Chat with us, powered by LiveChat

Techniczny przegląd branżowy – Cognor walczy o utrzymanie długoterminowego trendu wzrostowego

Skomentuj artykuł
Źródło: cognorholding.eu

W ramach cotygodniowego przeglądu branżowego, tym razem Analityk techniczny – Tomasz Skolimowski, wziął na warsztat wykresy spółek z branży hutniczej, w tym Stalprodukt, Boryszew, Cognor oraz Kęty.

 

Stalprodukt

Na walorze tym cały czas dominuje długoterminowy trend spadkowy, zapoczątkowany w czerwcu 2007 r. Dodatkowo od maja 2021 r. notowania przemieszczają się wewnątrz kanału zniżkującego. Właściwie jedynym pozytywem w całościowym obrazie spółki jest ciągłe utrzymywanie kluczowego wsparcia w rejonach 220 zł. Strefa ta w przeszłości wielokrotnie służyła za wsparcie lub opór, co dodatkowo wzmacnia jej znaczenie. W ujęciu średnioterminowym widać też chęć wyprowadzenia dłuższego odbicia, co obrazuje niebieski kanał zwyżkujący z interwału dziennego. Jeśli kurs nadal będzie podążał wewnątrz tej formacji to pierwsze trudności mogą się pojawić na najbliższym oporze zlokalizowanym przy 250 zł. Ewentualne pokonanie go umożliwi dalszą kontynuację i podejście pod następną strefę podażową na 280 zł, która pokrywa się obecnie z górną bandą długoterminowego kanału spadkowego. W związku z tym taki scenariusz stwarza realne szanse zakończenia tendencji zniżkującej. Natomiast wybicie dołem z kanału będzie oznaczać kontynuację ruchu zgodnego z głównym nurtem i kolejne zejście do strefy obronnej przy 220 zł. W przypadku jej przełamania następne wsparcie jest na 150 zł.

 

Stalprodukt – analiza wykresu, interwał dzienny

Stalprodukt – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

Stalprodukt – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Stalprodukt – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Boryszew

Od odbicia wyprowadzonego z podwójnego dna w lutym 2022 r., na wykresie tygodniowym rozpoczęło się kształtowanie formacji przypominającej klin zwyżkujący. W istocie jest to formacja zapowiadająca spadek. Taki scenariusz zmaterializował się właśnie we wrześniu ub. r., kiedy doszło do wybicia dołem z klina. Jednak jak na razie, silna strefa obronna przy 5.6 zł powstrzymuje kurs przed rozwinięciem przeceny i zmianą niemalże dwuletniego, pozytywnego sentymentu. Tym samym średnioterminowo spółka przemieszcza się w ruchu horyzontalnym, a dla zachowania nadziei na podtrzymanie wzrostów konieczne jest utrzymanie wyceny powyżej 5.6 zł. Jeśli dojdzie do złamania tego poziomu to sytuacja zdecydowanie się pogorszy, a niedźwiedzie staną przed szansą poprowadzenia dłuższej fali spadkowej, mogącej sięgnąć kolejnego wsparcia przy 4.3 zł. Jeśli jednak popyt ponownie ruszy na północ w kierunku najbliższego oporu przy 6.5 zł, to realne stanie się wybicie z konsolidacji. Zadanie to nie będzie jednak łatwe, gdyż przy 6.5 zł przebiega też średnia MA200, na której często dochodziło do punktów zwrotnych. W przypadku wybicia ponad 6.5 zł, następna strefa podażowa jest na 7.8 zł.

 

Boryszew – analiza wykresu, interwał dzienny

Boryszew – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

Boryszew – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Boryszew – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Cognor

Po osiągnięciu dołka w marcu 2020 r. przy 60 gr, byki zabrały się do odrabiania strat. W wyniku tego powstał obowiązujący nadal, silny trend wzrostowy, który doprowadził do osiągnięcia szczytu przy 11.2 zł. Mimo tego po korekcie notowania mają problem z powrotem nad 9 zł. Sytuacja staje się coraz poważniejsza, gdyż wycena zbliżyła się w minionych tygodniach do zielonej linii trendu i najbliższe sesje pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy byczy sentyment zostanie utrzymany. Jeśli strona popytowa poważnie myśli o kontynuacji tendencji zwyżkowej to musi doprowadzić do odbicia i poderwania kursu w kierunku najbliższego oporu na 9 zł. Jego ewentualne pokonanie umożliwi kolejne podejście pod wybicie szczytu na 11.2 zł. Natomiast przełamanie zielonej linii trendu może zwiastować zmianę układu sił na tym walorze. Stanie się tak dopiero po zejściu kursu poniżej najbliższego wsparcia na 6.6 zł. W takim wariancie kontrolę na rynku przejmie strona podażowa i stanie przed szansą rozwinięcia potencjalnej przeceny do następnej strefy obronne umiejscowionej na 4.8 zł.

 

Cognor – analiza wykresu, interwał dzienny

Cognor – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

Cognor – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Cognor – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Kęty

Sytuacja spółki w perspektywie długoterminowej, niezmiennie przedstawia się pozytywnie. Na wykresie tygodniowym widać niemalże idealny trend wzrostowy, który doprowadził do osiągnięcia ATH na 769 zł w grudniu ub. r. W obecnej sytuacji właściwie nic nie zagraża podtrzymaniu tej zwyżkowej tendencji, gdyż wycena znajduje się w pobliżu środka kanału wzrostowego. Niemniej jednak w ujęciu dwuletnim, sprawy nieco się już komplikują. Mianowicie na interwale dziennym można zauważyć, iż w ostatnich dniach, przełamana została zielona linia trendu wzrostowego. Taki rozwój wydarzeń niewątpliwie powinien zapalać lampkę ostrzegawczą, gdyż może zwiastować zmianę kierunku na południowy. Wariant ten zacznie się materializować jeśli na najbliższych sesjach podaż zepchnie notowania najpierw pod średnią MA200, biegnącą obecnie w rejonach 660 zł, a następnie dojdzie do przetestowania najbliższego wsparcia na 625 zł. Potencjalne zejście pod 625 zł otworzy niedźwiedziom drogę do dolnej krawędzi kanału, a więc zagrozi zmianą długoterminowego sentymentu. Natomiast szybki powrót powyżej pierwszego oporu przy 715 zł oznaczać będzie kontynuację zwyżki. W tej sytuacji kolejna strefa podażowa zlokalizowana jest przy 750 zł.

 

Kęty – analiza wykresu, interwał dzienny

Kęty – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

Kęty – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Kęty – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

 

Treść powyższego materiału analitycznego jest wyłącznie subiektywną opinią autora i  nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu.

Autor artykułu

 

Tomasz Skolimowski, analityk techniczny Tomasz Skolimowski, analityk techniczny

Absolwent WAT w Warszawie. Zawodowo związany z branżą IT, gdzie pracował jako PM. Od ponad 10 lat pasjonat rynków kapitałowych oraz inwestor giełdowy. Zwolennik analizy technicznej z uwzględnieniem wyznaczania stref popytu oraz podaży. W swoich analizach często stosuje także formacje harmoniczne i strefy Fibonacciego. Aktywnie inwestuje na GPW zarówno krótko- jak i długoterminowo. Poza inwestycjami interesuje się sportem oraz nowymi technologiami.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie