Chat with us, powered by LiveChat

Konferencja prasowa Prezesa Narodowego Banku Polskiego Sławomira Skrzypka

Skomentuj artykuł

 


    Na przeprowadzonej w dniu dzisiejszym konferencji prasowej p. Sławomir Skrzypek, prezes Narodowego Banku Polskiego, podtrzymał swoje wielokrotnie prezentowane stanowisko dotyczące stabilnej sytuacji na krajowym rynku międzybankowym. W najbliższym czasie NBP podejmie działania w ramach Pakietu Zaufania, mające na celu złagodzenie ewentualnych skutków światowego kryzysu sektora finansowego. Pakiet pomocy polskim bankom obejmuje w pierwszej kolejności działania związane z animacją transakcji międzybankowych, utrzymanie płynności złotego i walut obcych, a także poprawę relacji z bankami poprzez zacieśnienie polityki informacyjnej. Prezes NBP nie wykluczył również udzielenia bezpośredniej pomocy finansowej, jeśli będzie ona konieczna.


    Na wtorek zaplanowane jest spotkanie z przedstawicielami polskich banków, na którym przekazane zostaną szczegóły dotyczące Pakietu Zaufania. W chwili obecnej wiadomo jedynie, że pomoc obejmuje co najmniej dwanaście instrumentów finansowych, spełniających wszystkie oczekiwania płynące ze strony sektora finansowego.

Prezes NBP zapewnił, że sytuacja w polskim sektorze bankowym jest stabilna i nie boryka się z problemami płynności, a żaden z działających na rynku podmiotów nie jest zagrożony upadłością, bowiem ich rozwój opiera się na dynamice krajowego wzrostu gospodarczego. Według Prezesa, kryzys zaufania na rynku międzybankowym, w tym gwałtowny wzrost oprocentowania pożyczek międzybankowych, jest odpowiedzią na sytuację na rynku międzynarodowym, i nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w sytuacji krajowego sektora bankowego. Zgodnie z wcześniej przekazanymi informacjami, jedynie dwa polskie banki zaangażowane były w inwestycje w ryzykowne instrumenty związane z amerykańskim rynkiem kredytów hipotecznych. Zaangażowanie to nie przekroczyło jednak 1% rocznych przychodów tychże banków.


    Bieżące działania Banku Centralnego prowadzone są w sposób skoordynowany z Ministerstwem Finansów, Komisją Nadzoru Finansowego, oraz Związkiem Banków Polskich.


    Prezes Skrzypek nie skomentował pytań dotyczących ewentualnej obniżki stóp procentowych w odpowiedzi na skoordynowane cięcie stóp przez największe światowe banki.


    Czekamy na wszelkie uwagi i komentarze.


    Osoba kontaktowa:
    Paweł Wielgus
    Specjalista ds. Interwencji i Analiz
    e-mail: pwielgus@sii.org.pl

    tel. 071-332-95-60


Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie