Chat with us, powered by LiveChat

Voxel – bardzo dobre wyniki za 3Q22, wymagająca baza w 4Q22

Skomentuj artykuł
© Romaset - stock.adobe.com

Grupa Voxel wypracowała bardzo dobre rezultaty finansowe w III kw. 2022 roku, głównie dzięki wzrostowi cen przeprowadzanych badań. Wykazane zyski nie odbiegały bardzo od kwartałów, które były wsparte działalnością związaną z testowaniem COVID-19. Czy kolejne kwartały zapowiadają się równie dobrze?

 

Grupa Voxel świadczy usługi w zakresie 3 komplementarnych segmentów: diagnostyki, terapii i IT. Diagnostyka w GK Voxel to świadczenie usług wysokospecjalistycznej diagnostyki obrazowej, usług teleradiologicznych, badań klinicznych, produkcji i sprzedaży radiofarmaceutyków. W ramach terapii Grupa prowadzi:

  • Vitomed Szpital (podmiot leczniczy w Gliwicach, w ramach którego działają: Oddział Wewnętrzny, Oddział Neurologii i Oddział Udarowy i Oddział Rehabilitacji Neurologicznej oraz Poradnie Specjalistyczne i Pracownie Diagnostyczne, jak również Zakład Opiekuńczo-Leczniczy o specjalności neurologiczno-rehabilitacyjnej);
  • labolatorium diagnostyki COVID-19;
  • oraz Exira Gamma Knife (podmiot leczniczy zlokalizowany w Katowicach, świadczący usługi z zakresu diagnostyki obrazowej oraz ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki medycznej).

W ramach IT Grupa jest integratorem nowoczesnych technologii informatycznych i medycznych oferowanych przez Alteris.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Voxel za ostatnie kwartały.

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22
Przychody ze sprzedaży 86 725 137.905 111.716 107.915 93 732 129.298 99 916 76 120 98 644
Wynik brutto na sprzedaży 22 317 34 161 28 013 33 486 19 406 46 756 22 846 14 660 29 640
Wynik na sprzedaży 16 062 26 187 21 753 27 705 13 440 40 037 16 593 8 566 24 090
Wynik operacyjny 16 300 25 925 22 331 27 708 13 705 34 599 17 109 8 232 23 472
Wynik brutto 14 856 24 530 21 065 25 444 12 245 30 755 14 647 5 893 20 226
Wynik netto 12 055 19 940 16 992 20 566 9 912 24 242 11 788 4 845 16 437
 
Marża brutto na sprzedaży 25,7% 24,8% 25,1% 31,0% 20,7% 36,2% 22,9% 19,3% 30,0%
Marża na sprzedaży 18,5% 19,0% 19,5% 25,7% 14,3% 31,0% 16,6% 11,3% 24,4%
Marża operacyjna 18,8% 18,8% 20,0% 25,7% 14,6% 26,8% 17,1% 10,8% 23,8%
Marża brutto 17,1% 17,8% 18,9% 23,6% 13,1% 23,8% 14,7% 7,7% 20,5%
Marża netto 13,9% 14,5% 15,2% 19,1% 10,6% 18,7% 11,8% 6,4% 16,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Grupa Voxel wypracowała 98,6 mln zł przychodów w III kw. 2022 roku, co oznacza wzrost o 5,2% rdr. Choć dynamika jest relatywnie niewielka, to jeszcze poprzednie kwartały charakteryzowały się wartościami ujemnymi. Zysk brutto na sprzedaży wzrósł natomiast o 52,7% rdr., do 29,6 mln zł, przy marży procentowej na poziomie 30% (rdr. +9,3 p.p., kw/kw +10,7 p.p.). Zysk na sprzedaży wyniósł z kolei 24,1 mln zł, rosnąc o 79,2% rdr. Kwartał zamknął się z zyskiem netto na poziomie 16,4 mln zł (+65,8% rdr.). Zysk netto za ostatnie cztery kwartały to 57,3 mln zł.

 

Głównym powodem poprawy wyników był wzrost cen przeprowadzanych badań. Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził od 1 lipca 2022 roku zmianę wyceny świadczeń, która ma charakter antyinflacyjny i miała na celu urealnienie kosztów ich wykonywania. Zmiana ta dotyczy spółek diagnostycznych, Exira i VITO-MED. Oznacza wzrost wyceny badań i procedur medycznych, który wyniósł około 30% w porównaniu do I kw. 2022 roku. Jednocześnie na skutek wprowadzonych zmian zlikwidowano otrzymywane dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń, które miało wpływ na poziom kosztów wynagrodzeń głównie w Vitomed. Ze zmianą wyceny świadczeń związane było także wprowadzenie podwyżki minimalnego wynagrodzenia wypłacanego pracownikom ochrony zdrowia.

 

Przychody (tys. zł) i zmiana rdr. (%)

Wynik brutto na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik netto (tys. zł) i marża (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie