Chat with us, powered by LiveChat

Omówienie wyników finansowych Grupy Bumech za pierwsze półrocze 2023 r.

Temat czatu: Omówienie wyników finansowych Grupy Bumech za pierwsze półrocze 2023 r.

Data: czwartek, 21 września, godz. 11:00

 

Grupa Kapitałowa Bumech

 

 

Na pytania inwestorów odpowiedzą:

 

Marcin Sutkowski
Prezes Zarządu Bumech S.A.

Od dwóch dekad jest związany z przemysłem górniczym i maszynowym, wcześniej piastował już stanowisko Prezesa Bumech S.A. (2013-2020), był również Prezesem Przedsiębiorstwa Górniczego "Silesia" Sp. z o.o. W latach 2003 - 2007 pracował na stanowiskach kierowniczych w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Ekspert z zakresu fuzji i przejęć na rynku kapitałowym, a także doradztwa strategicznego oraz finansowego. Manager posiadający doświadczenie w zakresie zarządzania grupami kapitałowymi. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Uzyskał również certyfikat SEFIC – ADVANCED LEVEL na London Chamber of Industry and Commerce. 

 

Andrzej Bukowczyk

Wiceprezes Zarządu Bumech S.A. ds. Ekonomiczno-Finansowych

Ekspert w obszarze strategicznym i ekonomiczno - finansowym. Posiada praktyczną wiedzę z obszarów finansów, księgowości, systemów informatycznych do planowania i budżetowania. Twórca autorskich programów do planowania i controllingu. Specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie ekonomiczno-finansowym, organizacyjnym oraz produkcyjnym. Realizował obsługę przedsięwzięć inwestycyjnych oraz liczne projekty z zakresu przygotowania i wprowadzania spółek na rynek publiczny, a także pozyskiwania finansowania na rynku kapitałowym. Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na wydziale Informatyki i Zarządzania oraz ekonomicznych studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, stypendysta wydziału administracji i biznesu Michigan Technological Universyty. Od lat związany z Grupą Kapitałową Bumech S.A., gdzie pełnił między innymi funkcję członka Rady Nadzorczej, a wcześniej pełnomocnika Zarządu ds. Strategii i Relacji Inwestorskich.

O spółce

Wiodącym podmiotem Grupy Kapitałowej Bumech, jest notowana od 2009 roku spółka Bumech S.A., w skład Grupy wchodzą ponadto:

 

  • Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” Sp. z o.o., prowadząca Kopalnię Węgla Kamiennego SILESIA w Czechowicach-Dziedzicach
  • Przedsiębiorstwo Górniczo – Szkoleniowe „Silesia”
  • Bumech – Technika Górnicza Sp. z o.o.
  • Modern Solutions for Environment Sp. z o.o.

 

Podstawowe obszary działalności Grupy Kapitałowej Bumech S.A. to: wydobycie węgla kamiennego w Kopalni SILESIA, świadczenie usług w zakresie drążenia wyrobisk podziemnych, a także usług produkcji, serwisu i remontu urządzeń i maszyn górniczych.

  

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie