Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

FON SA - pytania do Zarządu Spółki (2)

Szanowni Państwo,

 

w dniu 3 kwietnia 2009 r. SII przesłało do siedziby Spółki FON S.A. nową listę pytań dotyczących uchwał, nad którymi akcjonariusze będą głosować po przerwie na WZA w dniu 17 kwietnia, oraz sytuacji finansowej i biznesowej Spółki.


Podkreślamy, że zgodnie z treścią art. 428 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych zarząd spółki publicznej może udzielić akcjonariuszowi informacji dotyczących spółki poza walnym zgromadzeniem. Informacje takie wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji, powinny zostać ujawnione przez zarząd na piśmie w materiałach przedkładanych najbliższemu walnemu zgromadzeniu. Materiały mogą nie objemować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia. Należy zaznaczyć, iż wskazany przepis nie obliguje akcjonariusza wnoszącego o udzielenie informacji do udziału w walnym zgromadzeniu spółki.


SII złożyło w siedzibie Spółki świadectwo depozytowe z tytułu blokady 1000 akcji FON S.A. do dnia 31 grudnia 2012 r. w celu potwierdzenia legitymacji do zadawania pytań Zarządowi Spółki.


Podczas obrad WZA w dniu 27 marca 2009 r. Zarząd FON S.A. udzielił odpowiedzi tylko na nieliczne pytania zadane przez akcjonariuszy (komentarz do WZA znajduje się tutaj).


W związku z powyższym w dniu dzisiejszym przesłaliśmy do Zarządu Spółki listę nowych pytań o następującej treści:


 

 1. Dlaczego Zarząd Spółki nalega na otrzymanie od Walnego Zgromadzenia upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego? Dlaczego podwyższenie kapitału zakładowego nie może każdorazowo uzyskać (bądź nie) akceptacji Walnego Zgromadzenia?
 2. Czy zasadne jest, aby akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogły być obejmowane również za wkłady niepieniężne, zamiast wyłącznie za wkłady pieniężne?
 3. Jaki jest rzeczywisty cel obniżenia kapitału zakładowego Spółki? Cel podany w projekcie uchwały, tj. urealnienie wartości nominalnej akcji do wartości majątku Spółki, nie znajduje  uzasadnienia w wymogach stawianych spółkom publicznym notowanym na rynku regulowanym, oraz stoi w jawnej sprzeczności z uzasadnieniem uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki.
 4. Na jaki cel przeznaczone zostaną środki uzyskane z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H?
 5. Na czym polegają plany inwestycyjne Spółki, na które powoływał się Zarząd w ustnym uzasadnieniu do uchwały w sprawie scalenia akcji?
 6. Czy zgodnie z ustną deklaracją przedstawioną w czasie obrad WZA w dniu 27 marca 2009 r. szczegółowe plany inwestycyjne Spółki zamieszczone zostaną w sprawozdaniu rocznym Spółki?
 7. Czy na chwilę obecną, w kontekście stwierdzenia o treści „Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do złożenia oferty nabycia akcji nowej emisji wybranym przez siebie inwestorom i zaaprobowanym przez Radę Nadzorczą nie wyklucza z tego kręgu dotychczasowych akcjonariuszy”, zawartego w uzasadnieniu pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H, Zarząd spółki potrafi wskazać lub przypuszcza, kto obejmie akcje serii H?
 8. W jaki sposób Zarząd planuje ustalić cenę emisyjną akcji serii H lub akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego?
 9. Dlaczego podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego planowane jest przed podjęciem uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego?
 10. Jakie kroki zamierza podjąć Zarząd w sytuacji, gdy nie wszyscy akcjonariusze Spółki wyrażą zgodę na przyjęcie darowizny w postaci akcji Spółki FON S.A. przekazanych przez Spółkę Investment Friends S.A.?
 11. Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego zmniejszeniu ulegnie ustawowo wymagana wysokość kapitału zapasowego Spółki. Na jaki cel Zarząd planuje przeznaczyć wskazaną nadwyżkę?

W liście do Prezesa Zarządu FON S.A. SII wnioskowało o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania w formie raportu bieżącego, w terminie umożliwiającym zapoznanie się ze stanowiskiem Zarządu przed wznowieniem obrad WZA w dniu 17 kwietnia 2009 r.
 

Czekamy na Państwa komentarze i opinie.


 

Osoba kontaktowa:


Paweł Wielgus
Specjalista ds. Interwencji i Analiz
e-mail: pwielgus@sii.org.pl
tel:  (071) 332-95-66