Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Mercor. „Spodziewamy się ożywienia w drugiej połowie roku”

Skomentuj artykuł

Wyniki, działalność zagraniczna, otoczenie rynkowe i dywidenda to tylko niektóre tematy, o których rozmawiano podczas czatu inwestorskiego spółki Mercor, zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Na pytania jego uczestników odpowiadał Jakub Lipiński, pełniący obowiązki wiceprezesa zarządu i dyrektora finansowego firmy.

 

- Jesteśmy zadowoleni z naszych wyników finansowych po dziewięciu miesiącach. Utrzymaliśmy wysokie przychody, a zysk netto w III kwartale był wyższy rok do roku o 2,8%. Skumulowany zysk netto po trzech kwartałach roku także był lepszy o blisko 25% okresu w minionym roku. Należy przypomnieć o zdarzeniu jednorazowym z II kwartału - w wyniku zakończonych postępowań otrzymaliśmy zwrot zapłaconego podatku dochodowego z odsetkami, co zwiększyło zysk netto Grupy o ok. 10,5 mln zł - ocenił wyniki finansowe po trzecim kwartale roku obrotowego 2023/24 Jakub Lipiński, odpowiadając na pierwsze pytanie podczas czatu inwestorskiego.

 

Pytano także, z czego wynika znaczny wzrost kosztów sprzedaży odnotowany w ostatnim kwartale.

 

- Koszty sprzedaży są ściśle związane z działalnością handlową. Im większa aktywność i efekty w postaci marży, tym wyższe koszty sprzedaży - wyjaśniono.

 

Z kolei na pytania o zadłużenie, wiceprezes i dyrektor finansowy Mercoru odpowiedział: Stosunek długu netto do EBITDA jest od kilku kwartałów na poziomie poniżej 1, więc jego obsługa, mimo wyższych stóp procentowych nie obciąża istotnie naszego rachunku wyników.

 

Jedno z pytań dotyczyło także spadku kosztów zużycia materiałów i energii.

 

- Zużycie materiałów i energii należy rozpatrywać w relacji do przychodów ze sprzedaży. Faktem jest jednak, że słabsza kondycja gospodarki w skali makro spowodowała spadki cen istotnych surowców takich jak stal czy aluminium, które są kluczowe w produkcji Mercor - odpowiedział Lipiński.

Rynki zagraniczne

Sporo uwagi podczas czatu inwestorskiego poświęcono również działalności zagranicznej Mercoru.

 

Odpowiadając na jedno z pytań dotyczących tego tematu, wiceprezes podał, że spółka działa na kilkudziesięciu rynkach głównie europejskich, bliskowschodnich, z Północnej Afryki i Ameryki Południowej.

 

Na pytanie, na których rynkach zagranicznych spółka wartościowo sprzedaje najwięcej Jakub Lipiński odpowiedział: Najwięcej sprzedajemy na rynkach, na których mamy spółki zależne - szczegółowe rozbicie przedstawiamy w sprawozdaniu. Po trzech kwartałach dynamicznie rosły m.in. takie rynki jak Wielka Brytania (+68%) i Rumunia (+60%).

 

Z kolei na temat najbardziej obiecujących rynków podano: Mercor na najistotniejszych rynkach zagranicznych założył lub przejął spółki. Z rynków, na których nie mamy spółek zależnych, największe nadzieje wiążemy obecnie ze Skandynawią i Bliskim Wschodem.

 

Pytano także, jak Mercor pozyskuje klientów na rynkach zagranicznych.

 

- Na największych rynkach zagranicznych klientów pozyskujemy dzięki sprawności handlowców w naszych spółkach zależnych. W przypadku rynków bez spółek zależnych, klienci są pozyskiwani przez działy eksportu Mercor S.A. - podał Lipiński.

 

Pojawiło się również pytanie o ekspansję zagraniczną.

 

- Pracujemy nad wykorzystaniem szans związanych zarówno z wejściem na nowe rynki, jak i z umocnieniem naszej pozycji na obecnych - odpowiedziano.

 

Na temat konkurencji przedstawiciel Mercoru powiedział: Na rynku europejskim nie obserwujemy w ostatnim czasie istotnych zmian w otoczeniu konkurencyjnym.

Działalność i otoczenie rynkowe

Kontynuując temat konkurencji, zapytano również o tą kwestię w odniesieniu do rynku polskiego. 

 

- Mercor prowadzi działalność w 4 głównych pionach i w każdym z nich konkurujemy z innymi podmiotami - odpowiedział przedstawiciel Mercoru.

 

- Jak ocenia Pan kondycję branży budowlanej w Polsce? - pytał inwestor biorący udział w czacie.

 

- Branża budowlana jest wrażliwa na stopy procentowe i inflację, więc w ostatnim czasie byliśmy świadkami spowolnienia. Pozyskanie funduszy unijnych, stabilizacja stóp, spadek inflacji oraz poprawa innych wskaźników makro wpływają na zmianę trendu, której oczekujemy w najbliższych miesiącach - wyjaśnił wiceprezes spółki.

 

Pytano także, czy mniejsza liczba zamówień jest związana również z kondycją polskiej i europejskiej gospodarki.

 

- Zdecydowanie tak, szczególnie w obszarze budownictwa. W poprzednich kwartałach widzieliśmy spowolnienie w tej branży i jako spółka późno cykliczna oczekiwaliśmy przejściowego przełożenia się tej sytuacji także na nasz poziom zamówień. Oczekujemy, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy ten trend się odwróci - mówił Lipiński.

 

Inwestorzy pytali także o różnice w normach ochrony przeciwpożarowej rynków, na których Mercor działa.

 

- Pozyskujemy odpowiednie certyfikaty. Jesteśmy jednym z liderów europejskiego rynku zabezpieczeń przeciwpożarowych, a restrykcyjne wymogi postrzegamy raczej jako szansę niż zagrożenie. Z jednej strony zwiększają one zapotrzebowanie na produkty, które oferujemy, z drugiej - stanowią barierę wejścia dla ewentualnych nowych graczy - wyjaśniono.

 

- Czym zajmuje się mcr Tech Lab? Proszę powiedzieć coś więcej o tym projekcie? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Mcr Tech Lab rozwija technologie bezpieczeństwa przeciwpożarowego 4.0 w Grupie Mercor, wykorzystując m.in. technologie Internetu Rzeczy (IoT), transmisję bezprzewodową, transakcje sieci blockchain. To nasza najmłodsza spółka w grupie, która pozyskuje coraz więcej projektów - mówił Jakub Lipiński podczas czatu.

Przewidywane wyniki

Inwestorzy nawiązali również do spodziewanego przez zarząd Mercoru spadku zamówień w pierwszym kwartale roku kalendarzowego 2024 roku. W związku z tym pytano o skalę tego spadku oraz jego wpływ na przyszłe wyniki spółki.

 

- Niższy poziom zamówień wynika z dwóch kwestii: 1) mniejszej liczby budów w końcowej fazie wykończenia, w związku z opóźnieniami wywołanymi pogodą (a to na tym końcowym etapie wchodzimy z naszymi produktami) 2) wysokiej bazy minionego roku. Nie podajemy prognoz ani szacunków dotyczących poziomu zamówień. Spodziewamy się ożywienia w drugiej połowie roku - wyjaśnił Lipiński.

 

Dodano, że pozyskanie funduszy unijnych zdecydowanie byłoby pozytywnym impulsem dla branży budowlanej.

 

Odnośnie wyników za pełny rok obrotowy 2023/2024 powiedziano: Biorąc pod uwagę istotny zwrot podatku, możemy powiedzieć, że rentowność netto bieżącego roku również będzie na bardzo dobrym poziomie. Pamiętajmy jednocześnie, że przed nami najtrudniejszy w naszej branży kwartał zimowy, w którym pogoda nas dotychczas nie rozpieszczała.

Dywidenda

 - Jakiego poziomu dywidendy na akcję można się spodziewać po roku obrotowym 2023/2024? Czy podobnie jak w ostatnich latach będzie ona kontynuowała tendencję wzrostową - pytano. 

 

- Wszystko zależy od naszej zdolności dywidendowej, sytuacji płynnościowej i pomysłów inwestycyjnych na przyszły rok - powiedział Lipiński.

 

Pytano także, czy Mercor ma być bardziej spółką wzrostową czy dywidendową.

 

- Nie widzimy problemu w pogodzeniu obu kierunków. Chcemy dzielić się z akcjonariuszami naszymi zyskami, jednocześnie kiedy rynek na to pozwala, inwestujemy w projekty, które przynoszą nam dobre stopy zwrotu - podsumował przedstawiciel zarządu.

 

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie