Chat with us, powered by LiveChat

Badanie Relacji Inwestorskich 2009

Badanie dotyczące relacji inwestorskich polskich spółek giełdowych

 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu przeprowadziło badanie dotyczące relacji inwestorskich polskich spółek giełdowych. Osobom, które wzięły udział w tym badaniu bardzo serdecznie dziękujemy. Wśród uczestników badania rozlosowaliśmy nagrody (nawigację samochodową, torby na laptopy, książki o inwestowaniu).

 

Skrócone wyniki badania zostały zamieszczone w kwartalniku Akcjonariusz nr 1/2010.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie