Chat with us, powered by LiveChat

Wyniki Grupy TIM po 3 kwartałach 2023 r.

Temat czatu: Wyniki Grupy TIM po 3 kwartałach 2023 r.

Data: piątek, 24 listopada, godz. 10:00

 

 

 

Więcej:

Prezentacja: Podsumowanie wyników za 3 kwartały 2023 r.

 

Na pytania inwestorów odpowiedzą:

 

Krzysztof Folta, Prezes Zarządu TIM SA nieprzerwanie od 1995 roku.Krzysztof Folta
Prezes Zarządu TIM SA nieprzerwanie od 1995 roku.

Jeden z założycieli powstałego w 1987 r. Spółdzielczego Przedsiębiorstwa TIM Sp. z o.o. (obecnie TIM SA). Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej oraz licznych kursów i szkoleń menedżerskich.
Wizjoner, innowator, pasjonat zarządzania i autorytet w dziedzinie wdrażania zmian. Jeden z najdłużej urzędujących prezesów spółek giełdowych w Polsce (TIM SA jest na GPW od 1998 r.). Wyznaje zasadę, że „jedyną pewną rzeczą w TIM są zmiany” i dodaje, że „historia jest ważna, przyszłość jest ciekawsza”. Ciągle stawia firmie i pracownikom nowe wyzwania, ucząc myślenia o TIM jako o „neverending startup”.


W 2016 r. ICAN Institute – wydawca magazynu „Harvard Business Review Polska” – z okazji swojego 20-lecia wyróżnił Krzysztofa Foltę tytułem „Lider Jutra” w kategorii „Lider Zmiany” (za „skuteczne przeprowadzenie swojej firmy przez trudną i wymagającą zmianę”) oraz nagrodą specjalną za „niezłomność we wprowadzaniu swojej firmy w erę rewolucji cyfrowej”.


Podczas 18. gali konkursu EY Przedsiębiorca Roku w marcu 2021 r. Krzysztof Folta otrzymał nagrodę specjalną za „umiejętność prowadzenia biznesu w warunkach ciągłej zmiany, przez ponad 30 lat nieustannie adaptując się do rynku i otoczenia”. Prezes TIM-u był finalistą 18. edycji konkursu (w kategorii „Nowe Technologie/Innowacyjność”) wraz z 14 przedsiębiorcami, reprezentującymi łącznie 12 firm.

 

W 2022 r. Krzysztof Folta zdobył tytuł „Chief Digital Officer of the Year” w kategorii dużych firm w konkursie „Chief Digital Officer of the Year. The Future is Today”, organizowanym przez magazyn „Forbes Polska”. To inicjatywa mająca na celu wyróżnienie najlepszych menadżerów i liderów, którzy skutecznie wdrożyli zmiany w obszarze transformacji cyfrowej.

 

  

Piotr Nosal, Członek Zarządu (od 2019 r.) i dyrektor handlowy (od 2018 r.) TIM SA.Piotr Nosal
Członek Zarządu (od 2019 r.) i dyrektor handlowy (od 2018 r.) TIM SA.
W TIM SA od 2007 r., m.in. na stanowiskach zastępcy kierownika Działu Wsparcia Sprzedażu i zastępcy dyrektora zakupów.


Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Od 2017 r. słuchacz studiów podyplomowych Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe „Skuteczny Menadżer Nowoczesnej Firmy” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

 

Poza pełnieniem funkcji w Zarządzie TIM-u jest Członkiem Rady Nadzorczej 3LP SA z siedzibą w Siechnicach.

 

Piotr Tokarczuk, Członek Zarządu i dyrektor finansowy TIM SAPiotr Tokarczuk
Od 2017 r. Członek Zarządu i dyrektor finansowy TIM SA

Menadżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania finansami, w tym m.in. zarządzania płynnością, rynków finansowych, budżetowania, kontrolingu i optymalizacji kosztowej w przedsiębiorstwach polskich i międzynarodowych. W latach 2007-2017 Dyrektor Naczelny ds. Finansów KGHM Polska Miedź SA.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki. Ukończył również studia podyplomowe: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, SGH w Warszawie oraz E&Y Academy of Business oraz KGHM Executive Academy, IMD Business School w Lozannie oraz US Colorado School of Mines.

 

Poza pełnieniem funkcji w Zarządzie TIM-u jest Członkiem Rady Nadzorczej 3LP SA z siedzibą w Siechnicach.

 

Maciej Posadzy, Prezes Zarządu 3LP SA

Maciej Posadzy
Prezes Zarządu 3LP SA

Jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Elektrycznym na Politechnice Poznańskiej, studiów podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem, kierunku “Master of Business Administration” na Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie oraz kursu “Management 2008” na Kanadyjskim Instytucie Zarządzanie (Warszawa). Od 2000 roku był związany z TIM SA – zaczynając od stanowiska Dyrektora Oddziału w Poznaniu, poprzez Dyrektora ds. Administracji i Rozwoju, Prokurenta Spółki, Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora ds. Operacyjnych, aż po Członka Zarządu TIM SA (2013 r. – 2016 r.). Od lipca 2016 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu 3LP SA.

TIM SA

TIM SA prowadzi największą platformę e-commerce B2B w Polsce TIM.pl, jest też największym (pod względem przychodów ze sprzedaży) dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce (dane serwisu RynekElektryczny.pl).

 

Centrala TIM SA znajduje się we Wrocławiu, gdzie spółka powstała w 1987 r. Od 1998 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na podstawie wyboru 100 analityków giełdowych, doradców inwestycyjnych i zarządzających, reprezentujących domy i biura maklerskie, fundusze emerytalne i inwestycyjne, TIM znalazł się na 2. miejscu głównego zestawienia rankingu Giełdowa Spółka Roku 2020, organizowanego przez redakcję „Pulsu Biznesu”. TIM ma też na koncie wiele innych nagród i wyróżnień, m.in. e-Commerce Polska awards 2023, Golden Arrow 2023, Performance Marketing Diamonds EU 2023, Diamenty Forbesa 2023, Dyrektor e-Commerce Roku 2022, Złote Spinacze 2022.

 

21 września 2023 r. FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH – podmiot z międzynarodowej Grupy Würth – ogłosił drugie wezwanie do sprzedaży wszystkich wyemitowanych przez TIM SA akcji, po 50,69 zł za akcję. Jeszcze w marcu 2023 r. najwięksi akcjonariusze i kluczowi menedżerowie TIM-u, reprezentujący łącznie ok. 42% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów w TIM SA, podpisali umowy ze spółką FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH, w których zobowiązali się do złożenia zapisów na planowane wezwanie. Zapisy do sprzedaży akcji przyjmowane będą do 6 grudnia 2023 r.

 

TIM SA tworzy Grupę Kapitałową TIM wraz z 3LP SA – operatorem centrów logistycznych, oferującym usługi fullfilmentu dla podmiotów z sektora e-commerce (także spoza Grupy TIM).

 

Więcej o TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM na www.timsa.pl

  

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie