Chat with us, powered by LiveChat

6 spółek do obserwacji w lutym. Zobacz co w CCC, Ailleron i więcej

Skomentuj artykuł
Źródło: corporate.ccc.eu

W lutym rozpocznie się sezon publikacji wyników za 4Q23. Poniżej prezentujemy wybrane spółki, na które warto zwrócić uwagę.

 

 

 

CCC

Na początku lutego CCC powinno opublikować szacunkowe wyniki za 4Q23. Z jednej strony spółka chwaliła się rekordowym listopadem pod względem przychodów i marży w marce CCC. Z drugiej strony wyniki dalej powinny być obciążone procesem restrukturyzacji w Grupie Modivo. Zwracamy także uwagę, że o ile listopad jest z reguły sezonowo dobrym miesiącem sprzedażowym, to w grudniu i styczniu zwyczajowo sprzedaż spada. Uważamy, że rynek może w większym stopniu patrzeć na porównanie wyników 4Q23 do 3Q23, niż w relacji rdr. Kluczowe będzie także podsumowanie procesu redukcji zapasów w marce eObuwie. Przedstawiciele spółki byli pozytywnie nastawieni do 2024 roku, a konferencja pokaże, czy optymizm się utrzymuje. Uważamy, że w dalszej części roku spółka pokusi się o przedstawienie planów wynikowych na 2024 rok, podobnie jak miało to miejsce w 2023 roku.

 

Spółkę omawialiśmy w otwartej analizie: CCC – czas na powrót do zysków?

 

Źródło: Emitent.

 

Wybrane dane finansowe (mln zł) 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23
Przychody ze sprzedaży 2 071 2 045 1 882 2 377 2 422 2 442 2 064 2 425 2 430
Wynik brutto na sprzedaży 1 027 957 923 1 129 1 163 1 050 959 1 102 1 174
Wynik na sprzedaży 58,0 -98,1 -24,8 101,9 44,9 50,8 -80,5 42,2 111,8
Wynik operacyjny 73,1 -47,7 -56,5 31,3 24,0 -50,1 -67,0 79,3 76,2
Wynik brutto 32,0 -97,2 -154,5 -57,3 -65,0 -122,1 -154,1 26,0 -28,8
Wynik netto 12,3 -141,5 -160,1 -54,1 -75,3 -154,4 -152,0 14,9 -17,0
Skorygowana EBITDA 200,6 48,81 123,2 249,7 191,9 192,5 75 186,7 265,1
 
Marża brutto na sprzedaży 49,6% 46,8% 49,0% 47,5% 48,0% 43,0% 46,5% 45,5% 48,3%
Marża na sprzedaży 2,8% -4,8% -1,3% 4,3% 1,9% 2,1% -3,9% 1,7% 4,6%
Marża operacyjna 3,5% -2,3% -3,0% 1,3% 1,0% -2,1% -3,2% 3,3% 3,1%
Marża brutto 1,5% -4,8% -8,2% -2,4% -2,7% -5,0% -7,5% 1,1% -1,2%
Marża netto 0,6% -6,9% -8,5% -2,3% -3,1% -6,3% -7,4% 0,6% -0,7%
Marża skorygowanej EBITDA 9,7% 2,4% 6,5% 10,5% 7,9% 7,9% 3,6% 7,7% 10,9%

Rok obrotowy spółki zaczyna się w lutym i kończy w styczniu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

 

Ailleron

Ailleron w końcu zrzucił z siebie balast nierentownego kontraktu korporacyjnego z bankiem Pekao. Choć w pewnym stopniu koszty wciąż mogą odbijać się na wynikach, to skala będzie o wiele mniejsza. Wyniki za sezonowo najlepszy ostatni kwartał roku pokażą, czy widać poprawę rentowności w segmencie Fintech. Jednocześnie wraz z obserwowanym spowolnieniem w branży IT ważne będą wyniki segmentu Technology Services oraz budowane oczekiwania na 2024 rok. ostatnie kwartały pokazują zatrzymanie na poziomie przychodów i spadkową tendencję na poziomie realizowanych marż i wyników. W samym 4Q23 spółka będzie się mierzyć w tym segmencie z rekordową bazą porównawczą. 

 

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23
Przychody ze sprzedaży 60 199 71 430 76 709 101.696 111.698 123.127 110.561 115.663 114.353
Wynik brutto na sprzedaży 17 626 27 747 22 343 24 301 36 836 28 993 26 900 27 981 25 003
Wynik na sprzedaży 6 376 12 317 9 784 7 001 15 402 19 086 12 057 12 506 10 485
Wynik operacyjny 6 514 12 412 9 407 7 029 15 520 15 975 11 908 9 812 7 870
Wynik brutto 5 766 12 591 6 178 10 830 17 002 14 365 11 406 9 375 208
Wynik netto 3 989 9 053 3 969 8 522 12 296 14 263 8 103 7 203 -1 658
Wynik netto PD 1 020 4 470 -666 2 970 5 623 5 486 2 820 1 827 -3 932
 
Marża brutto na sprzedaży 29,3% 38,8% 29,1% 23,9% 33,0% 23,5% 24,3% 24,2% 21,9%
Marża na sprzedaży 10,6% 17,2% 12,8% 6,9% 13,8% 15,5% 10,9% 10,8% 9,2%
Marża operacyjna 10,8% 17,4% 12,3% 6,9% 13,9% 13,0% 10,8% 8,5% 6,9%
Marża brutto 9,6% 17,6% 8,1% 10,6% 15,2% 11,7% 10,3% 8,1% 0,2%
Marża netto 6,6% 12,7% 5,2% 8,4% 11,0% 11,6% 7,3% 6,2% -1,4%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

 

Asbis

Asbis opublikuje w lutym raport miesięczny na temat sprzedaży oraz raport okresowy z wynikami za 4Q23. Styczniowa baza przychodowa nie jest wysoka, gdyż ostatnie 3 lata to podobne odczyty w okolicy 230 mln dolarów. Jeśli chodzi o wyniki za 4Q23 to spółka mierzy się z rekordową bazą porównawczą. Z jednej strony szacunkowe przychody wskazują, że w 4Q23 wyniosły 894 mln dolarów i były o 14,9% wyższe rdr. Z drugiej strony spółka odnotowała rekordowe marże w 4Q22, a w obecnym roku obserwujemy podwyższony poziom kosztów ze względu na prowadzone inwestycje. Negatywnym czynnikiem wpływającym na wyniki wyrażone w złotym jest kurs USD/PLN. Potencjalna poprawa pierwszej marży wraz z odnotowanym wzrostem przychodów w pewnym stopniu zmityguje efekt wysokich marż. Jednak wzrost zysków rdr. w 4Q23 może być wyzwaniem.

 

 

Wybrane dane finansowe (tys. USD) 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23
Przychody ze sprzedaży 716.511 947.989 694.611 516.424 698.676 780.329 721.992 674.147 771.800
Wynik brutto na sprzedaży 52 797 71 370 52 858 48 287 55 995 70 629 62 065 54 170 61 668
Wynik operacyjny 27 410 40 820 24 313 19 464 29 217 37 999 28 695 21 331 27 817
Wynik brutto 22 039 34 880 19 603 13 568 24 619 33 255 20 897 13 534 26 185
Wynik netto 18 234 28 671 16 030 11 078 20 106 28 634 17 382 11 245 22 240
 
Marża brutto na sprzedaży 7,4% 7,5% 7,6% 9,4% 8,0% 9,1% 8,6% 8,0% 8,0%
Marża operacyjna 3,8% 4,3% 3,5% 3,8% 4,2% 4,9% 4,0% 3,2% 3,6%
Marża brutto 3,1% 3,7% 2,8% 2,6% 3,5% 4,3% 2,9% 2,0% 3,4%
Marża netto 2,5% 3,0% 2,3% 2,1% 2,9% 3,7% 2,4% 1,7% 2,9%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

 

AB

W przypadku Grupy AB zwracamy uwagę na przesunięcie roku obrotowego, który w bieżącym okresie rozliczeniowym będzie trwał od października do września. Przed nami publikacja wyników za 4Q23, czyli za sezonowo najlepszy kwartał dla branży dystrybutorów IT. Naturalnie warto będzie obserwować, jakie rezultaty wypracuje grupa, szczególnie, że pod względem przychodów i pierwszej marży 2023 rok był dotychczas wyzwaniem, a spółka nie wykazywała większych wzrostów. Rekompensowała to jednak wysoką efektywnością i dyscypliną kosztową, dzięki czeku wynik operacyjny rósł w tempie dwucyfrowym. Zobaczymy, czy w 4Q23 te tendencje były kontynuowane, czy widać jakieś zmiany.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23
Przychody ze sprzedaży 3.105.361 4.399.168 3.328.313 3.197.983 3.793.290 4.796.520 3.540.746 3.089.157 4.005.906
Wynik brutto na sprzedaży 105.338 167.262 130.997 125.841 138.314 181.402 136.534 125.325 140.111
Wynik na sprzedaży 43 067 82 959 44 061 40 432 56 667 102.461 57 480 46 640 68 430
Wynik operacyjny 35 642 85 120 46 404 45 292 52 512 108.382 61 268 48 171 67 694
Wynik brutto 31 673 78 542 40 099 38 870 38 951 84 451 40 105 34 412 42 683
Wynik netto 24 913 65 377 30 700 30 122 31 094 67 879 31 873 27 207 33 287
 
Marża brutto na sprzedaży 3,4% 3,8% 3,9% 3,9% 3,6% 3,8% 3,9% 4,1% 3,5%
Marża na sprzedaży 1,4% 1,9% 1,3% 1,3% 1,5% 2,1% 1,6% 1,5% 1,7%
Marża operacyjna 1,1% 1,9% 1,4% 1,4% 1,4% 2,3% 1,7% 1,6% 1,7%
Marża brutto 1,0% 1,8% 1,2% 1,2% 1,0% 1,8% 1,1% 1,1% 1,1%
Marża netto 0,8% 1,5% 0,9% 0,9% 0,8% 1,4% 0,9% 0,9% 0,8%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

 

SFD

SFD ma za sobą dość ciężki rok, szczególnie drugą połowę 2023 roku. Miesięczne szacunkowe przychody wskazują, że wyniosły one 75,9 mln zł w 4Q23, czyli były o 7,7% niższe rdr. Presja na marże jest widoczna już od dłuższego czasu, więc zyskowność spółki również stoi pod znakiem zapytania, szczególnie, że w grudniowym odczycie pojawił się komentarz o pojawiających się w grudniu skokowych wzrostach cen niektórych surowców. W lutym spółka powinna opublikować szacunkowe przychody za styczeń, a baza jest bardzo wysoka, gdyż styczeń 2023 roku był jednym z najlepszych miesięcy pod względem sprzedaży z odczytem na poziomie 33,2 mln zł (+56% rdr). Spółka opublikuje także wyniki za 4Q23, w których stronę kosztową obciążać będą m.in. dodatkowe koszty kampanii wizerunkowych. Podsumowując, przed spółką sporo wyzwań w najbliższym czasie.

 

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23
Przychody ze sprzedaży 59 751 61 429 70 794 90 979 81 735 83 133 96 784 90 530 80 731
Wynik na sprzedaży 2 961 465 3 763 8 405 3 913 2 286 6 240 3 512 37
Wynik operacyjny 2 916 358 3 266 8 227 3 848 2 207 6 054 3 038 18
Wynik brutto 2 888 229 3 139 7 865 3 328 2 102 5 482 2 465 -522
Wynik netto 2 295 138 2 276 5 992 2 936 1 647 4 239 1 941 -498
 
Marża na sprzedaży 5,0% 0,8% 5,3% 9,2% 4,8% 2,7% 6,4% 3,9% 0,0%
Marża operacyjna 4,9% 0,6% 4,6% 9,0% 4,7% 2,7% 6,3% 3,4% 0,0%
Marża brutto 4,8% 0,4% 4,4% 8,6% 4,1% 2,5% 5,7% 2,7% -0,6%
Marża netto 3,8% 0,2% 3,2% 6,6% 3,6% 2,0% 4,4% 2,1% -0,6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

 

Remor Solar

Na koniec zwracamy uwagę na jedną spółkę z rynku NewConnect. Remor Solar od wielu kwartałów notuje stabilne i rosnące wyniki. W samym 3Q23 zyski mocno spadły rdr., jednak wynikało to z bardzo wysokiej bazy porównawczej, głównie pod względem wypracowanych marż. Poza tym biznes notuje bardzo dobre rezultaty. Wyniki za 4Q23 pokażą, czy ta tendencja będzie kontynuowana.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23
Przychody ze sprzedaży 3 417 5 840 4 515 13 335 20 399 16 478 22 594 16 812 36 096
Wynik na sprzedaży 742 -18 658 1 071 4 996 2 139 1 657 1 533 2 034
Wynik operacyjny 764 -37 634 1 058 4 990 1 724 1 597 1 554 1 952
Wynik brutto 697 -45 476 1 066 5 037 1 762 1 532 1 549 1 881
Wynik netto 557 -56 381 861 4 284 1 237 1 229 1 246 1 503
 
Marża na sprzedaży 21,7% -0,3% 14,6% 8,0% 24,5% 13,0% 7,3% 9,1% 5,6%
Marża operacyjna 22,4% -0,6% 14,0% 7,9% 24,5% 10,5% 7,1% 9,2% 5,4%
Marża brutto 20,4% -0,8% 10,5% 8,0% 24,7% 10,7% 6,8% 9,2% 5,2%
Marża netto 16,3% -1,0% 8,4% 6,5% 21,0% 7,5% 5,4% 7,4% 4,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

 

 

 

©2012-2024 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

Zastrzeżenie

Treść powyższego materiału analitycznego jest wyłącznie subiektywną opinią autora i nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie