Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czat inwestorski ze spółką Agroliga Group

 

Czat z Prezesem Rady Dyrektorów Agroliga Group

PLC - Aleksandrem Berdnik odbył się we

wtorek, 27 lipca 2010r. o godzinie 10.00.

 


Moderator: Witam Państwa serdecznie, mam nadzieję, że dzisiejszy czat pozwoli Państwu zapoznać się ze spółką Agroliga i ułatwi podjęcie decyzji inwestycyjnych. Głównym celem Kierownictwa Agroligi jest pomnażanie kapitałów akcjonariuszy i harmonijne zwiększanie wartości firmy.


anton: Kiedy spółka wybiera się na rynek NewConnect ?
Aleksander N. Berdnik: Agroliga planuje sprzedaż akcji w sierpniu/wrześniu a wejście na NewConnect w październiku 2010.


invest: Jaka jest prognozowana dynamika wzrostu?
Aleksander N. Berdnik: Dynamika sprzedaży 2009/2010 jest ponad 2,5-krotna. W okresie 2010/2011 utrzymamy dynamikę sprzedaży 2-krotną. Zysk netto w 2010 powinien wynieść 1 mln EUR a plany na 2011 stanowią 2,7 mln EUR.


sunflower:
Jaka była dynamika przychodów i zysku netto w kilku ostatnich latach? Jaka jest prognozowana dynamika zmian tych wskaźników na najbliższe lata?
Aleksander N. Berdnik: Sprzedaż i zysk netto w 2008 wyniosły 3,8 mln USD i 0,2 mln USD. Natomiast w 2009 3,9 mln USD a zysk 0,7 mln USD. Zgodnie z audytem Baker Tilly wg MSR. W tym okresie Agroliga dużo inwestowała w budowę zakładów olejowych. Wzrost sprzedaży w 2010 do 6,6 mln EUR i 2011 do 12,2 mln EUR i  zysków 2010 = 1 mln EUR, 2011 = 2,3 mln EUR  spowodowany jest uruchomieniem 1-szej a następnie drugiej linii do produkcji oleju


michał: Jakie są czynniki ryzyka w Państwa biznesie?
Aleksander N. Berdnik: Jeśli Agroliga prowadziłaby działalność wyłącznie w sektorze upraw zbóż to występowałoby dużo czynników ryzyka, szczególnie związanych z pogodą. Natomiast działalność Agroligi prowadzona jest w 3 dziedzinach: produkcja oleju jako główny kierunek, następnie produkcja  mleka i zbóż. W 2010 udział produkcji zbóż stanowi 30% od sprzedaży a potem maleje poniżej 20%. Zatem warunki pogodowe będą miały  nieduży wpływ na wyniki Agroligi. Innymi zagrożeniami są ryzyka operacyjne lub niska jakość surowca do przerobu. Aczkolwiek Agroliga pracuje na marży, pomiędzy surowcem i olejem nierafinowanym i ma to ograniczony wpływ na zysk.


Katarzyna: Czy w Państwa branży występuje sezonowość i jaki to ma wpływ na wyniki finansowe?
Aleksander N. Berdnik: Sezonowość  ma większy wpływ w 2010 roku niż w latach następnych z uwagi na większy udział zbóż w rachunku wyników. W następnych latach sezonowość będzie znikoma. W drugiej połowie 2010 roku przychody i zysk Agroligi będą większe niż w 1 połowie 2010. Za 6 miesięcy 2010 Agroliga zrealizowała sprzedaż 1,7 mln EUR a zysk netto wyniósł 0,3 mln EUR.


sunflower: Czy spółka opublikowała już sprawozdanie za 2Q 2010?
Aleksander N. Berdnik: Dane za 2Q 2010 będą opublikowane na stronie Agroligi (www.agroliga.com.ua ) do 05 sierpnia 2010.


sunflower: Czy spółka jest w Pana opinii konkurencyjna względem polskich konkurentów?
Aleksander N. Berdnik: Agroliga działa na innym rynku niż polscy producenci oleju, mleka lub zbóż. Natomiast będąc na WGPW konkurujemy w pozyskaniu inwestorów i kapitału. Uważamy że najlepszymi argumentami są solidne dane finansowe takie jak sprzedaż i zysk. Właśnie tymi wskaźnikami chcemy konkurować.


Iza333: Jak się kształtuje w chwili obecnej akcjonariat, czy są w nim inwestorzy instytucjonalni ?
Aleksander N. Berdnik: W chwili obecnej akcjonariuszami są 2 osoby fizyczne. Prowadzone są rozmowy z inwestorami instytucjonalnymi w celu sprzedaży akcji.


bjerre: Z jakim dyskontem będą sprzedawane akcje przed debiutem na NC ?
Aleksander N. Berdnik: Według naszych wycen dyskonto od wartości nominalnej firmy stanowi około 5%. Jednakże nasze wyceny są bardzo konserwatywne zatem możemy uznać że dyskonto jest jeszcze wyższe.


inwestor: Jakie podmioty są odbiorcami Państwa usług? Czy spółka jest zadłużona? Jaki jest stan zobowiązań krótko i długo terminowych?
Aleksander N. Berdnik: Głównymi odbiorcami towarów Agroligi są zakłady tłuszczowe, produkcji majonezu, rafinowanego oleju, zakłady produktów mlecznych (serów, jogurtów, śmietany), firmy obrotu zbóż. Sprzedajemy towary za przedpłatę. Na 2009 r zadłużenie krótkoterminowe stanowiło 290 tys EUR, na co składały się kredyty bankowe. Nie było zadłużenia długoterminowego.


sunflower: Jak ocenia Pan pozycję Spółki na rynku ukraińskim, szczególnie w ujęciu konkurencyjności?
Aleksander N. Berdnik: W ostatnich latach udało się stworzyć zespół profesjonalistów dzięki czemu od 2000 roku stale wypracowujemy zyski, które są reinwestowane w rozwój Agroligi. Ciągle porównujemy sie do większych przedsiębiorstw. Kilka z nich prześcignęliśmy pod względem przychodów. Dzięki wejściu na NewConnect otworzą sie nowe możliwości  które nie są dostępne dla naszych konkurentów z Ukrainy.


stefan: Czy wzrost ceny pszenicy w tym roku jest spowodowany niskimi zbiorami?
Aleksander N. Berdnik: Istotnie, ceny pszenicy w tym roku znacznie wzrosły , obecnie cena wynosi 192 USD/t. Przyczyną są niższe zbiory. Według naszych ocen wzrost cen zbóż jest wyższy niż spadek poziomu zbiorów. W tym roku otrzymaliśmy lepsza jakość pszenicy. Zatem dochodowość Agroligi w tym sektorze wzrośnie.


zenob: Ile osób zatrudnia firma i jaki ma udział na rynku ukraińskim?
Aleksander N. Berdnik: Agroliga zatrudnia ponad 250 osób. Udział Agroligi w rynku ukraińskim wynosi 0,7%.


Luna: Jaki wpływ na wyniki finansowe mogą mieć wahania kursowe?
Aleksander N. Berdnik: Cała produkcja poza mlekiem jest związana z cenami światowymi. Przychody i koszty Agroligi są w hrywnach. Zatem wahania kursowe nie mają znaczenia. Jednakże w przyszłości , tj. od 2014 Agroliga planuje wypłatę dywidend, które będą naliczane w EUR. Według ocen analityków wartość hrywny wobec EUR  jest niedoszacowana, zatem bardziej prawdopodobna jest aprecjacja hrywny a co za tym idzie wartości firmy i dywidend.
Katarzyna: Czy problemy finansowe Ukrainy, o których głośno w mediach nie przyczynią się negatywnie na prowadzony biznes? Chodzi o np.: wzrost podatków, brak ulg dla firm itd.
Aleksander N. Berdnik: W związku z tym że produkcja artykułów żywnościowych zaliczana jest do strategicznych sektorów gospodarki, rząd ukraiński nie podejmuje inicjatyw ograniczających tą działalność. Do tej pory, pomimo różnych kryzysowych sytuacji rząd nie wykazywał inicjatyw fiskalnych wobec tego sektora. Produkcja żywności i dostępność tanich produktów żywnościowych zapewnia minimalny poziom socjalny . Tym bardziej że Ukraina jest członkiem WTO i posiada zobowiązania międzynarodowe.


sunflower: W jaki sposób spółka planuje dalszy rozwój? Wzrost organiczny czy może przejęcia?
Aleksander N. Berdnik: Agroliga planuje zakup 2-giej linii do produkcji oleju i zakup krów wysokomlecznych. Środki  będą pochodzić ze sprzedaży akcji i z zysku. Spowoduje to dalszy wzrost firmy i zapewni dużą dynamikę. W najbliższym czasie nie są planowane przejęcia ale ich nie wykluczamy.


sunflower: Czy marże spółki są konkurencyjne?
Aleksander N. Berdnik: Przy wyliczeniu marż w poszczególnych kierunkach działalności , kierowano się konserwatywną zasadą obliczeń. Ceny sprzedaży oparto na prognozach międzynarodowych trendów cen a koszty obliczono z uwzględnieniem inflacji, która jest wyższa od wzrostu cen sprzedaży.


sunflower: Jak wygląda struktura majątku trwałego znajdującego się w posiadaniu spółki? Ile z tego majątku (wartościowo) to grunty i nieruchomości?
Aleksander N. Berdnik: Majątek trwały stanowi ponad 30 % aktywów. Z tego 90% stanowią środki trwałe a 10% stado. Grunty 5,5 tys ha są dzierżawione. Na Ukrainie nie można kupić gruntów rolnych. Agroliga w umowach dzierżawy posiada prawo pierwokupu.


sunflower: Czy spółka wykazuje dużą amortyzację?
Aleksander N. Berdnik: W 2010 amortyzacja wyniesie 0,1 mln EUR a w 2011 0,2 mln EUR. W przypadku zainteresowania szczegółowymi danymi finansowymi uprzejmie proszę o rejestrację na stronie czatu - udostępnimy dane o wykonaniu i prognozy.


sunflower: Jak wygląda struktura sprzedaży (import vs export)? Czy spółka zabezpiecza przepływy walutowe, a jeśli tak - to w jaki sposób?
Aleksander N. Berdnik: Obecnie eksport jest znikomy i obejmuje pellety sprzedawane do Polski. Agroliga ma znikomy import. Od jutra planuję wizytę w Polsce i chętnie się spotkam z osobami zainteresowanymi inwestycją w akcje Agroligi. W tym celu prośba o tel. na nr 601209001.


nicki: Jaka jest wartość firmy jeśli chodzi o majątek trwały?
Aleksander N. Berdnik: Majątek trwały Agroligi stanowi 2 mln EUR a kapitały własne 4 mln EUR.


sunflower: Czy po debiucie dotychczasowi akcjonariusze będą sprzedawali akcje na giełdzie, czy może mają założone lock-upy na akcje?
Aleksander N. Berdnik: Dziękuję za pytanie. Obecni akcjonariusze zastosują lock-up na 24 miesiące.


marta9012: Jaka jest minimalna kwota wejścia w ofercie private placement?
Aleksander N. Berdnik: Planujemy min kwotę 20 tys. zł.


bakcyl:
W jakim tempie spółka chce się rozwijać na przestrzeni najbliższych 3 lat?
Aleksander N. Berdnik: Zyski netto Agroligi planowane są w 2010 = 1 mln EUR, 2011 = 2,3 mln EUR, 2012 = 3,1 mln EUR .


inwestor: Skoro spółka nie korzysta z zadłużenia długoterminowego, dlaczego nie pozyska kapitału właśnie z tego źródła? Finansowanie za pomocą długu jest tańsze oraz pozwala wykorzystać efekt dźwigni prowadząc do wyższej rentowności.
Aleksander N. Berdnik: Ma Pan racje w przypadku istnienia elastycznej gospodarki światowej bez granic. Sektor finansowy na Ukrainie silnie odczuł kryzys. Kredyty długoterminowe nie są dostępne a ich ceny są znacznie wyższe od tych w Polsce. Na obecnym etapie nie ma ekonomicznego uzasadnienia , a wręcz nie jest możliwe, zaciąganie długoterminowych zobowiązań na Ukrainie.


Magda: Czy spółka prowadzi działalność na Ukrainie czy również za granicą?
Aleksander N. Berdnik: Agroliga eksportuje pellety do Polski. Ale nie są to duże wartości. Poza tym wszystkie towary są sprzedawane na Ukrainie. Wraz z zainteresowaniem przygotowania wejścia Agroligi na NewConnect dostajemy coraz więcej zapytań dotyczących eksportu towarów


inwestor: Czy spółka prowadzi lub czy przeciw niej jest prowadzone postępowanie sądowe? Jakie kwoty wchodzą w grę? Czy spółka utworzyła odpowiednie rezerwy?
Aleksander N. Berdnik: Obecnie nie są prowadzone żadne postępowania przeciwko Agrolidze. Posiadamy szczegółowy audyt prawny, który opisuje każda z firm Grupy Agroliga.  Raport jest do wglądu dla inwestorów.

paweł: Jaka jest strategia rozwoju dla Grupy Agroliga?
Aleksander N. Berdnik: Strategię Grupy Agroliga, ze względu na horyzont czasowy, można podzielić na trzy kategorie: krótkookresową do 2012, średniookresową do 2014  i długookresową po 2014. Dodatkowo, ze względu na strukturę Grupy Agroliga, strategia obejmuje następujące kierunki jej rozwoju: produkcję, kadry, marketing, inwestycje, finanse. Dla przykładu zilustruję strategie w zakresie finansów
do 2012 r. - Osiągnąć poziom rocznych obrotów w wysokości 15 mln. EUR
do 2014 - Osiągnąć poziom rocznych obrotów w wysokości 20 mln. EUR. oraz poziom kapitalizacji Grupy Agroliga w wysokości 30 mln. EUR.
Po 2014 - Utrzymywać tempo wzrostu powyżej średniej dla rynku


inwestor: Czy po wejściu na polski rynek spółka planuje dalszą ekspansję na rynkach zachodnich?
Aleksander N. Berdnik: W przyszłości nie wykluczamy zwiększenia eksportu towarów. Jeśli chodzi o rynek kapitału to na początku chcemy się znaleźć w NewConnect Lead a następnie przejść na Parkiet Główny
Kali: Jaka będzie wycena spółki uwzględniając nowe akcje i planowaną cenę emisyjną?
Aleksander N. Berdnik: Według naszej oceny Agroliga wraz z Emisja jest warta ponad 6 mln EUR


Kali: Czy biznesowo można porównać Państwa spółkę do innej Ukraińskiej spółki Kernel? Czy wycena akcji Agroligi będzie tańsza i atrakcyjniejsza od obecnej wyceny Kernela? Jak wycena Państwa spółki będzie prezentować się na tle wyceny branży spożywczej reprezentowanej przez spółki z GPW?
Aleksander N. Berdnik: Według naszej oceny wskaźnikowej akcje Agroligi są wyceniane poniżej cen akcji spółek z sektora rolno-spożywczego na GPW. Nie chciałbym operować konkretnymi nazwami  ponieważ rozmiary tych firm są inne a profil działalności nie jest taki sam. Uważamy , że Agroliga pokaże znacznie wyższe dynamiki niż inne firmy z sektora rolno-spożywczego na GPW.


sunflower: Jaka jest cena akcji w private placement?
Aleksander N. Berdnik: Niestety nie mogę na to pytanie odpowiedzieć ze względu na obowiązujące przepisy regulujące ofertę Private Placement. Zapraszam do składania zamówienia dotyczącego oferty na WWW.agroliga.com.ua lub kontakt z naszym Autoryzowanym Doradcą Progress Holding.


sunflower: Czy jest jakaś minimalna wartość inwestycji w akcje Spółki w czasie private placement?
Aleksander N. Berdnik: minimalna kwota to 20 tys PLN.


inwestor: Czy przed debiutem na NewConnect spółka uruchomi pełną stronę w języku polskim? Nie każdy inwestor operuje językami obcymi.
Aleksander N. Berdnik: Dziękuję za pytanie z zawarta w nim podpowiedzią. Istotnie pracujemy nad tym aby ukazała się polska wersja językowa. Osoby zainteresowane oferta uprzejmie prosimy o kontakt poprzez strone WWW.agroliga.com.ua lub WWW.progressholding.pl


Moderator: Szanowni Państwo bardzo dziękujemy za udział w czacie. Zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza znajdującego się poniżej aplikacji czatu w przypadku zainteresowania ofertą private placement. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie