Chat with us, powered by LiveChat

Columb Technologies S.A. w drodze na rynek NewConnect

1

 

 

Wiadomość przygotowana przez Autoryzowanego Doradcę NewConnect – Auxilum Kancelarię Biegłych Rewidentów S.A.

 

Columb Technologies S.A innowacyjne przedsiębiorstwo z branży informatycznej,  w drodze na rynek NewConnect,  będzie plasować emisję w ramach zamkniętej oferty prywatnej. Debiut spółki planowany jest w I kwartale 2009 roku, natomiast subskrypcja prywatna w styczniu 2009r.


Columb Technologies S.A. to przede wszystkim:

 

  • Skuteczność w dążeniu do celów – czego potwierdzeniem jest m.in. przyznanie w grudniu 2008r. dofinansowania unijnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.2., w kwocie 0,7 mln zł oraz POIG 8.1 w kwocie 0,9 mln zł. Są najwyższe przyznane na Dolnym Śląsku dotacje w tym programie. Umożliwi to realizację nowego projektu biznesowego – portalu Mój-Biznes.com oraz stworzenie w nim szeregu innowacyjnych e-usług, takich jak e-biuro rachunkowe, e-cash flow czy e-analizy biznesowe.

  • Ciekawe rozwiązania produktowe - Spółka specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych do nowoczesnego zarządzania firmą. Tworzone oprogramowanie wspiera menedżerów w skutecznym controllingu dzięki łatwo dostępnej informacji zarządczej i integracji wielu różnych systemów i danych. Spółka koncentruje swoją ofertę w klasie rozwiązań tzw. Business Intelligence i Corporate Performance Management oraz rozszerza ją o oprogramowanie online w zakresie e-zarządzania.

  • Kompetencje i doświadczenie. Columb Technologies SA - jako jedna z trzech firm w Polsce - posiada tytuł Microsoft Gold Certified Partner z certyfikacją w trzech obszarach, podkreślający najwyższe kompetencje w zakresie projektowania i wytwarzania oprogramowania. Z powodzeniem zrealizowano wdrożenia w różnych branżach dla przedsiębiorstw w całej Polsce. Produkty firmy otrzymały wiele nagród i wyróżnień, w tym za ‘Najlepszą aplikację do analizy przychodów i kosztów’. Firma dysponuje kompetentnym zespołem specjalistów łączących wiedzę biznesową i informatyczną. Warto nadmienić, że Prezes Zarządu spółki kierowała wrocławskim oddziałem Polskiej Izby Młodych Przedsiębiorców, a w Radzie Nadzorczej zasiadają szanowani przedstawiciele biznesu i nauki.

 

Prezentacja spółki: www.columb-technologies.com/invest

 

W przypadku zainteresowania spółką prosimy o wypełnienie formularza na stronie http://www.columb-technologies.com/dokumenty-informacyjne.html.

Otrzymają Państwo wtedy Memorandum Informacyjne na temat Spółki i emisji. Oferta objęcia akcji będzie skierowana do nie więcej niż 99 osób, dlatego też każdy Dokument Ofertowy będzie numerowany.

 


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Krzysztof Latuszek
Columb Technologies SA / Wrocław
tel. +48 606 133 661
k.latuszek@columb-technologies.com


Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie