Chat with us, powered by LiveChat

yarrl S.A. (dawniej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.) osiągnął w 1Q2024 1 mln zł zysku netto

© monsitj - stock.adobe.com

Spółka yarrl S.A. zaraportowała za pierwszy kwartał 2024 roku zysk netto w wysokości 1,08 mln zł, względem straty przed rokiem na poziomie -0,95 mln zł. Przychody wyniosły 17,46 mln zł, co oznacza wzrost o 330% r/r. Warty odnotowania jest wzrost również w samych segmentach składających się na Unimę przed połączeniem z pTAG Sp. z o.o., które miało miejsce w październiku 2023 roku.

 

 

Prezes yarrl, Sławomir Połukord, podkreślił, że „Analizując opublikowane wyniki warto zwrócić uwagę na naturę biznesu yarrl. Nasze przychody są ściśle powiązane z projektami realizowanymi przez nas na zlecenie naszych Klientów. Projekty te mają swoją dynamikę zarówno zewnętrzną, związaną z ich priorytetyzacją u Klientów oraz zapewnieniem niezbędnych środków (na przykład wynikających z KPO), jak i wewnętrzną - wymagającą różnego poziomu zaangażowania naszych specjalistów w różnym czasie. Przychody są w zasadzie wprost pochodną tych zdarzeń. Ponieważ spółka, zgodnie z zasadami przyjętymi na GPW, publikuje wyniki kwartalnie, co rzadko pokrywa się z cyklem projektowym, to naturalne będą lepsze i gorsze kwartały, zarówno pod względem poziomu przychodów, jak i wyników. W mojej opinii lepszym okresem do dokonywania porównań naszych osiągnięć będzie dłuższy niż pojedynczy kwartał okres, na przykład rok.”

 

Ponad 50% wzrost przychodów spółka odnotowana w segmencie Usług Call i Contact Center z poziomu 2 mln zł do 3,16 mln zł. Prezes yarrl, Sławomir Połukord, komentując wyniki wskazał:

 

„Segment usług call i contact zakończył ten kwartał ze spektakularnym wzrostem przychodów. Należy zauważyć, że biznes w tym segmencie niemal proporcjonalnie zależy od liczby wykonanych połączeń, więc skokowy wzrost przychodów wymagał wprowadzenia takich zmian w organizacji segmentu, które skutecznie będą wspierać obsługę zwiększonego wolumenu. Nowa umowa podpisana z PFRON w pierwszym kwartale 2024 r. również wymagała sfinansowania szeregu działań związanych z jej ówczesną fazę – uruchomieniem usług. Wszystkie te czynniki razem obniżyły wynik segmentu w pierwszym kwartale, lecz niezbędną reorganizację mamy już za sobą, więc w kolejnych kwartałach spodziewam się tu już dodatnich wyników.” - podkreśla Prezes yarrl.

 

Warto przypomnieć, że 1 maja 2024 roku doszło do finalizacji przejęcia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP) od ProService Finteco za 0,5 mln zł. Zatem w wynikach za pierwszy kwartał ten nowy segment nie jest jeszcze ujęty, a docelowo stanowi on potencjał do dalszego podnoszenia skali działalności grupy yarrl S.A., co podkreśla Prezes Połukord:

 

„ZCP postrzegamy jako istotne uzupełnienie oferty yarrl, zarówno od strony produktowej – oferujemy teraz własną platformę low-code/no-code z licznymi, referencyjnymi wdrożeniami oraz własne rozwiązania dla sektora finansowego w istotnych dla klientów obszarach (np. obsługa kredytów preferencyjnych), jak i od strony rynkowej – w drodze cesji wynikającej z zawartej z ProService Finteco umowy SPA staliśmy się stroną kilkudziesięciu umów z wiodącymi instytucjami finansowymi i zamierzamy im oferować również inne usługi, które mogą świadczyć eksperci z yarrl.“

 

Grupa planuje od drugiego kwartału prezentować wyniki osiągane przez zespół ZCP w formie nowego segmentu „Usługi wdrożeń produktów własnych”, co doprowadzi do bardzo przejrzystego raportowania wyników segmentów, które obecnie dzielą się na:

 

  • Usługi budowy i rozwoju oprogramowania (np. usługi świadczone dla Ministerstwa Finansów poprzez współtworzenie systemu Twój e-Pit)
  • Usługi wdrożeń rozwiązań Partnerów
  • Usługi Call i Contact Center
  • Usługi organizacji konferencji i szkoleń

 

Restrukturyzacja zadłużenia

Grupa yarrl zmniejszyła ogólny poziom zadłużenia w porównaniu roku poprzedniego o 26%.

 

Natomiast już po okresie sprawozdawczym za pierwszy kwartał 2024r, spółka podpisała 22 maja 2024 roku umowy kredytowe z PKO BP S.A., a 29 maja br. spłaciła całe zadłużenie względem RB Investment S.A., które oprocentowane było w wysokości WIBOR3M + 7% oraz zabezpieczone hipoteką na nieruchomości będącej w posiadaniu spółki zależnej Lockus Sp. z o.o. Jak tłumaczy Prezes yarrl:

 

W trakcie procesu łączenia spółek pomostowo skorzystaliśmy z finansowania prywatnego – spółka posiada aktywa, którymi mogła je skutecznie zabezpieczyć. Docelowo chcieliśmy jednak wrócić do finansowania bankowego, nie tylko dlatego, że jest tańsze, ale przede wszystkim dlatego, że stanowi ono wyraźne potwierdzenie, że w ocenie tak z natury ostrożnej instytucji jak bank, yarrl jest wiarygodnym podmiotem.

Spotkaj się z Prezesem yarrl S.A. Podczas XTB Konferencji WallStreet 28

Sławomir Połukord poprowadzi wykład dotyczący możliwości jakie stoją przed firmami wykorzystującymi technologie low-code/no-code podczas 28 edycji konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w Karpaczu. Wykład odbędzie się w Sali czerwonej w sobotę 8 czerwca o godzinie 16:30 w ramach Forum Akcjonariat.

 

Ponadto z przedstawicielami spółki yarrl spotkasz się podczas Targów Twoje Inwestycje w ramach XTB WallStreet 28 w piątek, 7 czerwca od 14:15

O Grupie Kapitałowej yarrl (dawniej UNIMA 2000)

Przez 30 lat nieprzerwanej działalności w Polsce spółki grupy kapitałowej yarrl zrealizowały ponad 200 projektów, przede wszystkim dla sektorów prywatnego i publicznego. Na głównym parkiecie GPW Spółka zadebiutowała w 2006 roku. W październiku 2023 roku poprzez połączenie Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz pTAG sp. z o.o. powstał yarrl S.A. Grupę kapitałową yarrl stanowią – obok yarrl S.A. – spółki Lockus (usługi contact center) oraz Lockus K2 (usługi organizacji specjalistycznych konferencji).

 

Klientami grupy kapitałowej yarrl są między innymi takie podmioty jak Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Allegro, Evidentiq, InPost, Canal+, BP, Uniqa, Jeronimo Martins, Jysk, Lorenz, LOT, Tauron, PGE. Realizowane przez grupę kapitałową yarrl projekty ułatwiają życie milionom ludzi w Polsce i na świecie. Przykładem rozwiązania zmieniającego polską rzeczywistość jest usługa Twój e-PIT, którego yarrl jest współtwórcą.

 

Pobierz prezentację:

Wyniki finansowe grupy kapitałowej yarrl
za 1Q 2024

Materiał sponsorowany

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie