Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

SII wystosowało do Zarządu GPW pismo w sprawie Listy Alertów

Szanowni Państwo,

 

W związku z uchwałą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”) z dnia 12 maja w sprawie zmian w uchwale określającej zasady kwalifikacji na Listę Alertów, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych („Stowarzyszenie”) przesłało do Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w dniu 25 maja 2009 roku swoją opinię w przedmiotowej sprawie.

 

Stowarzyszenie podkreśliło w piśmie, że co do zasady zgadza się z ideą i potrzebą istnienia Listy Alertów, która wskazuje inwestorom akcje spółek obarczonych ponadprzeciętnym ryzykiem inwestycji. SII zaznaczyło jednak, że duże wątpliwości budzą jednak zasady kwalifikacji spółek do Listy, a także nieprzejrzyste zasady wykluczania z obrotu spółek o wysokiej zmienności notowań.

 

Uchwała Zarządu Giełdy z dnia 12 maja w sprawie zmian w uchwale określającej zasady kwalifikacji na Listę Alertów wskazuje, że na listę mogą teraz trafić nie tylko spółki groszowe o wysokiej zmienności notowań, ale również spółki o charakterze „nie groszowym”, których akcje również cechuje wysoka zmienność, jeśli w opinii Zarządu Giełdy przemawia za tym interes uczestników rynku. Wobec tych spółek Zarząd Giełdy będzie mógł zastosować par. 31 ust. 2 pkt 5 Regulaminu Giełdy. Zgodnie z tym przepisem, Zarząd Giełdy może wykluczyć z obrotu akcje, jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu. Pojawia się tu pytanie, czy wykluczenie z obrotu spółki o wysokiej zmienności notowań akcji jest w opinii Zarządu Giełdy najlepszym środkiem ochrony interesu i bezpieczeństwa akcjonariuszy?

 

Spółki „groszowe” zagrożone przejściem na Listę Alertów zobowiązane będą przy tym do przedstawienia Zarządowi Giełdy programu naprawczego. Zastosowanie par. 31 Regulaminu Giełdy będzie mogło nastąpić w razie nie przedłożenia programu naprawczego, jego nie realizowania lub w razie stwierdzenia przez Giełdę, że jego realizacja nie przynosi oczekiwanych rezultatów. O ile w przypadku spółek „groszowych” przedstawienie tzw. programów naprawczych, określających działania, jakie będą podejmowane przez spółki w celu obniżenia wysokiej zmienności kursów akcji ma swoją zasadność (choć nie zawsze), o tyle w sytuacji gdy mowa o akcjach „nie groszowych”, w wielu przypadkach zmienność notowań w żadnej mierze nie zależy od samej spółki. Historia notowań pokazuje bowiem, że wysoce zmienne bywają kursy spółek najbardziej płynnych, bądź wysoce płynnych, o wysokich nominałach cenowych. Pojawia się więc pytanie o realne możliwości systemowych działań naprawczych w przypadku tego typu podmiotów? Odpowiedź na to pytanie jest szczególnie istotna, gdyż w sytuacji nie przedłożenia programu naprawczego (o który Zarząd Giełdy może wnioskować), jego nie realizowania lub w razie stwierdzenia przez Zarząd Giełdy, że jego realizacja nie przynosi oczekiwanych rezultatów, Zarząd Giełdy będzie mógł zastosować par. 31 Regulaminu Giełdy, który wskazuje na możliwość wykluczenia spółki z obrotu. SII przyjmuje przy tym, że zapis uchwały, wskazujący na „możliwość zobowiązania spółki „nie groszowej” do przedstawienia programu naprawczego, w oparciu o indywidualną decyzję Giełdy”, został stworzony na wypadek sytuacji, w których spółki „nie groszowe” nie będą miały wpływu na notowania akcji. Uważamy, że dodatkowe wyjaśnienie i doprecyzowanie wyżej wskazanych kwestii powinno leżeć w gestii przedstawicieli Giełdy.

 

W związku z podjętą przez Zarząd Giełdy uchwałą pojawia się wiele innych znaków zapytania. Inwestor na podstawie uchwały dotyczącej Listy Alertów nie jest w stanie określić, czym w rozumieniu przedstawicieli Giełdy jest „wysoka zmienność notowań”. Pojęcie to jest bardzo względne, a zarazem subiektywne i daje Zarządowi Giełdy bardzo wysoką elastyczność decyzyjną. Tymczasem dla jednego inwestora wysoką zmiennością będą wahania kursu rzędu 5%, a dla innego 50%, a dla kolejnego 200%. W efekcie niewiedzy co do znaczenia i rozumienia określenia „wysoka zmienność” inwestorzy narażeni będą na dodatkową niepewność i spekulacje.  Ponadto dużym znakiem zapytania jest czas trwania wysokiej zmienności notowań, na podstawie którego Giełda zamierza wskazywać spółki zagrożone Listą Alertów. Dużą dowolność interpretacyjną pozostawia przedstawicielom Giełdy również zapis dotyczący interesu i bezpieczeństwa uczestników obrotu. Zakładamy przy tym, że decyzje giełdy w tym względzie będą racjonalne i w największej mierze oparte o interes akcjonariuszy spółek, a także samych spółek. Interesem tym jest zapewne możliwość swobodnego obrotu. Tymczasem możliwość wykluczenia spółek groszowych, bądź o wysokim charakterze zmienności notowań z obrotu sprawia, że akcjonariusze spółek publicznych będą narażeni na dodatkowe dotychczas niemalże nie istniejące ryzyko. Pytanie, co w sytuacji gdy Zarząd spółki zagrożonej Listą Alertów, działając opieszale nie wywiąże się z obowiązków postawionych przez Giełdę? Dlaczego karę finalnie ma ponieść w tym przypadku akcjonariusz? Pytanie, co w opinii przedstawicieli Giełdy powinien zrobić akcjonariusz, który ma świadomość możliwego wycofania spółki z obrotu, a nie ma możliwości zbycia akcji, bądź jeśli ma możliwość, to musi to zrobić po cenie kilkadziesiąt procent niższej od kursu z ostatnich dni notowań? Pytanie, czym w opinii Zarządu Giełdy jest interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu?

 

W związku z przedstawionymi wątpliwościami i obawami, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych działając na rzecz ochrony interesów akcjonariuszy, a także przejrzystych zasad, którymi powinna kierować się Giełda, zwraciła się do Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z wnioskiem o jak najszybsze doprecyzowanie i zmianę uchwały dotyczącej Listy Alertów we wskazanym zakresie, bądź też o oficjalne i publiczne doprecyzowanie licznych niedomówień i obaw inwestorów indywidualnych, jakie pojawiły się w związku z uchwałą dotyczącą Listy Alertów.

 

Osoba kontaktowa:

 

Piotr Cieślak

e-mail: pcieslak@sii.org.pl

Wiceprezes Zarządu

 

Zobacz również:

Studenckie Koło Naukowe Biznesu przy Szkole Głównej Handlowej startuje z nowym projektem dotyczącym tematyki inwestycji o nazwie Market Masters. Wydarzenie to jest skierowane nie tylko do studentów, ale do wszystkich zainteresowanych światem inwestycji.

Nie ulega wątpliwości, że jedną z najbardziej istotnych zmian na rynku funduszy inwestycyjnych ostatnich lat jest rozwój Exchange Traded Funds (ETF). Dynamicznie rosnąca liczba ETF-ów oraz aktywa pod zarządzaniem świadczą o jednoznacznym werdykcie inwestorów na temat rozwiązań oferowanych przez ETF-y.

Logo SII
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie