Chat with us, powered by LiveChat

4 spółki z GPW do obserwacji we wrześniu. Zobacz co w Ambra, Votum i więcej

Skomentuj artykuł
Źródło: www.ambra.com.pl

Wrzesień to kulminacja raportów za pierwsze półrocze na rynku głównym. Poniżej zwracamy uwagę na wybrane spółki do śledzenia pod kątem publikowanych wyników.

 

Ambra

W I kw. 2023 roku Grupa Ambra istotnie poprawiła pierwszą marżę, która wyniosła 35,6% wobec 33,6% kwartał wcześniej i 34,3% rok wcześniej. Przypominamy, że spółka od dłuższego czasu notowała szybszy wzrost kosztów, na co reagowała kolejnymi podwyżkami cen swoich produktów. To, co będzie nas głównie interesowało w wynikach za II kw. 2023 roku to właśnie poziom procentowej pierwszej marży. Zwracamy uwagę, że ze względu na ruchome święta wielkanocne wyniki za II kw. 2023 roku będą pod presją wysokiej bazy – w tym roku część świątecznej sprzedaży została zrealizowana w I kw. 2023 roku (stąd m.in. istotna poprawa, zysk na sprzedaży wyniósł 5,7 mln zł wobec 1 mln zł rok wcześniej), podczas gdy przed rokiem większa część sprzedaży miała miejsce w kwietniu, tj. w II kw. 2022 roku. Inwestorzy powinni o tym pamiętać budując swoje oczekiwania co do najbliższego, rocznego raportu, w którym poznamy wyniki minionego kwartału.

 

Raport okresowy za rok obrotowy 2022/2023 spółka ma opublikować w dniu 13 września, w środę.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Ambra za ostatnie kwartały. Rok obrotowy spółki zaczyna się w lipcu i kończy w czerwcu. Poniżej w analizie odnosimy się do kwartałów kalendarzowych, tj. 1Q23 to okres od stycznia do marca. 

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23
Przychody ze sprzedaży 132.527 153.084 160.422 305.486 130.196 179.544 188.420 336.670 158.822
Wynik brutto na sprzedaży 46 326 56 885 58 857 106.806 44 659 60 106 64 677 113.234 56 533
Wynik na sprzedaży 5 837 13 415 19 348 56 381 1 038 10 586 19 234 58 504 5 711
Wynik operacyjny 6 627 13 034 19 809 54 499 1 055 10 664 19 151 59 224 6 863
Wynik brutto 5 982 13 033 18 635 54 097 444 9 321 17 005 57 632 5 036
Wynik netto 4 681 10 132 14 676 44 045 189 7 408 13 419 46 865 3 832
Wynik netto PD 2 208 8 376 10 998 34 730 -512 6 608 11 041 37 782 2 618
 
Marża brutto na sprzedaży 35,0% 37,2% 36,7% 35,0% 34,3% 33,5% 34,3% 33,6% 35,6%
Marża na sprzedaży 4,4% 8,8% 12,1% 18,5% 0,8% 5,9% 10,2% 17,4% 3,6%
Marża operacyjna 5,0% 8,5% 12,3% 17,8% 0,8% 5,9% 10,2% 17,6% 4,3%
Marża brutto 4,5% 8,5% 11,6% 17,7% 0,3% 5,2% 9,0% 17,1% 3,2%
Marża netto 3,5% 6,6% 9,1% 14,4% 0,1% 4,1% 7,1% 13,9% 2,4%

Rok obrotowy spółki zaczyna się w lipcu i kończy w czerwcu. W tabeli kwartały zgodnie z kalendarzem, tj. 1Q23 to okres od stycznia do marca.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

 

Votum

Zakładamy, że Votum opublikuje raport bieżący z szacunkowymi zyskami segmentu bankowego przed publikacją raportu okresowego. W naszej opinii poprzednie kwartały mogły pozostawić pewien niedosyt jeśli chodzi o zyskowność segmentu bankowego w relacji do o wiele mocniej rosnącej liczby wyroków. Jednocześnie wpływ na wyniki miały różne zdarzenia, jak chociażby dokonywane korekty z tytułu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku (również w I kw. 2023 roku, co było związane z rozwiązaniem części odpisu, co miało pozytywny wpływ na wyniki). Liczba wyroków wyniosła 3.327 w II kw. 2023 roku wobec 3.080 kwartał wcześniej i 1.683 rok wcześniej. Inwestorzy mogą zatem oczekiwać mocnego raportu wynikowego.

 

Raport okresowy Votum z wynikami za II kw. 2023 roku ma zostać opublikowany w dniu 22 września, w piątek.

 

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23
Przychody ze sprzedaży 43 002 46 912 48 999 56 688 55 749 77 322 58 829 108.705 80 262
Wynik na sprzedaży 3 248 237 2 453 12 380 18 356 32 737 19 146 51 755 27 317
Wynik operacyjny 3 321 300 2 254 11 581 18 758 33 431 19 518 36 807 35 259
Wynik brutto 3 301 -22 1 714 11 421 18 608 32 853 19 236 35 952 39 438
Wynik netto 2 332 -551 527 7 823 16 418 26 734 14 993 29 935 32 870
 
Marża na sprzedaży 7,6% 0,5% 5,0% 21,8% 32,9% 42,3% 32,5% 47,6% 34,0%
Marża operacyjna 7,7% 0,6% 4,6% 20,4% 33,6% 43,2% 33,2% 33,9% 43,9%
Marża brutto 7,7% 0,0% 3,5% 20,1% 33,4% 42,5% 32,7% 33,1% 49,1%
Marża netto 5,4% -1,2% 1,1% 13,8% 29,4% 34,6% 25,5% 27,5% 41,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Powyżej w tabeli prezentujemy dane zaraportowane przez spółkę w raportach okresowych. Poniżej na wykresie prezentujemy dane skorygowane o wpływ rozliczenia korekty z tytułu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank.

 

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie