Chat with us, powered by LiveChat

Inflacja w Polsce tylko lekko w górę. W 2024 r. jeszcze wzrośnie

Skomentuj artykuł
© Grand Warszawski - stock.adobe.com

Inflacja w Polsce ponownie wzrosła, do czego przyczynił się m.in. wzrost cen żywności. W najbliższych miesiącach inflacja będzie rosnąć.

 

Jak poinformował dziś Główny Urząd Statystyczny, w czerwcu 2024 r. inflacja sięgnęła 2,6% w ujęciu rocznym. To poziom nieco wyższy od konsensusu ekonomistów, którzy oczekiwali 2,5%.

 

Czerwcowy odczyt inflacji na poziomie 2,6% oznacza, że inflacja w Polsce ponownie wzrosła. Dołek osiągnęliśmy w marcu (2%), kwiecień przyniósł wyraźny wzrost (2,4%), zaś maj (2,5%) nieznaczny. Rzecz jasna wszystko to odczyty dalece niższe niż w trakcie ostatniej fali dwucyfrowej inflacji.

 

 

Dla porównania, jeszcze rok temu – w czerwcu 2023 r. – inflacja wynosiła 11,5%, zaś w czerwcu 2022 r. sięgała 15,5%. W ujęciu miesiąc do miesiąca inflacja w czerwcu 2024 r. wyniosła 0,1%, a więc zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów oraz tak samo jak w maju.

 

Ogłoszone dziś dane to wstępny odczyt inflacji (tzw. szybki szacunek) – pełne i finalne dane poznamy 15 lipca. Wynik nie powinien jednak istotnie różnić się od podanego dziś.

 

🟢Zobacz też: Oszczędności a inflacja. Jak chronić oszczędności?

 

Z dostępnego dziś zestawu danych wynika, że w czerwcu dynamika cen żywności sięgnęła 2,5%, a paliw 1,6% rok do roku. Na minusie natomiast ceny energii (-1,6%). W pełnym raporcie, który poznamy za dwa tygodnie, uwzględnione zostaną także pozostałe kategorie oraz rozbicie na towary i usługi.

Inflacja w Polsce w czerwcu 2024 r. (wstępne dane)

  • Inflacja ogółem: 2,6% r/r oraz 0,1% m/m
  • Żywność i napoje bezalkoholowe: 2,5% r/r oraz 0,7% m/m
  • Nośniki energii: -1,6% r/r oraz -0,1% m/m
  • Paliwa do prywatnych środków transportu: 1,6% r/r oraz -2,8% m/m

 

Inflacja w Polsce. Opinie ekonomistów

 

 

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie