Chat with us, powered by LiveChat

RPP obniżyła stopy o 75 pkt. bazowych

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w środę stopy procentowe o 75 pb, do 5 proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej - podał NBP w komunikacie.

 

Od 24 grudnia stopa referencyjna wyniesie 5,00%, natomiast stopa redyskonta weksli - 5,25%, stopa lombardowa - 6,50%, a stopa oprocentowania lokaty terminowej przyjmowanej przez NBP od banków - 3,50%. „To nie tylko pierwsza od 1998 r. obniżka stóp procentowych, dokonana w grudniu, ale także największe cięcie od stycznia 2002 r. (…) Większość analityków (także my) oczekiwała obniżki o 50 pkt. baz., ale (przynajmniej w naszym przypadku) było to oparte o dotychczasową ostrożność władz monetarnych, a nie ocenę tego, jaka decyzja jest potrzebna w obecnej sytuacji. Naszym zdaniem obniżka powinna sięgać nawet 200 pkt. baz.” – uważa Mateusz Szczurek, ekonomista ING Banku. Jego zdaniem, decyzja nie powinna mieć większego wpływu na notowania złotego. W pierwszych minutach reakcja na rynku walutowym nie jest jednoznaczna, a kurs euro/pln waha się w przedziale 4,11-4,12 zł.

 

Dziewięciu z dziesięciu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów oczekiwało obniżki stóp procentowych podczas grudniowego posiedzenia RPP o 50 pb., a jeden o 75 pkt. Twierdzili oni, że członków Rady do poluzowania polityki monetarnej przekona wyraźnie słabnąca gospodarka i coraz niższa inflacja.

 

Dzisiejsza obniżka jest drugą z kolei po trwającej trwającej ponad 1,5 roku serii, podczas której Rada podwyższała stopy procentowe o 25 pb w kwietniu, czerwcu, sierpniu i listopadzie 2007 roku oraz w styczniu, lutym, marcu i czerwcu br.

 

Tekst pochodzi ze strony Pulsu Biznesu

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie