Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

ZNTK w Łapach SA - lista pytań do Zarządu Spółki

Szanowni Państwo,


w związku z zamieszczeniem w porządku obrad NWZ Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A., zwołanego na dzień 01.06.2009 r., projektu uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki, SII zwróciło się do Prezesa Zarządu z prośbą o przedstawienie akcjonariuszom oraz opinii publicznej szczegółowego uzasadnienia ww. uchwały.


Wniosek złożony został w trybie przewidzianym dla akcjonariuszy spółki publicznej w art. 428 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.), zgodnie z którym zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji dotyczących spółki poza walnym zgromadzeniem, przy czym informacje takie wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji, powinny zostać ujawnione przez zarząd na piśmie w materiałach przedkładanych najbliższemu walnemu zgromadzeniu. Z powyższego obowiązku zarząd spółki publicznej jest zwolniony w przypadku podania informacji do wiadomości publicznej, tj. w postaci raportu bieżącego zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.).


Podkreślamy, że SII jest świadome trudnej sytuacji Spółki, uważamy jednak, iż w przypadku decyzji o jej dalszym istnieniu niezbędne jest dodatkowe, niezależne od informacji prasowych i szczegółowe wyjaśnienie proponowanej uchwały.


W związku z powyższym SII zwróciło się z wnioskiem o zawarcie w projekcie uchwały szczegółowych informacji niezbędnych do oceny zasadności jej podjęcia, w szczególności poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

 

  1. Jakie decyzje poza redukcją zatrudnienia zostały podjęte przez Zarząd w celu poprawy sytuacji finansowej Spółki?
  2. Jakie czynniki (leżące po stronie ZNTK S.A. oraz PKP Cargo S.A.) wpłynęły na znaczne ograniczenie współpracy z PKP Cargo S.A.?
  3. Czy Zarząd Spółki podejmował próby pozyskania klientów na rynkach zagranicznych? Jeśli tak, to jakie?
  4. Jakie działania w ostatnich latach Spółka podjęła w celu uniezależnienia się od usług świadczonych na rzecz PKP Cargo S.A.?
  5. Czy Zarząd dokonał wstępnych szacunków wartości likwidacyjnej majątku Spółki?
  6. Czy Zarząd Spółki dokonał oceny możliwości dywersyfikacji działalności Spółki poprzez pozyskanie kontraktów na rynku napraw taboru innego niż kolejowy, np. tramwajowego?
  7. Czy Zarząd podjął próby znalezienia inwestora strategicznego dla Spółki?
  8. Czy Zarządowi znane jest stanowisko byłego Prezesa Zarządu i dominującego akcjonariusza Spółki, p. Ryszarda Ekierta, dotyczące dalszego istnienia Spółki? Jeśli tak, to czy jest ono tożsame ze stanowiskiem Zarządu Spółki?

 

Świadectwo depozytowe uprawniające SII do udziału w zbliżającym się Walnym Zgromadzeniu oraz legitymujące do zwrócenia się do Zarządu z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania zostało przesłane do siedziby Spółki w dniu 13 maja 2009 r.

Czekamy na Państwa komentarze i opinie.

 

Osoba kontaktowa:


Paweł Wielgus
Specjalista ds. Interwencji i Analiz
e-mail: pwielgus@sii.org.pl
tel:  (071) 332-95-66