Chat with us, powered by LiveChat

Inflacja najniższa od 5 lat. Wzrost cen jednak przyspieszy

Skomentuj artykuł
© Wirestock - stock.adobe.com

Inflacja w Polsce wreszcie zeszła w okolice 2%, w co celuje NBP. Powody do radości są krótkotrwałe, bowiem niebawem inflacja znów przyspieszy.

 

Jak poinformował dziś Główny Urząd Statystyczny, w marcu 2024 r. inflacja sięgnęła 1,9% w ujęciu rocznym. To poziom wyraźnie niższy od konsensusu ekonomistów, którzy oczekiwali 2,2%.

 

Marcowy odczyt inflacji na poziomie 1,9% oznacza, że inflacja w Polsce osiągnęła najniższą wartość od marca 2019 r. (1,7%). Dla porównania, jeszcze rok temu – w marcu 2023 r. – inflacja wynosiła 16,1%, zaś w lutym ubiegłego roku wyznaczyła 25-letnie maksimum na poziomie 18,4%.

 

Warto przypomnieć, że w lutym roczna inflacja wyniosła 2,8%, zaś w styczniu sięgnęła 3,7%. Wszystkie odczyty inflacji za 2024 r. są dokonywane na bazie nowego koszyka inflacyjnego, którego kompozycję (na poziomie wag i kategorii, nie konkretnych produktów) GUS przedstawił w połowie marca.

 

W ujęciu miesiąc do miesiąca inflacja w marcu 2024 r. wyniosła 0,2%, a więc także wyraźnie mniej od oczekiwań ekonomistów (0,4%).

 

Na marginesie warto dodać, że dzisiejszy szybki szacunek został przez GUS podany z opóźnieniem. Zamiast o 10:00, dane o inflacji pojawiły się około 7 minut później.

Ceny żywności prawie na zero

Ogłoszone dziś dane to wstępny odczyt inflacji (tzw. szybki szacunek) – pełne i finalne dane poznamy 15 kwietnia. Wynik nie powinien jednak istotnie różnić się od podanego dziś.

 

Z dostępnego dziś zestawu danych wynika, że w marcu nawet dynamika cen żywności (która w koszyku inflacyjnym odpowiadają za ponad 27%) w marcu była na nieznacznym plusie. W dół natomiast ceny paliw i energii. W pełnym raporcie, który poznamy za dwa tygodnie, uwzględnione zostaną także pozostałe kategorie oraz rozbicie na towary i usługi.

 

Inflacja w Polsce w marcu 2024 r. (wstępne dane)

 

  • Inflacja ogółem: 1,9% r/r oraz 0,2% m/m
  • Żywność i napoje bezalkoholowe: 0,2% r/r oraz -0,2% m/m
  • Nośniki energii: -2,6% r/r oraz -0,4% m/m
  • Paliwa do prywatnych środków transportu: -4,5% r/r oraz 0,1% m/m

 

Cel inflacyjny NBP jeszcze nie teraz

Cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego to inflacja na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o ±1 punkt procentowy w średnim okresie. To właśnie ów „średni okres”, mierzony raczej w kwartałach niż w miesiącach, sprawia, że nie można jeszcze mówić o osiągnięciu celu inflacyjnego. Wynika to z samych analiz i prognoz NBP, w tym marcowego zestawu projekcji inflacyjnych.

 

Zgodnie z przewidywaniami, w pierwszym kwartale 2024 r. inflacja w Polsce wyznaczyła minimum, zaś następnie znów wzrośnie. Według analityków NBP, w całym 2024 r. inflacja najprawdopodobniej wyniesie 3%, w 2025 r. 3,4%, zaś w 2026 r. spadnie do 2,9%.

 

 

Inflacja w Polsce - marzec 2024 r. Komentarze ekonomistów

 

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie