Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Auto Partner. „Od wielu lat nasza sprzedaż rośnie w tempie dwucyfrowym”

Skomentuj artykuł

Wyniki finansowe były głównym tematem czatu inwestorskiego spółki Auto Partner. Na pytania inwestorów odpowiadali Andrzej Manowski wiceprezes zarządu, Piotr Janta wiceprezes zarządu, Tomasz Werbiński członek zarządu firmy. W trakcie dyskusji poruszone zostały również kwestie związane m.in. z rozwojem spółki, konkurencją, dywidendą oraz strategią Auto Partner.

 

Na pytanie inwestora dotyczące oceny wyników Auto Partner, przedstawiciele zarządu odpowiedzieli: Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników, które były rekordowe w naszej historii. Pomimo wysokiej bazy 2022 roku (który również był rekordowy), zwiększyliśmy przychody o 29% i zysk netto o blisko 8%. Wypracowaliśmy marże na satysfakcjonującym poziomie, pomimo ubiegłorocznych wyzwań takich jak znaczące umocnienie złotego, wysoka inflacja, presja na wynagrodzenia i wysokie stopy procentowe, które wpływały na koszty finansowe.

 

Odpowiadając na kolejne pytanie, zarząd na temat osiągniętej w ubiegłym roku marży powiedział: Rentowność brutto na sprzedaży wyniosła ponad 27%, rentowność EBITDA: 9,5%, a rentowność netto: 6,1%.

 

Inwestorzy pytali również o czynniki, które w głównej mierze przyczyniły się mocnego wzrostu przychodów. 

 

- Było to kilka czynników: nowe kierunki i trasy eksportowe, otwarcia nowych filii w Polsce, dalsze rozszerzanie asortymentu, podnoszenie cen w wyniku rosnących cen towarów u dostawców części samochodowych oraz zmienności kursów EUR/ PLN i USD/ PLN. Co ważne, rośliśmy dynamicznie zarówno w Polsce (+28,1%) jak i na rynkach zagranicznych (+29,6%) - podano podczas czatu inwestorskiego.

 

Z kolei na pytanie o wzrost cen odpowiedziano: Inflacja była pewnym czynnikiem w dynamikach sprzedaży, ze względu na wzrost cen towarów u dostawców, jednak nie był to główny motor wzrostu. Od wielu lat nasza sprzedaż rośnie w tempie dwucyfrowym. Przypomnę, że wchodziliśmy na giełdę mając ok. 500 mln przychodów (za 2015 rok) a po 2023 roku było to już 3,7 mld zł.

 

Pytano również o znaczny wzrost przychodów finansowych Auto Partner w 2023 roku, w stosunku do 2022 roku.

 

- Wynika w dużej mierze z dodatnich różnic kursowych na działalności finansowej, m.in. z wyceny zobowiązań leasingowych z tytułu umów najmu HUB-ów dystrybucyjnych, dla których walutą bazową jest EUR - tłumaczył zarząd Auto Partner.

 

Nawiązując do wyników pytano również, jak  podwyższenie płacy minimalnej wpłynęło na finanse spółki. 

 

- Wzrost płacy minimalnej wpływa oczywiście na poziom kosztów wynagrodzeń, a także kosztów transportu. Jednak wzrost kosztów operacyjnych w 2023 roku był niższy niż wzrost przychodów. Staramy się zrekompensować wzrost kosztów operacyjnych wzrostem sprzedaży i większą wydajnością. Warto pamiętać, że z tego rodzaju zmianami warunków rynkowych mierzą się wszyscy gracze a także, że wzrost płac powoduje wzrost siły nabywczej klientów - wyjaśniono.

 

Odpowiadając na inne pytanie podano, że na dzień 31 grudnia 2023 roku grupa kapitałowa Auto Partner zatrudniała niecałe 2800 osób.

Działalność

Wiele pytań, które pojawiły się podczas czatu inwestorskiego, dotyczyło działalności operacyjnej Auto Partner. W jednym z nich pytano o sprzedaż prowadzoną w ramach B2B oraz bezpośrednio do klientów indywidualnych.

 

- W naszych oddziałach jest możliwość stacjonarnego zakupu towarów przez klienta detalicznego. Jednak naszym głównym odbiorcą jest rynek B2B. W Polsce 62% sprzedaży ma miejsce do warsztatów samochodowych, a 30% do sklepów specjalistycznych. 8% stanowią wyspecjalizowane podmioty naprawcze oraz odbiorcy detaliczni. Jeśli chodzi o zagranicę, naszymi klientami są sklepy, hurtownie i dystrybutorzy - mówił zarząd spółki.

 

Pytano także o udział i marżowość produktów w podziale na marki własne i pozostałe produkty.

 

- Udział produktów marek własnych to ok 20 procent. Marża uzyskiwana na ich sprzedaży jest wyższa niż na pozostałych brandach, ale nie podajemy jej dokładnej wielkości - podano podczas czatu inwestorskiego.

 

Z kolei na temat sezonowości sprzedaży zarząd Auto Partner mówił: Sezonowość jest bardzo niewielka. Pewne obniżenie obserwuje się w okresach zimowych.

 

Na pytanie o rynki zagraniczne wskazano, że spółka jest obecna w 30 krajach, jednakże nie ujawnia ich szczegółowej listy.

 

- Dostawy na rynki zagraniczne realizowane są z terenu Polski z naszych hubów logistycznych (Bieruń, Poznań, Pruszków). W przyszłości rynki zagraniczne będą także obsługiwane przez Centrum Dystrybucyjne w Zgorzelcu, którego otwarcie planowane jest na przełomie 2025 i 2026 roku - podali przedstawiciele spółki.

 

- Magazyn w Zgorzelcu rozszerzy naszą powierzchnię magazynową o ok. 30 tys. mkw (nasza obecna łączna powierzchnia magazynowa to ok. 160 tys. mkw) - dodano.

 

W kolejnej odpowiedzi zarząd Auto Partner potwierdził, że konkurencję dla spółki stanowi Intercars.

AI i strategia

 - Czy w związku z rekordowymi przychodami, zarząd planuje rewizję strategii spółki? - pytał inwestor.

 

- Wyniki ostatniego roku potwierdzają, że nasza strategia działania pozwala nam na utrzymywania dobrego tempu wzrostu i satysfakcjonujących marż, pomimo zmiennych warunków rynkowych. Nie planujemy więc jej rewidować w najbliższym czasie - odpowiedział zarząd.

 

Z kolei na temat na temat wykorzystania narzędzi AI odpowiedziano: Wykorzystujemy narzędzia predykcyjne w przypadku szacowania zapotrzebowania i zakupu towarów. Nasza logistyka i sprzedaż jest bardzo dobrze zinformatyzowana, wykorzystujemy katalogi i rozwiązania najnowszej generacji.

Plany rozwoju

Inwestorzy pytali o planowany udział eksportu w sprzedaży firmy oraz liczbę filii w Polsce.

 

- Systematycznie zwiększamy udział sprzedaży eksportowej w przychodach, obecnie wynosi ona ok. 50% - odpowiedział zarząd.

 

- Naszym celem jest otwieranie kilku filii rocznie i rozwijanie obrotów już istniejących filii - dodano w kwestii planowanej liczby filii.

 

Padło również pytanie o inwestycje w warsztaty samochodowe.

 

- Nigdy nie mieliśmy i nie planujemy mieć własnych warsztatów samochodowych. Mamy natomiast program partnerski dla warsztatów - MaxSerwis - działający na zasadzie “miękkiej franczyzy”, w ramach którego warsztaty otrzymują wsparcie szkoleniowe, marketingowe itp. Zrzeszał on na koniec 2023 roku ponad 500 warsztatów - mówiono podczas czatu inwestorskiego.

Dywidenda

Inwestorzy pytali również o plany dywidendowe spółki.

 

- Chcemy pozostać spółką dywidendową. Decyzje o jej wysokości będą podejmowane z uwzględnieniem bieżącej sytuacji spółki oraz planów inwestycyjnych - podali członkowie zarządu Auto Partner.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie