 r. Sadovaya kontroluje też 16 hałd i zbiorników powydobywczych oraz zakłady odzysku węgla o rocznej wydajności w wysokości ok. 60 tys. ton węgla.

Strategia Grupy Sadovaya zakłada wzrost sprzedaży własnego węgla. Grupa zamierza osiągnąć ten cel poprzez zwiększenie wydajności produkcji w obecnie posiadanych kopalniach oraz wprowadzenie nowoczesnych i efektywnych urządzeń do odzysku węgla.


Cele emisyjne

Środki pozyskane z emisji zostaną wykorzystane na:
  • Modernizację i rozbudowę istniejących kopalni: 30,1 mln USD
  • Budowę dwóch centrów wzbogacania węgla: 14,3 mln USD
  • Zakup i udostępnienie nowych złóż węgla: 5,6 mln USD

Dodatkowe informacje o Sadovaya Group i jej Ofercie Publicznej (m.in.: Prospekt Emisyjny, jego podsumowanie w języku polskim, listę Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy na akcje) znajdują się na stronie www.sadovayagroup.com oraz www.dmbzwbk.pl
Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Sadovaya Group S.A. („Spółka”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz publicznej ofercie akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”) jest prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został zatwierdzony przez Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF”), Komisję Nadzoru Sektora Finansowego w Luksemburgu, będącą właściwym dla Spółki organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym.
Prospekt w formie elektronicznej, w angielskiej wersji językowej wraz z tłumaczeniem podsumowania prospektu w języku polskim, jest dostępny na stronach internetowych Spółki (www.sadovayagroup.com), głównego menadżera oferty BG Capital (www.bgcapital.ge) i Oferującego (www.dmbzwbk.pl).
Żadne papiery wartościowe Spółki nie będą podlegały rejestracji zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. (z późn.zm.) („Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, o ile nie zachodzą warunki skorzystania z wyjątku od obowiązku rejestracji na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych, albo w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracji na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych, a transakcje takie dokonywane są zgodnie z odpowiednimi stanowymi przepisami o papierach wartościowych. Niezastosowanie się do powyższych ograniczeń może stanowić naruszenie amerykańskich przepisów o obrocie papierami wartościowymi.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii.