Chat with us, powered by LiveChat

4 spółki z NC, które rozczarowały wynikami za 2Q23

Skomentuj artykuł
© Didiksaputra - stock.adobe.com

Przyglądamy się wybranym spółkom z NewConnect, których wyniki za II kw. 2023 roku mogły rozczarować.

 

Gamivo

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Gamivo za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23
Przychody ze sprzedaży 9 158 9 540 11 535 10 230 10 770 11 338 11 908 12 416 10 507
Wynik na sprzedaży 868 1 127 409 1 190 2 455 2 491 1 727 2 935 1 130
Wynik operacyjny 860 1 160 199 1 189 2 453 2 492 1 671 2 935 1 132
Wynik brutto 1 859 1 260 1 428 1 628 3 006 2 885 2 451 3 658 1 612
Wynik netto 1 919 1 222 1 420 1 564 2 888 2 755 2 372 3 506 1 537
 
Marża na sprzedaży 9,5% 11,8% 3,5% 11,6% 22,8% 22,0% 14,5% 23,6% 10,8%
Marża operacyjna 9,4% 12,2% 1,7% 11,6% 22,8% 22,0% 14,0% 23,6% 10,8%
Marża brutto 20,3% 13,2% 12,4% 15,9% 27,9% 25,4% 20,6% 29,5% 15,3%
Marża netto 21,0% 12,8% 12,3% 15,3% 26,8% 24,3% 19,9% 28,2% 14,6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Przychody grupy wyniosły 10,5 mln zł w II kw. 2023 roku i były niższe o 2,4% rdr. Mimo wszystko, odczyt przychodów można odebrać jako pozytywne zaskoczenie, jeśli zestawić go z wartością obrotów na platformie Gamivo. GMV wyniosło 41,7 mln zł, co oznacza spadek o 26% rdr., a jednocześnie jest to najniższy odczyt od wielu kwartałów (co najmniej od debiutu w 2021 roku i pierwszych danych, do tej pory najniższe obroty zostały zrealizowane w II kw. 2021 roku na poziomie 47 mln zł). 

 

Stabilne przychody rdr. w połączeniu ze wzrostem kosztów i wysoką bazą z ubiegłego roku (działania optymalizacyjne i skokowy wzrost rentowności) spowodowały, że zysk na sprzedaży zmniejszył się o 54% rdr. w II kw. 2023 roku, spadając do poziomu 1,1 mln zł. Na poziom zysku brutto i netto pozytywny wpływ ma rozliczenie ujemnej wartości firmy. Podawany przes spółkę skorygowany o to zdarzenie wynik netto wyniósł około 0,9 mln zł w II kw. 2023 roku, co oznacza spadek o 61% rdr. Skorygowany wynik netto za ostatnie cztery kwartały to około 7,6 mln zł zysku netto. Przy kursie akcji w okolicach 53 zł kapitalizacja spółki, z uwzględnieniem gratisowych akcji, które nie są jeszcze wprowadzone do obrotu, to około 108 mln zł, a więc wskaźnik C/Z oscyluje wokół 14.

 

Spółka liczy na lepszą drugą połowę roku ze względu na zapowiadane premiery nowych gier. Zwracamy uwagę na wysoką bazę z ubiegłego roku.

 

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie