Chat with us, powered by LiveChat

6 spółek z GPW do obserwacji w sierpniu (+wideo). Zobacz co w CCC, Eurocash i więcej

Skomentuj artykuł
Źródło: media.eurocash.pl

Choć sezon wynikowy za pierwsze półrocze na głównym rynku to dopiero wrzesień, to pewna część spółek poda wyniki już w sierpniu. Poniżej prezentujemy zestawienie z sześcioma wybranymi spółkami do obserwacji w sierpniu.

 

Co zawiera niniejszy materiał analityczny?

 

1. Analizę wideo dwóch spółek: CCC i Eurocash
2. Analizę CCC i Eurocash w formie opisowej
3. Analizę 4 spółek dostępną po zalogowaniu, wyłącznie dla Członków SII z rozszerzoną składką

Analiza wideo CCC i Eurocash

Poniżej prezentujemy nagranie z omówieniem wyników spółek CCC i Eurocash.

 

 

CCC

Na początku sierpnia Grupa CCC powinna opublikować wstępne wyniki za II kw. 2023 roku (maj-lipiec, przesunięty rok obrotowy). I kw. 2023 roku grupa zamknęła ze sporymi stratami, co tłumaczyła trudnym otoczeniem w szczególności w e-commerce (trudności te były widoczne również w IV kw. 2022 roku). Jak stwierdzili przedstawiciele spółki, oczekują oni, że kolejne kwartały 2023 rok powinny być lepsze. Jednocześnie grupa postawiła sobie ambitne plany na cały 2023 rok, co prezentuje poniższy slajd z prezentacji spółki. Zgodnie z przedstawionymi oczekiwaniami, marża EBITDA ma kształtować się w przedziale 10-12%, co oznacza wręcz podwojenie wobec 5,8% w 2022 roku. W I kw. 2023 marża EBITDA wyniosła około 4,3%. Nie jest to pierwszy raz, kiedy spółka zapowiada poprawę rentowności, więc rynek może podchodzić z dużą rezerwą do tych zapowiedzi, szczególnie zważywszy na wymagającą sytuację finansową (w krótkim terminie kluczowym wsparciem była zamknięta w kwietniu emisja akcji na 500 mln zł). Poprawa rezultatów finansowych wraz z trwającą restrukturyzacją oraz planami zmniejszenia zadłużenia powinny być pozytywnie odebrane przez rynek. Jak zawsze pozostaje pytanie, czy te zamierzenia uda się zrealizować.

 

Źródło: Emitent.

 

Wybrane dane finansowe (mln zł) 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23
Przychody ze sprzedaży 1 428 2 048 2 071 2 045 1 882 2 377 2 422 2 442 2 064
Wynik brutto na sprzedaży 618 973 1 027 957 923 1 129 1 163 1 050 959
Wynik na sprzedaży -105,7 81,5 58,0 -98,1 -24,8 101,9 44,9 50,8 -80,5
Wynik operacyjny -101,1 79,6 73,1 -47,7 -56,5 31,3 24,0 -50,1 -67,0
Wynik brutto -132,5 43,8 32,0 -97,2 -154,5 -57,3 -65,0 -122,1 -154,1
Wynik netto -133,8 42,0 12,3 -141,5 -160,1 -54,1 -75,3 -154,4 -152,0
 
Marża brutto na sprzedaży 43,3% 47,5% 49,6% 46,8% 49,0% 47,5% 48,0% 43,0% 46,5%
Marża na sprzedaży -7,4% 4,0% 2,8% -4,8% -1,3% 4,3% 1,9% 2,1% -3,9%
Marża operacyjna -7,1% 3,9% 3,5% -2,3% -3,0% 1,3% 1,0% -2,1% -3,2%
Marża brutto -9,3% 2,1% 1,5% -4,8% -8,2% -2,4% -2,7% -5,0% -7,5%
Marża netto -9,4% 2,1% 0,6% -6,9% -8,5% -2,3% -3,1% -6,3% -7,4%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

 

Eurocash

Eurocash na przestrzeni kilku ostatnich kwartałów zaczął pozytywnie zaskakiwać i wykazywać poprawę wyników. Bardzo ciekawy pod tym kątem okazał się I kw. 2023 roku. Grupa pierwszy raz od 2016 roku odnotowała dodatnie wyniki operacyjne w pierwszym kwartale roku. Jednak na poziomie wyniku netto zakończyła ze stratą taką, jak w I kw. 2022 roku. Jednocześnie wyniki okazały się lepsze od konsensusu PAP na poziomie operacyjnym i gorsze na poziomie wyniku netto.  Porównywalność wyników rdr. była jednak zaburzona m.in. przez pozostałe przychody i koszty operacyjne (w I kw. 2023 roku ujemny bilans na poziomie około 2 mln zł, podczas gdy przed rokiem dodatni rzędu 21 mln zł). Spółka odnotowała także wyższe koszty finansowe w I kw. 2023 roku, a także wykazała korzystniejsze rozliczenie na poziomie podatku dochodowego.

 

29 sierpnia grupa opublikuje raport z wynikami za II kw. 2023 roku, który pokaże, czy na poziomie operacyjnym kontynuowała jest poprawa wyników. Jeszcze ważniejsze okażą się oczekiwania rynku – od wielu kwartałów wyniki operacyjne spółki są lepsze od oczekiwań.

 

Wybrane dane finansowe

(mln zł)

2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23
Przychody ze sprzedaży 6 551 7 030 6 889 6 528 7 839 8 268 8 223 7 588
Wynik brutto na sprzedaży 824 906 936 909 1 058 1 115 1 152 1 020
Wynik na sprzedaży 13 79 36 -19 101 132 162 12
Wynik operacyjny -69 94 95 2 105 132 166 14
Wynik brutto -67 59 73 -39 52 60 110 -48
Wynik netto -94 31 35 -50 19 42 79 -50
Wynik netto PD -97 27 27 -52 15 34 70 -52
 
Marża brutto na sprzedaży 12,6% 12,9% 13,6% 13,9% 13,5% 13,5% 14,0% 13,4%
Marża na sprzedaży 0,2% 1,1% 0,5% -0,3% 1,3% 1,6% 2,0% 0,2%
Marża operacyjna -1,1% 1,3% 1,4% 0,0% 1,3% 1,6% 2,0% 0,2%
Marża brutto -1,0% 0,8% 1,1% -0,6% 0,7% 0,7% 1,3% -0,6%
Marża netto -1,4% 0,4% 0,5% -0,8% 0,2% 0,5% 1,0% -0,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

 

Sanok Rubber Company

Sanok wchodzi w bardzo wysoką bazę wynikową. II kw. 2022 roku charakteryzował się ponadprzeciętnymi wynikami, co w dużej mierze wynikało z większego zatowarowania klientów w związku z niepewnością rynkową. Marża brutto na sprzedaży wyniosła aż 20,7%, a marża na sprzedaży 9,9%, podczas gdy w kolejnych kwartałach oscylowała wokół 4%. Skalę wyników za II kw. 2022 roku widać także na poniższych wykresach. Komentując wyniki za I kw. 2023 roku przedstawiciele spółki stwierdzili, że II kw. 2023 roku może być zbliżony do I kw. Jednocześnie oczekiwali, ze druga połowa roku będzie o wiele trudniejsza.

 

Sanok ma opublikować raport okresowy z wynikami za II kw. 2023 roku 25 sierpnia. Standardowo polecamy także na spojrzenie na prezentację spółki i na slajd dotyczący trendów na rynku surowców. W poprzednich kwartałach presja kosztowa ze strony surowców malała.

 

Źródło: Emitent.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23
Przychody ze sprzedaży 303.079 301.091 279.675 287.835 320.131 371.052 347.234 350.204 387.125
Wynik brutto na sprzedaży 57 030 58 703 53 512 39 428 48 859 76 811 59 615 58 045 61 206
Wynik na sprzedaży 19 508 19 234 10 877 -3 606 7 291 36 608 12 558 12 228 15 404
Wynik operacyjny 21 598 18 243 9 356 -9 347 6 862 37 094 -902 14 281 18 923
Wynik brutto 21 245 18 334 8 034 -9 885 5 441 36 273 -1 350 16 564 17 778
Wynik netto 16 536 13 972 6 274 -5 956 4 957 36 631 1 111 14 218 16 166
 
Marża brutto na sprzedaży 18,8% 19,5% 19,1% 13,7% 15,3% 20,7% 17,2% 16,6% 15,8%
Marża na sprzedaży 6,4% 6,4% 3,9% -1,3% 2,3% 9,9% 3,6% 3,5% 4,0%
Marża operacyjna 7,1% 6,1% 3,3% -3,2% 2,1% 10,0% -0,3% 4,1% 4,9%
Marża brutto 7,0% 6,1% 2,9% -3,4% 1,7% 9,8% -0,4% 4,7% 4,6%
Marża netto 5,5% 4,6% 2,2% -2,1% 1,5% 9,9% 0,3% 4,1% 4,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

 

Mo-Bruk

Mo-Bruk ma za sobą spadkowy 2022 rok. W każdym kwartale ubiegłego roku zyski spółki spadały z dwucyfrową dynamiką rdr., w istotnej mierze za sprawą braku dodatkowych, istotnych przychodów z tytułu zagospodarowania „bomb ekologicznych”. I kw. 2023 roku przyniósł zatrzymanie tej tendencji, choć przy wzroście przychodów o 11% rdr. zyski były na podobnym poziomie co przed rokiem. W II kw. 2023 roku baza nie jest niska, gdyż w 2022 roku to właśnie II kw. charakteryzował się najwyższymi zyskami i marżami. Wsparciem dla wyników bieżącego roku mogą być wyższe ceny realizowane w segmencie zestalania i stabilizacji, czy też pierwsze zyski z tytułu sprzedaży mułów węglowych. Wyzwaniem pozostają m.in. rosnące koszty, czy też wysoka baza segmentu spalania.

 

Spółka ma opublikować raport okresowy z wynikami za II kw. 2023 roku 17 sierpnia.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23
Przychody ze sprzedaży 60 411 71 102 67 154 68 548 49 579 62 034 61 214 70 561 55 133
Wynik na sprzedaży 36 683 42 957 40 186 36 529 24 452 31 808 26 380 31 025 24 409
Wynik operacyjny 35 824 35 581 39 351 35 192 23 327 32 669 27 283 28 667 23 942
Wynik brutto 35 664 33 649 39 326 35 161 23 385 32 984 27 778 29 671 24 414
Wynik netto 28 000 27 763 30 754 28 469 18 916 26 685 22 481 24 072 19 606
 
Marża na sprzedaży 60,7% 60,4% 59,8% 53,3% 49,3% 51,3% 43,1% 44,0% 44,3%
Marża operacyjna 59,3% 50,0% 58,6% 51,3% 47,1% 52,7% 44,6% 40,6% 43,4%
Marża brutto 59,0% 47,3% 58,6% 51,3% 47,2% 53,2% 45,4% 42,0% 44,3%
Marża netto 46,3% 39,0% 45,8% 41,5% 38,2% 43,0% 36,7% 34,1% 35,6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

 

Voxel

W III kw. 2022 roku wzrosły ceny badań, które przeprowadza Voxel, co pozytywnie przełożyło się na wyniki spółki. Jednocześnie wzrost kosztów wynagrodzeń został odnotowany dopiero w IV kw. 2022 roku. Zatem w II kw. 2023 roku wciąż będzie widoczny pozytywny efekt podwyżek, a inwestorzy mogą oczekiwać istotnej poprawy rdr. wzmocnionej przez efekt niskiej bazy. Jednocześnie zwracamy uwagę, że większym wyzwaniem będzie III kw. 2023 roku, gdyż uwzględnia on wyższe ceny badań bez efektu podwyżek kosztów (wspomniany wzrost wynagrodzeń dopiero w IV kw. ubiegłego roku).

 

Spółka ma opublikować raport okresowy z wynikami za II kw. 2023 roku 24 sierpnia. Więcej o spółce pisaliśmy w analizie Voxel – bardzo dobre wyniki za 3Q22, wymagająca baza w 4Q22.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23
Przychody ze sprzedaży 111.716 107.915 93 732 129.298 99 916 76 120 98 644 140.122 96 787
Wynik brutto na sprzedaży 28 013 33 486 19 406 46 756 22 846 14 660 29 640 31 185 29 247
Wynik na sprzedaży 21 753 27 705 13 440 40 037 16 593 8 566 24 090 24 454 22 948
Wynik operacyjny 22 331 27 708 13 705 34 599 17 109 8 232 23 472 19 388 18 881
Wynik brutto 21 065 25 444 12 245 30 755 14 647 5 893 20 226 16 151 15 916
Wynik netto 16 992 20 566 9 912 24 242 11 788 4 845 16 437 12 552 12 025
 
Marża brutto na sprzedaży 25,1% 31,0% 20,7% 36,2% 22,9% 19,3% 30,0% 22,3% 30,2%
Marża na sprzedaży 19,5% 25,7% 14,3% 31,0% 16,6% 11,3% 24,4% 17,5% 23,7%
Marża operacyjna 20,0% 25,7% 14,6% 26,8% 17,1% 10,8% 23,8% 13,8% 19,5%
Marża brutto 18,9% 23,6% 13,1% 23,8% 14,7% 7,7% 20,5% 11,5% 16,4%
Marża netto 15,2% 19,1% 10,6% 18,7% 11,8% 6,4% 16,7% 9,0% 12,4%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

 

Asbis

W II kw. 2023 roku Asbis osiągnął 674 mln dolarów przychodów, co oznacza wzrost o 30% rdr. Ponadto, w maju i w czerwcu spółka wypracowała przychody wyższe niż w bardzo dobrym przychodowo 2021 roku. Jednocześnie wysoka baza przed spółką kształtuje się dopiero we wrześniu, który okazał się być ponadprzeciętnie mocnym miesiącem pod względem sprzedaży (przychody wyniosły 291 mln dolarów we wrześniu 2022 roku). Wydaje się zatem, że w okresie wakacyjnym powinny być kontynuowane pozytywne tendencje na poziomie przychodów.

 

 

10 sierpnia Asbis opublikuje wyniki za II kw. 2023 roku. Pod względem przychodów baza jest niewygórowana, a ponadto szacunkowe przychody zostały już przez spółkę podane w raportach miesięcznych. Wysoka baza dotyczy natomiast marży brutto na sprzedaży, która wyniosła aż 9,4%. Z drugiej strony marża operacyjna nie była „aż tak wysoka”, na co złożyły się z jednej strony relatywnie niskie przychody, a z drugiej wyższe koszty operacyjne, czy dodatkowe koszty z tytułu pomocy Ukrainie. Wydaje się zatem, że spółka powinna być w stanie poprawić zyski rdr. Pozostaje zatem pytanie o oczekiwania rynku, który wywindował kurs akcji na kolejne maksima w końcówce lipca. Warto także zwrócić uwagę na umocnienie złotego do dolara, co negatywnie wpłynie na przeliczenie wyników w krajowej walucie.

 

Wybrane dane finansowe (tys. USD) 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23
Przychody ze sprzedaży 733.369 680.107 716.511 947.989 694.611 516.424 698.676 780.329 721.992
Wynik brutto na sprzedaży 47 172 47 189 52 797 71 370 52 858 48 287 55 995 70 629 62 065
Wynik operacyjny 22 955 22 564 27 410 40 820 24 313 19 464 29 217 37 999 28 695
Wynik brutto 18 705 18 618 22 039 34 880 19 603 13 568 24 619 33 255 20 897
Wynik netto 15 135 15 027 18 234 28 671 16 030 11 078 20 106 28 634 17 382
 
Marża brutto na sprzedaży 6,4% 6,9% 7,4% 7,5% 7,6% 9,4% 8,0% 9,1% 8,6%
Marża operacyjna 3,1% 3,3% 3,8% 4,3% 3,5% 3,8% 4,2% 4,9% 4,0%
Marża brutto 2,6% 2,7% 3,1% 3,7% 2,8% 2,6% 3,5% 4,3% 2,9%
Marża netto 2,1% 2,2% 2,5% 3,0% 2,3% 2,1% 2,9% 3,7% 2,4%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

 

Zastrzeżenie

Treść powyższego materiału analitycznego jest wyłącznie subiektywną opinią autora i nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

 

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie