Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Suntech. „Zwiększyliśmy zatrudnienie, żeby realizować więcej kontraktów”

Skomentuj artykuł
© Kingline = stock.adobe.com

Omówienie wyników finansowych Suntech S.A. i plany dalszego rozwoju - pod takim hasłem miał miejsce czat inwestorski spółki Suntech zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Na pytania odpowiadał Piotr Saczuk, prezes zarządu spółki. Dotyczyły one wyników, współpracy i rozliczeń z kontrahentami, procesu ich pozyskania, a także komunikacji z rynkiem.

 

- Patrząc na stan gotówki, bilans i wynik operacyjny oraz netto czy jest Pan zadowolony z 2023 roku - pytał jeden z inwestorów biorących udział w czacie.

 

- Jestem zadowolony z wyniku. Osiągnęliśmy ponad 30 procent wyższy przychód niż w 2022 roku. Zysk był wprawdzie nieco mniejszy niż w roku 2022, ale należy pamiętać, że rok 2023 był rokiem inwestycji w zespół, w jego liczebność i kompetencje. Ponadto kurs walut obcych w roku 2023 był dla nas zdecydowanie mniej korzystny - skomentował Piotr Saczuk, Prezes Zarządu Suntech.

 

Odpowiadając na kolejne pytanie dotyczące zatrudnienia i wzrostu kosztów wynagrodzeń, prezes wyjaśnił: W zeszłym roku zatrudniliśmy lub zaczęliśmy współpracę z 39 osobami w biurze Polskim oraz 6 w biurze w Singapurze. Wzrost liczebności zespołu był więc znaczący, bo około 30 procent. Był to dokładnie taki wzrost, jaki planowaliśmy na 2023 rok.

 

- Czy widzi Pan ryzyko, że zwiększona ilość pracowników nie będzie szła w parze z pozyskiwaniem nowych klientów - pytano.

 

- Wprost przeciwnie. Zwiększyliśmy zatrudnienie właśnie po to, żeby realizować więcej kontraktów - odpowiedział prezes. 

 

Z kolei na pytanie o plany wzrostu zatrudnienia w spółce w 2024 roku powiedziano: W 2024 roku wzrost liczebności zespołu nie powinien przekroczyć 2-3 procent. Jeśli natomiast pojawią się projekty, które będą wymagały dodatkowych kompetencji w porównaniu do aktualnych umiejętności zespołu, dopuszczalne jest zwiększenie tego wskaźnika.

 

Podczas czatu pytano o wpływ wahań walutowych na rentowność spółki.

 

- Aktualnie otrzymujemy płatności od klientów w czterech walutach EUR, USD, SGD i PLN. Negatywny wpływ wahań walutowych staramy się niwelować planując kontrakty przy minimalnym ryzyku kursowym, czyli przygotowujemy wycenę, bazując na niższym kursie niż prognozowany - odpowiedział Piotr Saczuk.

 

Zwrócono również uwagę na kwestie wzrostu należności Suntech wobec kontrahentów. 

 

- Musimy zderzyć nasze oczekiwania z realiami rynkowymi. Duże podmioty, z którymi współpracujemy, mają standardy płatności, na które nie mamy wpływu. Ogromnym jednak atutem jest to, że są to podmioty wypłacalne. Nie boimy się zatem o wypłacalność i terminowość spłat - podano podczas czatu.

 

Kończąc temat wyników Suntech, poruszono kwestię spodziewanego przez zarząd wzostu przychodów w 2024 roku.

 

- W rocznych raportach ostrożnie szacujemy wzrosty na poziomie 10 procent. Niemniej jednak, jak Państwo doskonale wiecie, w ostatnich latach osiągnęliśmy znacznie wyższe poziomy - mówił Saczuk podczas czatu inwestorskiego.

Współpraca i pozyskiwanie klientów

Według informacji przekazanej podczas czatu, spółka obecnie działa w kilkudziesięciu krajach, na czterech kontynentach. Obsługuje ponad 40 klientów, a 90 procent jej przychodów stanowią kontrakty realizowane dla firm telekomunikacyjnych.

 

Odpowiadając na kolejne pytanie dodano: W 2023 roku pozyskaliśmy 4 nowych klientów. Jeśli chodzi o rynek, to jest on w tej chwili większy niż w 2022, rok do roku wzrost rynku OSS/BSS to około 12 procent.

 

W kwestii rozliczeń z klientami podano, że wdrożenie produktu trwa średnio 2 lata, a projekty są fakturowane etapami.

 

Firma obecnie realizuje rekordowy kontrakt w historii spółki podpisany w grudniu 2022 roku, który także jest rozliczany etapami.

 

Pytano także o ewentualne referencje, jakie Suntech otrzymuje od swoich kontrahentów oraz możliwość ich publikacji.

 

- Otrzymujemy referencje, ale większości nie publikujemy, bo kontrakty, których dotyczą, są objęte tajemnicą handlową - objaśnił prezes zarządu.

 

- Jak przyjął się na rynku AI Net Planner? Macie jakąś większą próbę potencjalnych klientów, którzy podzielili się z wami opiniami? Jak oceniacie potencjał sprzedażowy tego narzędzia? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Zainteresowanie AI Net Planner jest duże. Potencjał sprzedażowy oceniamy bardzo wysoko. Grupą docelową są mobilni operatorzy telekomunikacyjni, których docelowa sieć 5G będzie składać się z co najmniej kilkudziesięciu tysięcy anten. Według naszych szacunków na świecie działa ponad 600 takich operatorów - podano podczas czatu.

 

Kolejną poruszoną kwestią podczas czatu było pozyskiwanie klientów.

 

- Aby dotrzeć do licznej i rozproszonej geograficznie grupy docelowej na całym świecie stosujemy cały szereg technik marketingowych. Ich dobór jest naszą przewagą konkurencyjną, nie będę zatem zdradzać konkretnych szczegółów na ich temat - mówił Piotr Saczuk.

Przejęcie i konkurencja

Pytano również o możliwość współpracy z producentami sieci telekomunikacyjnymi tj. Ericsson, Nokia, Huawei, Samsung, na co prezes odpowiedział: Część z tych podmiotów to dla nas konkurencja, więc odpowiedź wydaje się oczywista.

 

- Czy firmą interesują się inne podmioty? Czy braliście pod uwagę fuzję? - pytał inwestor podczas czatu. 

 

- Od około 2 lat notujemy spore zainteresowanie akwizycją spółki. Nie prowadzimy jednak żadnych konkretnych negocjacji w kwestii potencjalnej akwizycji, bo uważamy, że jest na to jeszcze zbyt wcześnie. Wierzymy, że w najbliższych latach będziemy w stanie zbudować znacznie większą wartość dla potencjalnych nabywców - mówił przedstawiciel Suntech.

Komunikacja z rynkiem i ZWZA

Jeden z inwestorów pytał o jakość komunikacji spółki z rynkiem z uwagi na niewielką liczbę publikowanych raportów bieżących.

 

- W ESPI raportujemy kontrakty i zamówienia istotne dla Spółki, albo ze względu na rozwój biznesu, albo ze względu na ich wartość. Co do tej wartości przyjęliśmy zasadę, że wartość raportowanych umów ma być powiązana z wartością Spółki. Wartość księgowa Spółki w ciągu ostatnich lat wzrosła, co powodowało stały wzrost progu wartości raportowanych umów. W 2023 roku wynosił on 3 miliony PLN. Kontrakty o wartości poniżej tego progu nie były raportowane, bez względu na ich ilość. Widzimy jednak, że taki sposób raportowania może prowadzić do deficytu informacji dla naszych akcjonariuszy. W związku z tym, od tego roku wprowadzamy zasadę, że próg wartości kontraktu nie będzie już zależał od wartości Spółki, lecz zostanie ustalony na stałym poziomie 3 milionów PLN. W ten sposób, wraz ze wzrostem wartości Spółki, próg ten nie będzie się zmieniał - wyjaśnił zarząd Suntech.

 

- Jaki jest koszt zapisu i transmisji online ZWZA i dlaczego zarząd i RN uważają, że jest za drogi - pytano. 

 

- To nie jest kwestia kosztów tylko formy. Spotkania twarzą w twarz pozwalają na bardziej otwartą i bezpośrednią wymianę poglądów oraz lepsze wyjaśnienie złożonych kwestii. Uczestnictwo w takich wydarzeniach może dodatkowo budować zaufanie naszych akcjonariuszy. Zachowanie formy stacjonarnej spotkań ZWZA stanowi istotny element naszej strategii komunikacji z udziałowcami i uważamy, że powinno być kontynuowane - odpowiedział prezes.

Suntech na giełdzie

W kwestii planów wejścia spółki na rynek główny GPW odpowiedziano: W 2024 roku nie mamy takich planów.

 

Odpowiadając na kolejne pytanie podano również, że spółka nie planuje emisji akcji.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie