Chat with us, powered by LiveChat

Które spółki zyskają, a które stracą na obniżce stóp procentowych?

Skomentuj artykuł
© Bbk22 - stock.adobe.com

We wrześniu Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 75 punktów bazowych. Sprawdzamy wrażliwość spółek z WIG20 i mWIG40 na zmianę stóp procentowych.

 

W sprawozdaniach rocznych spółki szacują wrażliwość wyników na zmianę stóp procentowych. Poniżej sprawdzamy na bazie sprawozdań za 2022 rok, którym spółkom obniżka stóp procentowych w Polsce może najbardziej pomóc, a którym zaszkodzić.

 

Zanim przejdziemy do zestawienia kilka ważnych uwag. Zmiany stóp procentowych mają istotny wpływ na otoczenie gospodarcze, choć widoczne z pewnym opóźnieniem. Mogą one wpływać m.in. na popyt, czy kursy walutowe. W kwestiach finansowych – pozytywnie wpływają na modele wyceny DCF, ponieważ niższa stopa wolna od ryzyka przekłada się na wyższą wycenę. Wpływ stóp procentowych jest bardzo szeroki, jednak spółki najczęściej skupiają się w szacunkach na wpływie na koszty finansowe z tytułu posiadanego zadłużenia i na tych szacunkach spółek się skupimy. Zwracamy uwagę, że nie ma jednolitego standardu do prezentowania tego wpływu, więc dane pomiędzy spółkami będą nieporównywalne. Jedne z nich szacują wpływ na wynik brutto, inne na wynik netto, niektóre dodają wpływ na całkowite dochody i kapitały własne, niektóre podają skumulowane wartości. Do tego niektóre spółki szacują także wpływ na inne elementy niż tylko koszt finansowania (np. zmiana w oprocentowaniu lokat). Wrażliwość może wykraczać poza stopy w Polsce i tu również można się spotkać z rozbiciem na poszczególne zagraniczne stopy lub skumulowaną wartością. Niuansów jest całkiem sporo, o czym należy pamiętać.

 

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie