Chat with us, powered by LiveChat

Podsumowanie wyników Instal Kraków S.A. po III kwartałach 2023 roku

Temat czatu: Podsumowanie wyników Instal Kraków S.A. po III kwartałach 2023 roku

Data: 20 listopada 2023 r. (poniedziałek), godz. 11:00

 

Instal Kraków

 

Przypomnienie: Dodaj ten czat do swojego kalendarza

 

Na pytania inwestorów odpowie Zarząd Spółki w składzie: Piotr Juszczyk – Prezes Zarządu, Małgorzata Kozioł – Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Prawnego, Rafał Rajtar – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy.

Kilka słów o Spółce

Spółka Instal Kraków S. A. swoimi korzeniami sięga 1950 roku.

Od lat, Spółka realizuje skomplikowane zadania dla potrzeb nowoczesnego przemysłu, infrastruktury i środowiska.
Pod hasłem „Ujarzmiamy żywioły” zrealizowała setki obiektów, takich jak oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, zakłady produkcyjne, huty, rafinerie oraz obiekty i instalacje dla energetyki.

Była również wykonawcą licznych obiektów użyteczności publicznej, takich jak szpitale, pływalnie, obiekty sportowe, szkoły i uczelnie wyższe. W celu dywersyfikacji produktów i usług, w 2006 roku Spółka rozpoczęła działalność w branży deweloperskiej i z powodzeniem ją rozwija.

Sprzedaż Instal Kraków S.A. realizowana jest w następujących segmentach działalności:

  • segment deweloperski;
  • segment budowlano-montażowy;
  • segment zagraniczny;
  • segment pozostałej działalności.

 

Jako jednostka dominująca, tworzy, wraz z jednostką zależną spółką Frapol sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Grupę Kapitałową Instal Kraków S.A.

Misją Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. jest realizacja inwestycji budowlanych, w tym przedsięwzięć deweloperskich oraz produkcja instalacji wentylacji i klimatyzacji, przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii, które będą przyjazne dla środowiska naturalnego oraz w sposób zapewniający wysoką jakość, bezpieczeństwo, komfort użytkowania i satysfakcję klientów, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich grup interesariuszy.

 

Od 1999 r. spółka jest notowana na głównym parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

 

Zgodnie z podziałem sektorowym stosowanym przez GPW, Spółka zaliczana jest do sektora Budownictwo przemysłowe.

  

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie