Chat with us, powered by LiveChat

KNF podejrzewa manipulację akcjami. Chodzi o dwie kolejne spółki

Skomentuj artykuł
© MOZCO Mat Szymański - stock.adobe.com

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o zawiadomieniu organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji w obrocie akcjami i innych przestępstw. To dobra okazja do tego, aby przyjrzeć się działaniom nadzoru w tym obszarze w ostatnich latach.

 

W pierwszym opublikowanym dziś komunikacie KNF poinformowała o złożeniu do organów ścigania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji w obrocie akcjami Milisystem SA, notowanej na NewConnect.

 

Jak dodano, zawiadomienie dotyczy podejrzenia manipulacji przeprowadzonej w dniach 5 maja – 21 września 2022 r. „przez grupę osób fizycznych i podmiotów działających w porozumieniu”. Część z nich znalazła się już na celowniku KNF, gdy złożono zawiadomienie o podejrzeniu nieprawidłowości w obrocie akcjami siedmiu innych spółek (HUB.Tech SA, Softblue SA, Black Pearl SA, Devoran SA (obecnie Devo Energy SA), Europejski Fundusz Energii SA, Boruta-Zachem SA (obecnie. Hub.Tech SA).

 

To również sprawy z 2022 r., o których szerzej pisaliśmy w artykule KNF zawiadamia o manipulacjach na akcjach czterech spółek. Grożą za to milionowe kary. W tym samym artykule zamieściliśmy także opis przykładowych manipulacji wykazanych przez KNF.

 

W drugim dzisiejszym komunikacie KNF poinformowała o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji w obrocie akcjami spółki Inno-Gene SA, również notowanej na NewConnect. W zawiadomieniu uwzględniono również podejrzenie przestępstwa podawania nieprawdziwych danych dotyczących działalności tej spółki i jej akcji.

 

– Komisja złożyła zawiadomienie z uwagi na podejrzenie popełnienia w 2020 roku przestępstw związanych z publikowaniem nieprawdziwych informacji na temat spółki Inno-Gene SA oraz jej akcji. Przekazywane w raportach tej spółki informacje mogły wprowadzać w błąd inwestorów co do rzeczywistej sytuacji finansowej i organizacyjnej Inno-Gene SA. Działanie to mogło mieć na celu umożliwienie dokonywania transakcji sprzedaży akcji tej spółki po zawyżonej cenie – informuje KNF.

 

Jak przypomina KNF, manipulacja akcjami to przestępstwo stanowiące naruszenie art. 15 rozporządzenia MAR i jest zagrożone grzywną do 5 000 000 zł albo karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 albo oboma tymi karami łącznie.

 

Z kolei podawanie nieprawdziwych danych dotyczących działalności emitenta, które w istotny sposób wpływają na treść informacji, zagrożone jest grzywną do 5 000 000 zł albo karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5 albo oboma tymi karami łącznie. Natomiast wejście w porozumienie z inną osobą, mające na celu manipulację (art. 12 rozporządzenia MAR) stanowi przestępstwo zagrożone grzywną do 2 000 000 zł.

KNF zwiększa aktywność

Jak wynika z raportu rocznego KNF za 2022 r., w ubiegłym roku zaewidencjonowano 350 spraw dotyczących potencjalnych przestępstw. Sporządzono 127 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa (wobec 98 w 2021 r., 81 w 2020 r. i 71 w 2019 r.). Najczęściej były to podejrzenia o nieprawidłowości w obrocie instrumentami finansowymi. Warto dodać, że

od marca w 2022 r. w UKNF działa Departament Spraw Karnych, który zajmuje się potencjalnymi rynkowymi przestępstwami. Wcześniej zadania te realizowano w poszczególnych departamentach.

 

 

47 ubiegłorocznych zawiadomień skutkowała wpisem na Listę Ostrzeżeń Publicznych KNF. Dotyczy to zawiadomień złożonych w sprawie złamania przepisów wskazanych w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym. Obecnie na liście widnieje kilkaset podmiotów, z czego najwięcej trafiło tam w wyniku zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia).

 

W ostatnich latach wzrosła również liczba aktów oskarżenia, które zawiadomiona przez KNF prokuratura kieruje do sądów. W 2022 r. takich przypadków odnotowano 38, w 2021 r. i 2020 r. było ich po 23, a w 2019 r. 17.

 

Z kolei wyroki skazujące (niestety, często zapadające po wielu latach) oraz warunkowe umorzenia w latach ubiegłych oscylują ok. 25 rocznie.

 

Przykładowe kary, które zasądzono w 2022 r. w związku ze złamaniem ustawy o obrocie, to:

 

  • Manipulacja instrumentem finansowym: osoba fizyczna została skazana na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz grzywnę w kwocie 100 000 zł (wyrok nieprawomocny),
  •  Manipulacja instrumentem finansowym: osoba fizyczna została skazana na karę grzywny w wysokości 250 000 zł grzywny (wyrok prawomocny),
  • Oszustwo: osoba fizyczna została skazana na karę 9 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz obowiązek naprawienia szkody pokrzywdzonym (wyrok prawomocny),
  • Oszustwo i prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia: jedna osoba fizyczna została skazana na karę 15 lat pozbawienia wolności oraz jedna osoba fizyczna została skazana na karę 11 lat i 6 miesięcy pozbawienia (wyrok prawomocny),
  • Prowadzenie bez zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi: jedna osoba fizyczna została skazana na karę grzywny w wysokości 150 000 zł grzywny i zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez 2 lata (wyrok nieprawomocny),
  • Prowadzenie bez zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi: dwie osoby fizyczne zostały skazane na karę grzywny po 50 000 zł każda (wyrok nieprawomocny)

 

Więcej informacji dotyczących postępowań i wyroków dostępnych jest w sprawozdaniu z działalności KNF i UKNF w 2022 r.

 

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie