Chat with us, powered by LiveChat

Jak inwestować w czasach spadającej inflacji i wysokich stóp procentowych? [LSG 2023]

Zapis pierwszego webinaru z cyklu Letniej Szkoły Giełdowej. Webinar poprowadził Sebastian Zadora, Dyrektor Wydziału Sprzedaży Instrumentów Finansowych, Dom Maklerski BOŚ

 

Letnia Szkoła Giełdowa on-line to wspólny projekt edukacyjny Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz Fundacji GPW, skierowany do wszystkich osób zainteresowanych inwestowaniem na rynku akcji, obligacji, ETF, czy też finansami osobistymi.


Projekt składa się z 10 webinarów on-line, a udział w każdym z nich jest bezpłatny (każdy webinar jest dostępny bezpłatnie w dniu wydarzenia oraz przez kolejne 7 dni od jego zakończenia).

 

Więcej informacji o Letniej Szkole Giełdowej on-line 2023 oraz możliwość zapisu na pozostałe webinary znajdziesz na stronie projektu.

 

Inwestowanie na rynkach finansowych w dobie wysokich stóp procentowych i postępujących procesów dezinflacyjnych

  • Skąd bierze się cykliczność rynkowa i czy wpływa na skuteczność inwestycji krótko i długoterminowych?
  • Czym jest teoria cyklu koniunkturalnego i jak może ona pomóc w konstrukcji portfela inwestycyjnego?
  • Jakie aktywa warto wziąć pod uwagę w sytuacji dezinflacyjnego spowolnienia gospodarczego?
  • Jakie typowe błędy popełniają inwestorzy, próbując chronić portfel przed inflacją?

 

 

 

Webinar poprowadził

 

Sebastian Zadora

Dyrektor Wydziału Sprzedaży Instrumentów Finansowych, Dom Maklerski BOŚ.

Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku inżynieria komputerowa. Od 2005 roku związany zawodowo z rynkami finansowymi. Pracował jako menedżer produktów skarbu w Banku Handlowym w Warszawie (Citigroup), w Banku BPH jak również w biurach maklerskich zajmujących się obsługą transakcji zarówno na giełdach jaki i rynku pozagiełdowym (OTC). Od 2009 roku dyrektor w Domu Maklerskim BOŚ, gdzie odpowiedzialny jest m. in. za promocję oferty oraz działalność edukacyjną biura. Aktywny inwestor, obecny także na rynku GPW.

 

Organizatorzy   Patron
 

 

Partnerzy merytoryczni

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie