Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

SII wzięło udział w NWZA spółki BBI Development NFI SA

SII wzięło udział w NWZA spółki BBI Development NFI SA

 

W dniu 14 maja 2009r. Pan Piotr Kluza wiceprzewodniczący Rady Oddziału Wrocław Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych („SII”) reprezentował SII na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BBI Development NFI S.A.

 

Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia był następujący porządek obrad:

 

1.  Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2.  Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 

3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,

4.  Sporządzenie listy obecności,

5.  Przyjęcie porządku obrad,

6.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  podwyższenia  kapitału  zakładowego  spółki  o  kwotę  nie

większą niż 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych), poprzez emisję nie więcej niż

150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru

dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Artykułu 9.1. Statutu Spółki,

7.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  ubieganie  się  o  dopuszczenie  i

wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym oraz na dematerializację tych

akcji  i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o  ich

rejestrację,  a  także  w  sprawie  udzielenia  Zarządowi  niezbędnych  upoważnień  w

powyższym zakresie,

8.  Zamknięcie obrad. 

 

 

W walnym zgromadzeniu udział wzięło 8 inwestorów w tym:5 inwestorów indywidualnych, inwestor strategiczny BB Investment oraz 2 pełnomocników funduszy inwestycyjnych, z których każdy reprezentował po 4 subfundusze.

 

Inwestorzy obecni na NWZA łącznie dysponowali 143 786 848 głosami . Spośród Inwestorów obecnych na walnym zgromadzeniu 3 inwestorów dysponowało pakietem akcji przekraczającym 5% głosów na tym walnym zgromadzeniu:

 

1) BB Investment SA z ilością 108 857 085 głosów, co stanowiło 75,71% głosów na tym zgromadzeniu i 40,27% w  ogólnej liczbie głosów.

 

2) Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Pioneer  Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty  – Fundusze z łączną ilością 13.515.440 głosów, co stanowiło 9,40 % głosów na tym zgromadzeniu i 5,00 % w ogólnej liczbie głosów.

 

3)BPH Subfundusz Aktywnego Zarządzania, BPH FIO Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek, BPH FIO Subfundusz Akcji, BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu – Fundusze z łączną ilością 15.800.000 głosów, co stanowiło 10,99% na tym zgromadzeniu i 5,84% w ogólnej liczbie głosów.

 

Największy inwestor indywidualny dysponował pakietem 5 200 000 akcji.

 

Głównym powodem obecności reprezentanta SII na Walnym zgromadzeniu było wyjaśnienie powodu przeprowadzenia emisji, wyjaśnienia kwestii pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz określenia celów na które mają zostać przeznaczone środki pozyskane z tej emisji.

 

Walne zgromadzenie rozpoczęło się o godz.9.00. Przewodniczącym zgromadzenia wybrano Pana Grzegorz Maja. Następnie walne w uchwale nr 2  zatwierdziło porządek obrad. Więcej emocji wzbudził projekt uchwały nr 3 o planowanej emisji nowych akcji bez prawa poboru i ogłoszona dyskusja nad tym punktem obrad. Przewodniczący zgromadzenia akcjonariuszy zaproponował zmianę treści uchwały o podwyższeniu kapitału z emisji nie więcej niż 150 mln akcji na emisję nie więcej niż 190 mln akcji. Później pytania zadawał reprezentant SII oraz inwestorzy indywidualni. Na ich pytania odpowiadał prezes zarządu Pan Michał Skotnicki..

 

Akcjonariusze dowiedzieli się m.in., że emisja ma na celu głównie spłacenie obligatariuszy spółki poprzez zamianę długu na akcje oraz na podwyższenie wkładu własnego w najbardziej zaawansowanych projektach spółki  i na pokrycie kosztów dalszych prac nad rozwojem tych projektów. Jako uzasadnienie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy wskazano niepewność o to czy inwestorzy obejmą emisję w obecnych warunkach rynkowych oraz o długość trwania oferty publicznej w stosunku do przeprowadzenia oferty prywatnej. Dodatkowo Prezes spółki poinformował, że do BBI Development (BBD) zgłosili się inwestorzy arabscy, którzy byli zainteresowani nabyciem jednego z projektów spółki i BBD prowadziło z nimi rozmowy. Finalnie oba podmioty nie porozumiały się co do ceny. Zgodnie z zapowiedziami Zarządu, obecnie BBD nie chce sprzedawać żadnego z projektów, a głównym celem jest pozyskanie koinwestora do projektu Plac Unii po byłym Supersamie, ale takiego koinwestora, który oprócz wkładu finansowego ma niezbędne referencje i doświadczenie przy realizacji takich projektów. Taka strategia współpracy mogłaby pomóc spółce w uzyskaniu finansowania bankowego niezbędnego do rozpoczęcia prac budowlanych. W drugim ważnym projekcie na terenie Konesera BBD planuje etapować prace i w pierwszej kolejności mają tam powstać powierzchnie biurowe. Reprezentant SII zaproponował w trakcie dyskusji, aby w uchwale określić widełki cenowe nowej emisji w przedziale 0,34 zł-0,40 zł co nie uzyskało aprobaty głównego akcjonariusza czyli spółki BB Investment.

Dziwić może w tym wszystkim fakt, że przedstawiciele funduszy inwestycyjnych nie zadali ani jednego pytania…

 

Warty odnotowania jest fakt, że Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Paweł Turno poinformował w trakcie dyskusji akcjonariuszy, że Prezes Michał Skotnicki zgodził się przejściowo nie pobierać wynagrodzenia za swoją pracę, co można potraktować, jako ewenement wśród prezesów spółek giełdowych.

Po zakończeniu dyskusji nad projektem uchwały nr 3 zostało ogłoszone głosowanie nad tą uchwała. Wynik głosowania był następujący: 138 173 525 głosów za emisją, 5 613 323 głosów przeciw. Do  tej uchwały  3 inwestorów indywidualnych oraz reprezentant SII złożyli sprzeciw i zażądali jego zaprotokołowania.

 

Głosowanie nad uchwałą nr 4 przebiegło szybko i sprawnie, a uchwała została zatwierdzona tym samym stosunkiem głosów co uchwała nr 3. Sprzeciw do uchwały z żądaniem jego zaprotokołowania złożyło czterech inwestorów.

 

Piotr Kluza

Wiceprzewodniczący Rady Oddziału Wrocław SII