Chat with us, powered by LiveChat

KNF wszczęła postępowanie ws. obrotu akcjami Merlin Group w 2018 r.

Skomentuj artykuł
MOZCO Mat Szymański

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące nieprawidłowości w obrocie akcjami Merlin Group SA.

 

Wszczęte z upoważnienia przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Jacka Jastrzębskiego postępowanie ma na celu ustalenie, czy istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw w zakresie:

 

  • Bezprawnego ujawnienia informacji poufnej w obrocie akcjami Merlin Group SA
  • Wykorzystania informacji poufnej w obrocie akcjami Merlin Group SA
  • Udzielania rekomendacji co do instrumentu finansowego, którego dotyczy informacja poufna w obrocie akcjami Merlin Group SA

 

Nadzór rynkowy zbada, czy do nieprawidłowości tych dochodziło w okresie od 20 czerwca do 5 lipca 2018 roku. W komunikacie wskazano, że w ramach postępowania skontrolowane będą działania podjęte „przez ustalone osoby związane z grupą Trading Jam Session”.

 

– Informacja o wszczęciu postępowania wyjaśniającego ma na celu ochronę interesów uczestników rynku finansowego poprzez poinformowanie o potencjalnym naruszeniu ich interesów oraz o działaniach podjętych w tej sprawie przez Urząd KNF – czytamy w komunikacie.

 

W komunikacie nie zamieszczono dodatkowych informacji o sprawie. UKNF przypominał jedynie o wysokości kar za złamanie wskazanych przepisów:

 

  • Złamanie zakazu bezprawnego ujawniania informacji poufnych grzywna do 2 000 000 zł albo kara pozbawienia wolności do lat 4 (albo obie te kary łącznie)
  • Złamanie zakazu wykorzystania informacji poufnej – grzywna do 5 000 000 zł albo kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (albo obie te kary łącznie)
  • Złamanie zakazu nieuprawnionego udzielania rekomendacji lub nakłaniania do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy informacja poufna – grzywna do 2 000 000 zł albo kara pozbawienia wolności do lat 4 (albo obie te kary łącznie)

Merlin w górę i w dół

Z rynkowej perspektywy 2018 r. to odległa perspektywa, jednak wydarzenia z czerwca i lipca łatwo znaleźć na kursie Merlin Group. Mowa o rajdzie z poziomów groszowych do ponad 1 zł (oraz z powrotem).

 

 

W tamtym czasie wokół Merlina najgłośniej było w związku z nawiązaniem współpracy z firmą KryptoJam, której prezesem był znany w środowisku inwestorskim Rafał Zaorski. Nawiązana latem 2018 r. współpraca nie trwałą długo, bo już w lutym 2019 r. została rozwiązana. Tło tamtej głośnej sprawy nakreślili m.in. dziennikarze Bankier.pl w artykułach:

 

 

Na tym nie skończyły się burzliwe losy Merlina. Notowania spółki pozostają zawieszone od 1 czerwca 2022 r. w związku z brakiem publikacji raportów okresowych. Na początku tego roku spółka złożyła wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.

 

Planujemy kontynuację tematu

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie