Chat with us, powered by LiveChat

Captor Therapeutics – perspektywy rozwoju

Temat webinaru: Captor Therapeutics – perspektywy rozwoju

Data: 8 listopada 2023 r. (środa), godz. 12:00

 

Captor Therapeutics

 

 

Na pytania inwestorów odpowiedzą:

 

Michał Walczak, Członek Zarządu, Dyrektor Naukowy

Michał Walczak
Członek Zarządu, Dyrektor Naukowy

Michał Walczak pełni w Spółce rolę dyrektora naukowego (ang. Chief Scientific Officer, CSO), odpowiedzialnego za realizację badań naukowych i strategii. Z wykształcenia jest biofizykiem i biologiem strukturalnym z doktoratem uzyskanym na Szwajcarskiej Politechnice Federalnej w Zurychu (ETH Zurich). Jest również absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, a pracę magisterską realizował na University of Virginia w Charlottesville. Staż podoktorski odbył Instytucie Badań Biomedycznych im. Friedricha Mieschera w Bazylei (FMI Basel), który jest częścią Novartis Institutes for Biomedical Research.

 

 

Radosław Krawczyk, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Radosław Krawczyk
Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Radosław Krawczyk jako CFO (ang. Chief Financial Officer) w Captor Therapeutics odpowiada za finanse, ład korporacyjny i relacje inwestorskie na GPW. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w budowaniu wartości przedsiębiorstw i zarządzaniu organizacjami biznesowymi na rynku polskim i europejskim. Od wielu lat jest nieprzerwanie związany ze spółkami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

O spółce

Captor Therapeutics to firma biofarmaceutyczna, specjalizująca się w opracowywaniu przełomowych leków opartych na technologii Targeted Protein Degradation (TPD) do leczenia chorób o wysokich niezaspokojonych potrzebach medycznych. TPD umożliwia innowacyjne podejście do opracowywania nowych leków, które mogą koncentrować się na nowych celach molekularnych, uważanych za nieuleczalne przy użyciu konwencjonalnych metod opracowywania leków i zapewniać nowe metody leczenia chorób, w których istniejące leki nie zapewniają optymalnych korzyści terapeutycznych. Obecnie, Captor opracowuje leki na nieuleczalne, ciężkie choroby, w tym nowotwory złośliwe i choroby autoimmunologiczne

  

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie