Chat with us, powered by LiveChat

Byczy kwartał GPW. Bardziłowski: „Chcemy uatrakcyjnić ofertę dla inwestorów indywidualnych”

Skomentuj artykuł
Źródło: Giełda Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podsumowała pierwszy kwartał, który przyniósł rekordowe przychody ze sprzedaży i wyraźny wzrost indeksów. W trakcie konferencji wynikowej członkowie zarządu mówili m.in. o rozwiązaniach dla inwestorów indywidualnych, aktualizacji strategii i ograniczaniu kosztów.

 

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zamknęłą pierwszy kwartał 2024 r. rekordowymi przychodami ze sprzedaży na poziomie 118,2 mln zł (+ 5,3% r/r). Zysk netto wyniósł 27,2 mln zł i był nieco niższy niż konsensus analityków ankietowanych przez PAP Biznes (28,9 mln zł). Motorem tych zwyżek był segment finansowy, który korzystał na wzroście obrotów i wycen spółek notowanych na GPW. Polski rynek znalazł się w czołówce wzrostu wartości obrotów sesyjnych.

 

– Ostatnie siedem miesięcy to bardzo dobry czas dla warszawskiej Giełdy. Wysokim obrotom na rynku towarzyszą historyczne wzrosty indeksów. Od połowy października 2023 roku indeks szerokiego rynku WIG oraz indeks dużych spółek WIG20 zyskały już ponad 30%. To jedne z najlepszych wyników na świecie – wylicza cytowany w informacji prasowej Tomasz Bardziłowski, prezes zarządu GPW.

 

 

Szczegółowe omówienie wyników dostępne jest na stronie GPW oraz w prezentacji wynikowej. W dalszej części artykułu skupimy się na wypowiedziach, które padły w czasie konferencji prasowej z udziałem członków zarządu GPW.

Bardziłowski: zagranica zainteresowana GPW

Prezentujemy wypowiedzi prezesa GPW Tomasza Bardziłowskiego, które padły w czasie sesji pytań i odpowiedzi kończącej prezentację wyników.

 

Moda na GPW

 

Tomasz Bardziłowski, prezes GPW: Widzimy wzrosty indeksów i nasuwa się pytanie, kto za tymi wzrostami stoi. Widoczny jest wzrost udziałów zdalnych członków giełdy w pierwszym kwartale, więc można postawić tezę, że za wzrostem obrotów stoją inwestorzy zagraniczni. Bardzo aktywnie spotykaliśmy się na konferencjach inwestorskich z inwestorami zagranicznymi, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo nas to cieszy. Mogę przywołać cytat z jednego z ostatnich artykułów: nastała pewna moda na Polskę wśród inwestorów zagranicznych. Widzimy to po napływach na rynek akcji, a w jeszcze większym stopniu na rynku obligacji skarbowych

 

O co pytają zagraniczni inwestorzy?

 

Najczęściej jesteśmy pytani o to, czy i kiedy będą nowe transakcje IPO. W kontekście pytań o naszą spółkę dominują pytania o to, jaki potencjał widzimy w podstawowym segmencie naszego biznesu, czyli w segmencie finansowym. Nasza odpowiedź jest jasna: nadal widzimy ogromny potencjał do wzrostu. W ostatnich latach rynek kapitałowy nie nadążał za wzrostem PKB. Mam nadzieję, że będziemy starali się nadrobić tę lukę. To również będzie miało wpływ na nasze wyniki w podstawowym biznesie, który znów jest motorem przychodów całej grupy. Mamy nadzieję, że dołączą pozostałe motory, a rekordy które zanotowaliśmy nie będą ostatnimi rekordami.

 

Aktualizacja strategii GPW

 

Cały czas intensywnie pracujemy nad przeglądem naszych inicjatyw strategicznych. Jest ich wiele i jak tylko zapadną jakiekolwiek decyzje, to będziemy o tym państwa informować. Jeżeli chodzi o przekazanie strategii, która zawierałaby dodatkowe cele finansowe, to na to musimy jeszcze trochę poczekać. Myślę, że wcześniej będziemy w stanie przekazać dodatkowe informacje na temat pewnych kierunków rozwoju giełdy i GK GPW.

 

Obniżenie kosztów

 

Będziemy pracować nad tym, żeby wskaźnik kosztów do przychodów był na niższych poziomach. Zaczynamy pracę nad wdrożeniem programu optymalizacji kosztowej. Zidentyfikowaliśmy wiele potencjalnych inicjatyw, które mają na celu redukcję kosztów, ale za wcześnie na wskazywanie obszarów czy kwatyfikację.

 

Dywidenda z GPW

 

Sezon dywidend trwa, my również postaramy się w najbliższych dniach przekazać informację na temat rekomendacji zarządu co do dywidendy.

 

Unia Rynków Kapitałowych

 

Unia Rynków Kapitałowych to olbrzymia szansa dla paneuropejskiego rynku, natomiast dla nas przede wszystkim ważne jest to, abyśmy w tym powiększonym rynku nie zmniejszyli swoich szans na to, aby skutecznie pozyskiwać emitentów i inwestorów. Myślę, że mocniej chcemy się zaangażować w dyskusje na ten temat. 1 stycznia zaczyna się polska prezydencja w UE i myślę, że będzie to dla nas szansa na to, aby polski głos wybrzmiał.

 

Rozwój oferty dla inwestorów indywidualnych

 

Widzimy największy potencjał w zakresie dotarcia z naszą ofertą do inwestorów indywidualnych. Chcemy tę ofertę znacząco uatrakcyjnić. Przede wszystkim mamy nadzieję, że na giełdzie jest już bardzo dużo ciekawych spółek, ale też że będzie ich jeszcze więcej. Bardzo mocno rozwijają się nasze produkty tylko ETF, ten obszar też chcemy uatrakcyjnić. Mamy nadzieję, że ruszą prace nad produktami takimi jak REIT, które umożliwią szerszej grupie inwestorów posiadanie ekspozycji na rynek nieruchomośći. Widzimy olbrzymi potencjał jeżeli chodzi o inwestorów indywidualnych i dużo naszych inicjatyw strategicznych będzie wychodziło naprzeciw tego, czego oczekują.

 

Wyniki finansowe GPW

 

Jeżeli chodzi o wyniki w segmencie finansowym, to dość dobrze odzwierciedlają one wzrost obrotów na giełdzie. Jeżeli chodzi o wyniki całej grupy, to mamy nieco niższe przychody z TGE. Jeżeli ktoś historycznie prześledzi, to jest tendencja do nieco ujemnego skorelowania przychodów. Ponadto w pierwszym czy drugim kwartale nasze koszty obarczone są kosztami nowych inicjatyw strategicznych, których efekty przychodowe jeszcze nie są widoczne. W pierwszym kwartale łączny koszt nowych inicjatyw wyniósł 12,5 mln zł. Jak wspomniałem, jesteśmy w trakcie przeglądu inicjatyw strategicznych i będziemy analizować, które kierunki będą rozwijane.

 

GPW przestanie się kurczyć

 

Mamy rekordowe poziomy indeksów, mamy wysokie obroty. Czekamy na sporo transakcji na rynku wtórnym – pozyskiwanie kapitału będzie łatwiejsze w wyniku wprowadzenia zmian regulacyjnych, które, mam nadzieję, do końca roku zostaną wprowadzone na rynku polskim. To umożliwi w jeszcze większym stopniu korzystanie z rynku przez spółki już notowane. Mam nadzieję, że dobra koniunktura przyciągnie na rynek też nowe spółki. Jestem przekonany, że niekorzystny trend, kiedy mieliśmy więcej wycofań niż wejść na giełdę, zostanie zahamowany .

 

Nowe ETF-y na GPW

 

Izabela Olszewska, członek zarządu GPW: Segment ETF-ów jest dla nas bardzo ważny, widać wzrastające obroty i coraz większe zainteresowanie inwestorów. Myślimy o dwóch kanałach rozwojowych. Pierwszy to ETF-y, które już na naszym rynku są. Mamy w tej chwili dwóch emitentów i myślę, że będziemy prowadzili działania w kierunku pozyskania kolejnych produktów i emitentów ETF-ów.

 

Drugi możliwy kanał rozwojowy to wykorzystanie rynku GlobalConnect. Patrzymy na to, na ile istnieją możliwości, aby poprzez ten kanał zaoferować inwestorom ETF-y zagraniczne, które są najbardziej obracane na rynkach międzynarodowych. Myślę, żę przed nami bardzo dynamiczny okres pracy w tych dwóch obszarach i pewnie wkrótce zauważymy efekty w postaci nowych produktów.

 

Rozwój GlobalConnect

 

Izabela Olszewska, członek zarządu GPW: GlobalConnect rozwija się wolniej niż zakładaliśmy na początku, choć obroty wykazują lekką tendencję wzrostową. Musimy też uwzględniać warunki działania naszego wprowadzającego animatora rynku, jest duża współpraca po jego stronie. Zauważamy też, że każda nowa spółka powoduje dynamiczny wzrost obrotów. Mamy tu spore plany, widzimy potencjał rozwojowy jeżeli chodzi o spółki europejskie i amerykańskie. Natknęliśmy się na kilka kwestii do rozwiązania i usuwamy te bariery. Widzimy też potencjał rozwoju GlobalConnect w kierunku ETF-ów i myślę, że będzie to ciekawy kierunek rozwojowy.

 

Akwizycje

 

Tomasz Bardziłowski, prezes GPW: Jedną z opcji na rozszerzenie działalności jest rozwój horyzontalny i inwestycje w inne giełdy regionu albo spoza regionu. Chcielibyśmy się raczej koncentrować na rynku polskim. Widzimy sporo możliwości dalszego rozwoju w naszym core-biznesie, jeżeli chodzi o inicjatywy wykraczające poza rozwój organiczny, to chcemy, aby były bliskie rynkowi finansowemu.

 

Nie będziemy komentować kwestii dotyczących naszych rozważanych celów akwizycyjnych. Natomiast rozwój przez akwizycje na pewno jest i będzie częścią naszych aspiracji wzrostowych.

 

Nowy system notowań WATS

 

Wzrost osobowy związany jest z dalszą budową naszych kompetencji technologicznych w obszarze związanym z budową nowego systemu. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do tego, że będziemy mogli nie tylko mieć sprawny i jeden z najszybszych na świecie systemów, ale również oferować usługi technologiczne na zewnątrz.

 

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie