Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Relacja z NWZ spółki VENO i Carbon Invest


Szanowni Państwo,

 

w dniu 7 września 2010 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VENO oraz Carbon Invest.

Przedstawiciele SII uczestniczyli w Walnym VENO jako akcjonariusz oraz jako pełnomocnik akcjonariuszy indywidualnych. Łącznie SII dysponowało udziałem w ogólnej liczbie głosów w wysokości 13,28% i udziałem w liczbie głosów na tym Walnym w wysokości 37,44%.

Walne Zgromadzenie zostało zwołane na żądanie Blumerang PreIPO SA i Seppi Inv. Ltd.  Żądający wnioskował o umieszczenie w porządku obrad głosowanie uchwały w sprawie wydzielenia z VENO SA aktywów inwestycyjnych z wyłączeniem akcji VENO Automotive SA oraz uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. Pełnomocnik Blumerang dysponował na Walnym łącznie udziałem w liczbie głosów 24,76%.

Przed głosowaniem uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do podziału  VENO poproszono pełnomocnika Blumerang PreIPO o więcej informacji odnośnie uzasadnienia podjęcia powyższej uchwały Walnego. Pełnomocnik zasłonił się brakiem instrukcji mocodawcy odnośnie dyskusji merytorycznych, wskazując jedynie, że ewentualne podjęcie uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez Blumerang miałoby charakter „kierunkowy”.
Prezes VENO podtrzymał swoją wcześniejszą opinię, czyli podjęcie właściwych analiz i przedstawienie optymalnych rozwiązań ewentualnie po podjęciu uchwały przez Walne. Akcjonariusze zgodzili się, że podjęcie przedmiotowej uchwały nie stanowi dla Zarządu zobowiązania dla jej wykonania.

Uchwała nie została podjęta, za jej podjęciem głosował wyłącznie Blumerang i Seppi, w szczególności SII głosowało przeciw.

Kolejnym punktem Walnego było głosowanie nad uchwałami w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. Statut VENO przewiduje, że Rada Nadzorcza liczy od 5 do 7 członków, przy czym obecnie jest 5 członków. Akcjonariusze, którzy przekazali SII pełnomocnictwa do głosowania, liczyli na wprowadzenie do Rady „własnych” członków – dysponowali 37,44% udziałem w liczbie głosów na tym Walnym. Stowarzyszenie wnioskowało o dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej w drodze odwołania wszystkich dotychczasowych członków RN i powołanie nowych. Wniosek nie uzyskał większości podczas głosowania,  w szczególności nie uzyskaliśmy wystarczającego poparcia dla kandydatów zgłoszonych przez SII.


Pełnomocnik akcjonariuszy, na wniosek których głosowanie w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej zostało umieszczone w porządku obrad, tj. Blumerang i Seppi, nie tylko głosował przeciwko kandydatom SII, ale dodatkowo nie zgłosił własnych kandydatów. Głosował przeciw jakimkolwiek zmianom w Radzie Nadzorczej. W takim razie żądanie przez tych akcjonariuszy umieszczenia zmian w RN w porządku obrad staje się co najmniej niezrozumiałe.

Dodatkowo, na Walnym Zgromadzeniu Carbon Invest, które odbyło się bezpośrednio po walnym VENO, akcjonariusze Carbonu obecni na tym walnym, tj. VENO SA i Blumerang PreIPO również głosowali nad zmianami w Radzie Nadzorczej. W tym wypadku ww akcjonariusze głosowali zgodnie za poszerzeniem składu Rady z 5 do 7 członków, zgłaszając uprzednio odpowiednio po jednym kandydacie. Analogicznie jak na walnym VENO, uchwała o przejęciu aktywów inwestycyjnych od VENO została odrzucona.

W trakcie Walnego VENO padło również pytanie o przebieg procesu windykacji należności od ETD Sp. z o.o. Prezes VENO odpowiedział, że proces ten przebiega prawidłowo, a rozwiązanie zostanie przedstawione jeszcze we wrześniu tego roku. Trzymamy za słowo.

Z projektów podejmowanych przez VENO SA najbardziej nośny jest projekt supersamochodu, realizowany w spółce VENO Automotive SA. Prezes Kuich wskazywał na zupełnie odmienny charakter takiego samochodu od pojazdów, które są powszechnie obecne na drogach i nie można szukać analogii pomiędzy procesami przygotowania takich projektów. Również nabywca jest wyjątkowy, a co za tym idzie jego wymagania. Każdy egzemplarz będzie dostosowany do oczekiwań nabywcy. Zdaniem Prezesa zakończenie prac nad prototypem nastąpi pod koniec tego roku, na pierwszy egzemplarz przeznaczony do sprzedaży trzeba będzie poczekać następnych ok. 8 miesięcy. Prezes wskazał, że VENO Automotive będzie wymagać dokapitalizowania, a sama spółka zostanie wprowadzona do obrotu na NewConnect.

Podsumowując, na Walnym VENO SA 7 września nie dokonano zmian w Radzie Nadzorczej, w głosowaniu zwykłym. Pełnomocnictwa udzielone SII wygasły z chwilą zakończenia Walnego. Jeśli akcjonariusze mniejszościowi podtrzymają swa wolę wprowadzenia do Rady swojego przedstawiciela, najwłaściwszym krokiem będzie wówczas utworzenie grupy reprezentującej co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego. Bazując na otrzymywanych przez SII wyraźnych sygnałach od akcjonariuszy indywidualnych oraz ostatnich doświadczeniach jest to realne.

Będziemy informować o kolejnych krokach, czekamy na opinie.

Mariusz Kanicki
specjalista ds. interwencji i analiz
tel: 71 332 95 60; fax: 71 332 95 61
email: mkanicki@sii.org.pl

Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie