Chat with us, powered by LiveChat

Wyniki finansowe Grupy TAURON za III kwartał 2023 r.

Temat czatu: Wyniki finansowe Grupy TAURON za III kwartał 2023 r.

Data: 23 listopada 2023 r. (czwartek), godz. 14:30

 

Grupa TAURON

 

Więcej:

Prezentacja: Wyniki finansowe Grupy TAURON za I-III kwartał 2023 r.

 

 

Na pytania inwestorów odpowiedział:

 

Krzysztof Surma, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Krzysztof Surma
Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku finanse i bankowość ze specjalizacją finanse przedsiębiorstw. Ukończył także studia Master of Business Administration dla Finansistów na Akademii Leona Koźmińskiego, studia podyplomowe w zakresie Praktycznego Zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, program rozwoju menedżerów organizowany przez ICAN Institute. Jest także członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

 

Od 2009 r. związany z Emitentem, gdzie sprawował funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Zarządzania Finansami, a od maja 2021 r. do 4 sierpnia 2021 r. był Dyrektorem Pionu Finansów. Podczas pełnienia powyższych funkcji w ramach Grupy Emitenta zajmował m. in. następujące stanowiska: Wiceprezes Zarządu spółek TEC1, TEC2, TEC3 (2019 r.), Prezes Zarządu Finanse Grupa TAURON (2019 r.), Prezes Zarządu PKE Broker Sp. z o.o. (2008-2009), Dyrektor Generalny TAURON Sweden Energy AB (2014-2019).

 

W latach 2001-2009 pracował w Południowym Koncernie Energetycznym S.A., w tym m. in. na stanowisku Kierownika Działu Ryzyka i Ubezpieczeń (2005-2009).

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

Krzysztof Surma: Witam na kolejnym czacie Grupy TAURON. Zapraszam do zadawania pytań.

 

Franek: Według raportu za III kwartały 2023 roku, Grupa TAURON wydała w tym okresie na inwestycje prawie 2,9 mld złotych. Na jakie projekty w największym stopniu została przeznaczona ta kwota?

 

Krzysztof Surma: Największy strumień środków, tj. blisko 1,9 mld zł trafił tradycyjnie do segmentu Dystrybucja. Zdecydowaną większość tych nakładów przeznaczyliśmy na budowę nowych przyłączy (blisko 1,1 mld zł) modernizację i odtworzenie majątku sieciowego (ok. 670 mln zł). Na drugim miejscu znalazł się segment OZE, w którym do końca trzeciego kwartału zainwestowaliśmy niemal 400 mln zł i jest to kwota rekordowa w historii Grupy TAURON. Środki te zostały zainwestowane głównie w budowę sześciu farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz w modernizację elektrowni wodnych.

 

Tomasz Stepien: Z czego wynika dość wyraźny spadek produkcji energii z biomasy? Wydaje się, że inne koncerny postępowały w tym roku odwrotnie i zwiększały wytwarzanie z biomasy.

 

Krzysztof Surma: Spadek poziomu produkcji energii z biomasy był przede wszystkim następstwem niższej opłacalności ze względu na wysoką cenę biomasy.

 

Verka: Czy sieci dystrybucyjne TAURONU są przygotowane na większą ilość samochodów elektrycznych ładowanych ze źródeł domowych?

 

Krzysztof Surma: Na obecną chwilę sieć odpowiada zapotrzebowaniu klientów. W miarę zwiększania się zapotrzebowania sieć będzie odpowiednio dostosowywana.

 

Iza: Jakie są najbliższe, najważniejsze działania w ramach zielonego zwrotu?

 

Krzysztof Surma: Obecnie realizujemy budowę dwóch farm fotowoltaicznych i czterech farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 230 MW.

 

Na IV kwartał 2023 r. planowane jest zakończenie budowy I etapu farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach o mocy 37 MW. Ponadto planujemy, że w I połowie 2024 r. do sieci popłynie energia z projektu farmy fotowoltaicznej Proszówek (etap I i II) o mocy 55 MW. W drugiej połowie 2024 r. planujemy zakończyć budowę farm wiatrowych Mierzyn, Gamów i Warblewo o łącznej mocy ponad 120 MW. Kolejna farma, której budowa już się rozpoczęła – Nowa Brzeźnica o mocy ok. 20 MW - rozpocznie swoją eksploatację w I połowie 2025 r. Aktualnie w fazie analiz mamy kilkanaście projektów OZE – farm wiatrowych i fotowoltaicznych, które są na różnym etapie przygotowania inwestycyjnego.

 

Waldek: Według ostatniego raportu okresowego TAURON odnotował spadek rok do roku ilości dystrybuowanej energii o 5 procent. Czy Pana zdaniem jest to efekt spowolnienia tempa rozwoju gospodarczego?

 

Krzysztof Surma: Spowolnienie gospodarcze wpłynęło negatywnie na zużycie energii elektrycznej w Polsce, co przełożyło się na spadek wolumenów dystrybuowanej energii. Ponadto na spadek dystrybuowanej energii wpływa rosnąca liczba prosumentów i odbiorców przemysłowych posiadających własne źródła energii, z których energia częściowo jest wykorzystywana na potrzeby własne w ramach auto-konsumpcji.

 

Kaziu: Jakim poziomem produkcji energii ze źródeł OZE może się pochwalić spółka w trzech kwartałach 2023 roku?

 

Krzysztof Surma: W III kwartałach 2023 r. Grupa TAURON wyprodukowała 1,17 TWh energii elektrycznej z OZE.

 

Gwidon: Jakiego rzędu nakładów inwestycyjnych można się spodziewać w całym 2023 roku i wstępnie w roku 2024?

 

Krzysztof Surma: Po trzech kwartałach nastąpił wzrost nakładów o 11% do 2,9 mld zł. Zakładamy dalsze kontynuowanie programu inwestycyjnego w szczególności w obszarach Dystrybucji i OZE. Nakłady inwestycyjne w 2024 r. i w latach kolejnych będą dostosowane do możliwości finansowych Grupy oraz zgodne ze strategią.

 

Radek Kapibara: Czy macie duże zapasy węgla i po jakich cenach były kupowane

 

Krzysztof Surma: W chwili obecnej wszystkie elektrownie i elektrociepłownie Grupy TAURON mają wypełnione składy, które w pełni pokrywają wymagane przepisami poziomy zapasów strategicznych węgla. Cena zakupu węgla jest tajemnicą handlową.

 

Serek: Na jakim etapie znajduje się budowa farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim?

 

Krzysztof Surma: Grupa TAURON posiada 44,96 proc. udziałów w PGE Baltica 4, a pozostałe 55,04 proc. udziałów należy do PGE. Moc planowanej morskiej farmy wiatrowej, jaka miałaby powstać na podstawie uzyskanego pozwolenia, wyniesie ok. 1 GW. W sierpniu 2023 r. spółka otrzymała decyzję Ministra Infrastruktury o udzieleniu pozwolenia w zakresie wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskim obszarze morskim. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem inwestycji.

 

Frantz: Czy zagadnienie NABE nadal jest procedowane? Na jakim etapie znajduje się proces wydzielenia aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego?

 

Krzysztof Surma: Grupa TAURON przeprowadziła całokształt działań reorganizacyjnych, zapewniając pełną zdolność operacyjną spółkom wytwórczym i możliwość ich wydzielenia ze struktur Grupy. Dalsze kroki odnośnie wydzielenia bloków węglowych będą uzależnione od decyzji na szczeblu rządowym. Grupa jest gotowa do kontynuacji procesu.

 

Olek: Ile obecnie spółka płaci z tytułu praw do emisji CO2 i jakie są przewidywania zarządu w tym zakresie?

 

Krzysztof Surma: W III kwartałach 2023 r. średniomiesięczne ceny CO2 kształtowały się w zakresie od 83 do 95 EUR/Mg. Koszt utworzonej rezerwy za okres I-III kw. 2023 r. wynosi ok 2,5 mld zł i wynika z emisji CO2 związanej z produkcją energii elektrycznej i ciepła w tym okresie.

 

Fifi: Jaki procent energii w pierwszych trzech miesiącach roku wyprodukowano z OZE?

 

Krzysztof Surma: W okresie 9 miesięcy 2023 r. Grupa TAURON wyprodukowała 13 proc. energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

 

Łukasz P.: Jakie kolejne kroki zostaną podjęte w ramach “Zielonego zwrotu TAURONA”?

 

Krzysztof Surma: Kluczowym elementem przyjętej Strategii jest wydzielenie aktywów węglowych. Obszar wydobycia został zbyty na koniec 2022 r., a aktywa wytwórcze oparte o węgiel są gotowe do wydzielenia. W kolejnych latach Grupa TAURON będzie skupiała się na rozwoju segmentów Dystrybucji i OZE. Zgodnie ze strategią w latach 2022-2030 zakładane nakłady inwestycyjne w Dystrybucji wynoszą ok. 24 mld zł, a w segmencie OZE ok. 17 mld zł.

 

Grzegorz S.: Firma otworzyła “Platformę Obsługi Produktów TAURONA”. Jakie będą zalety z jej wprowadzenia dla przedsiębiorców?

 

Krzysztof Surma: Platforma Obsługi Produktów Grupy TAURON to nowoczesny system informatyczny przygotowany dla klientów biznesowych. W intuicyjny sposób umożliwia samodzielną obsługę produktów, w których cena jest wyliczana na podstawie indeksów giełdowych. Dzięki Platformie Obsługi Produktów TAURON można złożyć zgłoszenie zakupu, otrzymać bieżącą informację o statusie złożonych zgłoszeń oraz poziomie zakontraktowania.

 

Cezary: Na jakim etapie znajdują się projekty wodorowe prowadzone przez TAURON?

 

Krzysztof Surma: Grupa TAURON prowadzi przygotowania do uruchomienia projektu wodorowego, w ramach którego planowane jest uruchomienie instalacji o mocy elektrolizerów na poziomie ok. 40 MW. Celem jest uzyskanie produkcji na poziomie 600 ton zielonego wodoru rocznie. Warunkiem realizacji projektu jest pozyskanie dotacji w ramach Europejskiego schematu CEEAG. Projekt jest obecnie w fazie tzw. pre-notyfikacji.

 

Bertram: TAURON wydłużył okres pracy bloków energetycznych o mocy 200 MW. Czy mimo to w najbliższym czasie planowane są wyłączenia?

 

Krzysztof Surma: TAURON nie podejmował w ostatnim roku jakichkolwiek decyzji odnośnie wydłużenia bądź skrócenia okresu pracy bloków energetycznych w KSE. W ostatnich kwartałach trwały prace związane z wydzielenie aktywów węglowych z Grupy TAURON.

 

Krzysztof: Z raportu wynika, że zysk spółki ciągnie w górę segment dystrybucji. Wynik w tym roku z tego segmentu zapowiada się rekordowy. Czy według Państwa szacunków przyszły rok też przyniesie w tym segmencie wzrosty (co przełoży się z pewnością na wynik całej Grupy)?

 

Krzysztof Surma: Segment Dystrybucji jest kluczowym obszarem w Grupie TAURON. Zakładamy nadal jego dominujący udział w generowanej EBITDA Grupy.

 

Krzysztof Surma: Dziękuję za udział w spotkaniu. Zapraszam na kolejny czat po wynikach rocznych za 2023 r.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie