Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Mercor. „Stawiamy na ekspansję geograficzną i rozwój nowych produktów”

Skomentuj artykuł

Jakub Lipiński pełniący obowiązki wiceprezesa zarządu i dyrektora finansowego spółki Mercor odpowiadał na pytania inwestorów podczas czatu zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Tematem czatu były wyniki spółki za pierwsze półrocze roku obrotowego 2023/2024, ale rozmawiano również o działalności Mercoru na rynkach zagranicznych, a także jego inwestycjach, planach oraz polityce dywidendowej.

 

Podczas dyskusji na temat wyników Mercoru inwestorzy pytali o przyczyny lepszego o 59,6 procent rok do roku zysku netto grupy w drugim kwartale roku obrotowego 2023/2024 oraz lepszego o 37,8 procent rok do roku zysku netto w pierwszym półroczu.

 

- Wynik netto w pierwszym półroczu wsparło otrzymanie przez spółkę zwrotu zapłaconego podatku dochodowego z odsetkami w wysokości 10,5 mln zł. Utrzymujemy też rentowność na podobnym poziomie, pomimo wymagającego otoczenia rynkowego - mówił Jakub Lipiński.

 

Na temat samej oceny wyników pierwszego półrocza roku obrotowego 2023/2024 podano: Oceniamy nasze wyniki za pierwszą część roku obrotowego 2023/24 jako dobre. Przede wszystkim utrzymaliśmy wysokie przychody, które podobnie jak rok temu przekroczyły granicę 300 mln zł.

 

Pytano również o zadłużenie spółki oraz wpływ ostatnich zmian stóp procentowych na Mercor.

 

- Na koniec września 2023 roku zadłużenie netto wyniosło 80 mln zł. Oprocentowanie kredytów jest zmienne, więc koszty finansowe w dużej mierze zależą od aktualnego poziomu stóp procentowych. Utrzymujemy niski wskaźnik dług netto/ EBITDA - na koniec półrocza wyniósł on 0,94 - wyjaśnił wiceprezes spółki.

 

Inwestorzy zwrócili uwagę na koszty wynagrodzeń pracowników oraz związaną z tym presję płacową.

 

- Od stycznia 2022 do marca 2023 podnieśliśmy w "MERCOR" S.A. wynagrodzenia zasadnicze pracowników średnio o ponad 26%. Podwyżki te zostały ujęte w wycenach, więc są zawarte w marżach prezentowanych za pierwsze półrocze. Presja płacowa oczywiście w dalszym ciągu jest, ale podwyżki oraz spadek inflacji znaczącą ją obniżyły - podano podczas czatu.

 

Kończąc temat bezpośrednio związany z wynikami Mercoru, pytano o zasadność przesunięcia roku obrotowego względem roku kalendarzowego.

 

- Podjęliśmy taką decyzję kilka lat temu m.in. ze względu na sezonowość w branży budowlanej - czwarty kwartał to zwykle dla nas jeszcze okres kończenia projektów, z kolei pierwszy kwartał w branży jest zwykle spokojniejszy, co pozwala nam na zamknięcie roku i budżetowanie kolejnego - odpowiedziano.

Zwrot podatku

W sprawie zwrotu niesłusznie zapłaconego podatku dochodowego wraz z odsetkami, pytano o okres czasu, w którym spółka czekała na rozstrzygnięcie sprawy.

 

- Podatek dotyczył roku 2012/2013, czyli o zwrot walczyliśmy ponad 10 lat - podał przedstawiciel spółki. 

Rynki zagraniczne

Sporo uwagi inwestorzy poświęcili również działalności zagranicznej spółki. Jedno z pytań dotyczyło udziałów rynku polskiego i zagranicznych w przychodach Mercoru.

 

- Mniej więcej połowa naszych przychodów pochodzi z eksportu, a połowa z rynku krajowego. Po pierwszym półroczu 51% pochodziło z Polski a 49% z eksportu - mówił CFO Mercoru.

 

- Mamy spółki zależne w 12 krajach, sprzedajemy do ponad 50 krajów świata na 4 kontynentach - dodał Jakub Lipiński.

 

W kwestii rynków, które generują największe przychody mówił: Ponad 85% przychodów Grupy Mercor generujemy w krajach, w których posiadamy spółki zależne. Pozostała wartość to głównie Skandynawia, Beneluks i Bliski Wschód.

 

- Czy rynki na których jesteście obecni różnią się znacząco od siebie w kwestii wymogów ochrony przeciwpożarowej - pytał inwestor.

 

- Dla części produktów istnieją zharmonizowane normy europejskie, więc dla nich teoretycznie wystarczą certyfikaty europejskie. Wiele rynków wprowadza jednak protekcjonizm gospodarczy, więc istnieją dodatkowe wymagania. Dla rynków spoza UE oraz dla obszarów, w których zharmonizowanych norm nie ma, wymagania różnią się jeszcze bardziej - wyjaśnił przedstawiciel spółki.

Wojna w Ukrainie i konkurencja

- Czy z uwagi na konflikt rozgrywający się na terenie Ukrainy firma odczuwa braki kadrowe - pytano. 

 

- Mamy niewielkie braki kadrowe w naszej fabryce w Zachodniej Ukrainie. Poza tym przypadkiem nie ma innych kwestii tego typu w Grupie Mercor - odpowiedział Lipiński.

 

W kwestii konkurencji przedstawiciel zarządu odpowiedział natomiast: To byłaby długa lista, bo dla każdej linii biznesowej mamy innych konkurentów. Różnią się oni też w zależności od obszaru geograficznego.

Plany i inwestycje

- Ile łącznie od początku roku obrotowego 2023/2024 spółka wydała na inwestycje - pytał inwestor.

 

- Na poziomie jednostkowym w pierwszym półroczu naszego roku obrotowego wydaliśmy na inwestycje 3,7 mln zł, a jako Grupa prawie 13 mln zł - mówił Lipiński. 

 

Pytano także o kluczowe dla spółki materiały oraz panujących w ich przypadku tendencjach na rynku.

 

- Każda z naszych linii biznesowych ma inne strategiczne materiały. W oddymianiu i wentylacji są to blachy cienkie oraz profile (stal i aluminium) oraz systemy otwierania (siłowniki). W oddzieleniach, w których głównym produktem są drzwi ppoż, również podstawowym surowcem jest stal. W zabezpieczeniach konstrukcji trudniej to wskazać, gdyż produkty są o wiele bardziej zróżnicowane - od farb, przez natryski lekkie i ciężkie po płyty ppoż - podano.

 

Z kolei w kwestii planów mówiono: Stawiamy zarówno na dalszą ekspansję geograficzną jak i na rozwój nowych produktów. W naszej branży co do zasady wymagane są dopuszczenia i certyfikaty, a my dostarczamy coraz bardziej zaawansowane technologiczne rozwiązania, charakteryzujące się wysoką marżowością.

Otoczenie gospodarcze

Przechodząc do tematu otoczenia gospodarczego Mercoru pytano o wpływ programu “Bezpieczny Kredyt 2%” na działalność spółki.

 

- Mercor posiada ekspozycję na rynek mieszkaniowy w ograniczonym zakresie. Głównie są to systemy wentylacji garaży podziemnych, klatek schodowych oraz w budynkach wysokościowych także wentylacji pożarowej. Systemy te stanowią jednocyfrowy procentowy udział w sprzedaży - wyjaśnił przedstawiciel zarządu.

 

Z kolei na pytanie o wpływ ogólno gospodarczego spowolnienia na Mercor podano: Jako Mercor nie odczuwamy spowolnienia. Wartość zamówień zebranych przez nas przez w okresie ostatnich 6 miesięcy (maj - październik 2023) wzrósł o 11%. To dobry prognostyk na następne miesiące. Oczekujemy, że w budownictwie jeszcze jedno półrocze może być trudne, ale perspektywy rysują się dobre. Jesteśmy spółką późnocykliczną, więc problemy branży, jeśli się pojawiają, docierają do nas z opóźnieniem, więc mamy czas by się na to przygotować.

 

- Widzimy spowolnienie w inwestycjach magazynowych, co naszym zdaniem ma charakter przejściowy. W dużej części zostało to zoffsetowane większymi inwestycjami w branży produkcyjnej. Oczekujemy, że pierwsza połowa 2024 będzie jeszcze bardzo wymagająca, ale w dłuższej perspektywie spodziewamy się istotnej poprawy klimatu inwestycyjnego - dodał Jakub Lipiński.

Dywidenda

Z kolei na temat polityki dywidendy konkludowano: Regularnie wypłacamy dywidendę i naszym celem jest pozostanie spółką dywidendową.

 

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie