Chat with us, powered by LiveChat

Omówienie wyników GK JSW za 1 kwartał 2024 r.

Temat czatu: Omówienie wyników GK JSW za 1 kwartał 2024 r.

Data: poniedziałek, 27 maja, godz. 11:00

 

 

JSW

 

Na pytania inwestorów odpowie:

 

Adam Rozmus, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych

Adam Rozmus
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Górniczym, kierunek Górnictwo i Geologia w zakresie Budownictwa Podziemnego. Obecnie w trakcie przewodu doktorskiego o tematyce prowadzenia działalności górniczej w trudnych warunkach geologicznych.

 

Drogę zawodową zaczynał w KWK „Piast”, gdzie przeszedł wszystkie szczeble górniczej kariery – od stażysty pod ziemią do kierownika działu górniczego. Następnie pełnił funkcję Naczelnego Inżyniera w KWK Piast - Ziemowit Ruch „Ziemowit”, od dnia 1 stycznia 2021 roku był dyrektorem KWK „Mysłowice - Wesoła”.


Przez kilkanaście lat jako czynny ratownik górniczy, brał udział w akcjach ratowniczych zarówno jako członek zastępów ratowniczych, a także jako osoba odpowiedzialna za prowadzenie akcji, pełniąc funkcję Kierownika Akcji Ratowniczej.


W Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. nadzoruje całokształt działalności Spółki, w szczególności w zakresie: produkcji (w tym BHP), zabezpieczenia produkcji, przeróbki mechanicznej węgla, inwestycji, odmetanowania, gospodarki metanem, optymalizacji procesów i jakości.

Kilka słów o Spółce:

Grupa Kapitałowa JSW jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność Grupy JSW.

  

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie