Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Suntech. „AI to dla nas szansa, a nie zagrożenie”

Skomentuj artykuł
© Kingline = stock.adobe.com

Aktualna sytuacja Suntech S.A. i plany dalszego rozwoju - pod takim hasłem miał miejsce czat inwestorski ze spółką Suntech, zrealizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Pytania inwestorów biorących udział w czacie dotyczyły m.in. modelu działalności firmy, konkurencji, rynku na którym funkcjonuje, wyników, a także planów rozwoju.

 

Jedno z pierwszych pytań, jakie padło podczas czatu inwestorskiego dotyczyło przewag konkurencyjnych oraz elementów, które wyróżniają Suntech na tle konkurencji, jak na przykład firmy Oracle czy Ericsson.

 

- Wyróżnia nas szeroki zakres funkcjonalny (z około 30 możliwych obszarów funkcjonalnych OSS, pokrywamy 23, a możliwość zarządzania wieloma operacjami w jednym systemie to wielka zaleta), możliwość integracji SunVizion praktycznie z każdym systemem zewnętrznym u operatora, elastyczny, „dalekowzroczny” model danych, dzięki któremu można do SunVizion dodać dowolną nową technologię czy urządzenie (także takie, których jeszcze nie wymyślono) bez zmian w kodzie i przebudowy systemu. Natomiast z biznesowego punktu widzenia naszą niewątpliwą przewagą jest nasza globalna sieć partnerów, dzięki którym możemy być blisko danego rynku i klientów, także w sensie geograficznym - mówił Piotr Saczuk, podczas czatu inwestorskiego Suntech.

 

Na pytanie o kwestie związane z realizacją kontraktów powiedziano: Wdrożenie produktu trwa średnio 2 lata. Projekty są fakturowane etapami. Podstawą są fixed price.

 

Pytano również o biuro spółki w Singapurze.

 

- Biuro w Singapurze wspiera lokalnie wdrożenia i utrzymanie naszych klientów w APAC. Jest to biuro techniczne i nie prowadzi działań sprzedażowych - odpowiedziano podczas czatu.

 

Na temat dotyczący ważności licencji na użytkowanie produktu przez klientów podano, że obecnie panuje model bezterminowy.

 

Kolejne pytanie dotyczące bieżącej działalności Suntech dotyczyło zatrudnienia oraz modelu współpracy z pracownikami.

 

- W całej firmie mamy obecnie około 140 stałych pracowników/współpracowników, w tym około 65 programistów, 55 pracowników wdrożeń oraz 20 osób z pozostałych działów. Podstawowy model współpracy to UoP - mówił Saczuk. 

 

- W tym roku planujemy zwiększyć zespół o 50 osób. Od początku tego roku zaczęliśmy współpracę z już około 30 osobami - dodał.

Obecność Suntech na giełdzie

Podczas czatu pojawił się również temat obecności spółki na giełdzie.

 

- Czy firma planuje przejście na rynek główny giełdy? - pytano

 

- Na razie nie mamy takich planów - mówił prezes Saczuk.

 

W kwestii oceny obecności spółki na NewConnect z kolei poinformowano: Emisja w 2008 roku nie spełniła naszych założeń finansowych, jednak w długofalowym horyzoncie oceniam jej wpływ pozytywnie. Reżim raportowania narzuca nam dyscyplinę raportową. Obecność na giełdzie jest też ważnym czynnikiem uwiarygadniającym nas jako partnera dla wielkich światowych graczy.

Fuzje i przejęcia

Pytano też o rozważania spółki dotyczące ewentualnych przejęć, celem poszerzenia asortymentu.

 

- Portfolio SunVizion pokrywa większość aspektów OSS/BSS, jest to jedno z najbardziej komplementarnych na rynku. Obecnie nie planujemy przejęcia innych spółek - mówił prezes Suntech. 

 

Na odwrotne pytanie, dotyczące zainteresowania spółką Suntech innych podmiotów podano: Od jakiegoś roku notujemy wyraźny wzrost zainteresowania spółką ze strony potencjalnych inwestorów. Takich zapytań wpływa obecnie bardzo dużo. To jest efekt wciąż rosnącej popularności Spółki w rankingach giełdowych, ciągle niskiej wyceny i generalnie wysokiego potencjału rozwojowego. Na razie jednak nie konwertujemy tych zapytań do konkretnych rozmów. Uważamy, że na takie rozmowy jest jeszcze za wcześnie. Wierzymy, że wartość spółki może być w niedalekiej przyszłości dużo wyższa niż obecnie.

Promocja i ekspansja 

- Jak oceniają Państwo rozwój marki SunVizion? - pytano podczas czatu.

 

- Rozwój znajomości marki SunVizion na świecie oceniamy bardzo dobrze. Systematycznie poprawiamy rozpoznawalność, co niewątpliwie ułatwia nam i docieranie do dużych klientów i rozpoczynanie współpracy z partnerami, którzy jak wskazuje przykład kontraktów zeszłorocznych z Accenture i CSG, coraz częściej są firmami najwyższej światowej ligi - odpowiedziano.

 

Jeden z inwestorów pytał także o działania mające na celu promocję marki SunVision.

 

- SunVizion promowany jest całym szeregiem technik marketingowych, których nie chciałabym zdradzać ze względu na wrażliwy charakter tej informacji. Dotychczasowa bardzo wysoka skuteczność działań marketingowych świadczy jednak o trafnym doborze stosowanych technik - podał prezes.

 

Na pytanie o nowe rynki prezes Suntech odpowiedział: Jeśli chodzi o zakres geograficzny, działamy globalnie. Jeśli chodzi o wejście na nowe rynki wertykalne, nie mamy takich planów.

 

Wśród klientów spółki są firmy pokroju T-Mobile, Orange, Vodafone. Niedawno spółka podpisała największy kontrakt w swojej historii, jednakże nie zdradza jego szczegółów argumentując to następująco: Nie ujawniamy tych informacji z kilku powodów. Po pierwsze podpisywane przez nas umowy najczęściej zawierają postanowienia zabraniające ujawniania publicznie informacji ujętych w kontakcie, zarówno nazwy klienta, jak i wartości i przedmiotu kontraktu. Tak jest także w przypadku tej umowy. Po drugie ujawnienie takich danych zdecydowanie ułatwiłoby naszym konkurentom identyfikację rynków, na których działamy oraz klientów, z którymi zaczęliśmy współpracę. Im więcej informacji udostępniamy publicznie, tym większe ryzyko, że zostaną one wykorzystane przeciwko nam. Powściągliwość informacyjna w tym zakresie jest więc działaniem na korzyść firmy i jej akcjonariuszy.

Konkurencja

Pojawiły się również pytania o bezpośrednią konkurencję dla Suntech oraz ryzyko z tym związane.

 

- Bariera wejścia w OSS/BSS jest bardzo wysoka i wydaje nam się, że w perspektywie najbliższych kilku lat prawdopodobieństwo pojawienia się nowej konkurencji jest bardzo niewielkie - mówił Piotr Saczuk.

Wyniki

Podczas czatu inwestorskiego pytano o szacunki zarządu dotyczące tegorocznych wyników spółki.

 

- Nie publikujemy prognoz przychodów. W naszych corocznych raportach prezentujemy szacunkowe wzrosty na poziomie 10 procent, co odpowiada szacowanemu wzrostowi w branży OSS/BSS. Jak Państwo jednak wiecie, w ostatnich latach osiągnęliśmy znacząco wyższe poziomy wzrostu niż 10 procent - tłumaczył przedstawiciel zarządu.

 

- Od 7 lat każdy kolejny rok jest rokiem rekordowym dla spółki. W 2023 rok wchodzimy z powiększonym zasobem gotówki, świetnym produktem, zacną bazą klientów i dobrą rozpoznawalnością na poziomie globalnym. Spółka nie ma żadnego zadłużenia. Nie będę jednak spekulował, jaka będzie konkretna wartość przychodu w roku 2023 - dodano.

 

Inwestorów ciekawił również temat wpływu kursu walutowego na sytuację finansową Suntech.

 

- Nasze przychody są fakturowane obecnie w czterech walutach, EUR, USD , SGD i SGD, z czego USD stanowi około 57 procent, a EUR 12 procent - podał Piotr Saczuk.

 

Na pytanie o strukturę geograficzną przychodów Suntech prezes dodał: W tej chwili 93 procent naszych przychodów generują klienci zagraniczni.

 

Pytano także o najważniejsze dla spółki rynki oraz miejsce polski w działalności firmy?

 

- Działania marketingowe i sprzedażowe prowadzimy globalnie, nie preferując żadnego konkretnego rynku. Udział rynku polskiego w dochodach spółki od kilku lat systematycznie się zmniejsza - wyjaśniono. 

 

Inwestor zwrócił również uwagę, że w sprawozdaniu kwartalnym (Q1-Q3), spółka nie wykazała podatku dochodowego.

 

- W sprawozdaniach za kwartały Q1-Q3 nie jest wykazywany podatek dochodowy, bo spółka korzysta w rozliczeniu rocznym z odliczenia w ramach ulgi na badania i rozwój. Przy uwzględnieniu tej ulgi podatek występuje dopiero w wyniku za Q4 - wyjaśnił Piotr Saczuk, prezes Suntech.

 

Pytano o powody spadku zysku w czwartym kwartale rok do roku. Wcześniej było to prawie 6 mln, a teraz 4 mln mimo podpisania nowych umów.

 

- W tych okresach zyski z działalności operacyjnej były niemalże identyczne, na różnicę w wysokości zysku brutto wpłynęły głównie różnice kursowe, które w 2022 obniżyły zysk, a 2021 roku zwiększyły - podano.

 

Jedno z pytań dotyczyło również wzrostu pozycji usługi obce w rachunku zysków i strat za 2022 rok. 

 

- Główną przyczyną wzrostu tej pozycji są wyższe koszty rozliczeń z rosnącą liczbą współpracowników - wyjaśniono.

AI Net Planner

Spółka realizuje również projekt, którego efektem ma być powstanie systemu AI Net Planner. Pytano o etap, na którym znajduje się ten projekt.

 

- Projekt kończymy w grudniu tego roku i nie spodziewamy się żadnych opóźnień tego terminu. Grupą docelową rozwiązania są mobilni operatorzy telekomunikacyjni na całym świecie. Mówimy tutaj o dużych i średnich operatorach, których docelowa sieć 5G będzie składać się z co najmniej kilkudziesięciu tysięcy anten. Dopiero przy tej skali wdrożenie narzędzia automatyzującego proces projektowania z wykorzystaniem mechanizmów AI przyniesie oszczędności uzasadniające jego zakup i wdrożenie. Ostrożnie szacujemy liczbę takich operatorów na świecie na ponad 600 - wyjaśnił zarząd.

 

W kontekście tego projektu pytano także o możliwość jego monetyzacji.

 

- Jeśli chodzi o AI Net Planner jak najbardziej spodziewamy się dodatkowych dochodów z tytułu jego sprzedaży już w roku 2024 - mówił Saczuk.

 

Odnośnie kosztów dodano, że koszty AI Net Planera obciążą zysk spółki już po zakończeniu projektu. Zostały one zaksięgowane w aktywach Suntech w czwartym kwartale w pozycji Inne RMKC czynne

Dywidenda

W kwestii dywidendy prezes powiedział, że zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy.

Plany rozwoju

 - Jakie plany rozwoju ma spółka Suntech? - pytał inwestor.

 

- Będziemy kontynuować przyjętą strategię, bo widać, że ta strategia się sprawdza. Najważniejsze cele na 2023 rok jeśli chodzi o sprzedaż to podpisanie nowych umów. Główne zadania marketingu to utrzymanie tempa pozyskiwania leadów sprzedażowych, rozbudowa sieci partnerskiej i budowa nowych kanałów transferu wiedzy. Natomiast najważniejsze cele produktowe to rozbudowa SunVizion w kierunku jeszcze większej jego konkurencyjności i skuteczne wdrażenie rozwiązania u nowych klientów - odpowiedziano podczas czatu inwestorskiego.

Rynek

Na pytanie o tempo rozwoju OSS/BSS, prezes odpowiedział: wg raportów firm analitycznych tempo wzrostu szacujemy na około 14 procent rocznie.

 

- Odnośnie ostatnio głośnego trendu czyli sztucznej inteligencji - czy AI to dla Suntechu bardziej szansa czy zagrożenie? Czy Spółka wykorzystuje/rozwija już rozwiązania AI lub czy ewentualnie ma takie plany? - pytano podczas czatu.

 

- AI to dla nas zdecydowanie szansa, a nie zagrożenie. Po pierwsze wykorzystanie nowych technologii przez operatorów jest uzależnione od transformacji cyfrowej, a ta nie jest możliwa bez rozwiązań typu SunVizion. Po drugie AI to doskonałe narzędzie do lepszego wykorzystania ogromnych pakietów informacji zbieranych przez OSS/BSS. SunVizion sprzyja więc adaptacji AI, ale AI sprzyja lepszemu wykorzystaniu SunVizion. Już dawno dostrzegliśmy tę zależność włączając elementy SI do naszych produktów, czego najlepszym przykładem jest projekt AI Net Planner. Ogólnie zresztą traktujemy nowe technologię jakiego naszego przyjaciela. Na przykład Augmented Reality, które zrewolucjonizuje dziedzinę operacji sieciowych w bardzo bliskiej przyszłości - przypomnę, że jesteśmy jednym z pierwszych producentów OSS na świecie, który włączył 3D do swojego rozwiązania - podsumowała spółka.

 

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie