Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Huuuge. „Pracujemy nad udostępnieniem przeglądarkowej wersji gier”

Skomentuj artykuł

- Oceniamy pozytywnie rezultaty działań podjętych w pierwszym kwartale 2023 roku mających na celu obniżenie kosztów operacyjnych spółki. Nasza skorygowana marża EBITDA osiągnęła w tym kwartale rekordowo wysoki poziom w historii spółki - mówił podczas czatu inwestorskiego Marek Chwałek, wiceprezes wykonawczy ds. finansowych spółki Huuuge. Oprócz tematu wyników, podczas spotkania z inwestorami zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, mówiono o flagowych tytułach Huuuge, skupie akcji własnych spółki, a także sytuacji rynku gamingowego na świecie.


Na temat sukcesów Huuuge w pierwszym kwartale 2023 roku powiedziano: Konsekwentna realizacja strategii poprawy rentowności i generowania wysokiego poziomu przepływów z działalności operacyjnej.

 

Pytano też, jakie czynniki stoją za tak mocnym wzrostem EBITDA w pierwszych trzech miesiącach tego roku w ujęciu rocznym.

 

- Wzrost skorygowanej EBITDA zawdzięczamy głównie naszej koncentracji na efektywności operacyjnej, w tym obniżeniu poziomu nakładów na pozyskiwanie użytkowników o blisko 76% w ujęciu rok do roku, a także obniżeniu kosztów prac badawczo-rozwojowych o 20% w ujęciu rok do roku za sprawą niższego poziomu zatrudnienia w tym obszarze - wyjaśniono.

 

Spółka wcześniej zapowiadała działania mające na celu ograniczenie kosztów. Pytano o tego typu kroki również w kolejnych kwartałach.

 

- Wyniki pierwszego kwartału były obciążone kosztami związanymi z restrukturyzacją zatrudnienia. Dopiero wyniki za drugie półrocze powinny być bardziej reprezentatywne jeśli chodzi o koszty zatrudnienia - wyjaśnił przedstawiciel zarządu.

 

Poproszono również o przedstawienie innych aspektów działalności Huuuge poddanych redukcji kosztowej.

 

- W pierwszym kwartale 2023 roku zainicjowaliśmy wiele programów mających na celu poprawę naszych fundamentów. Zakończyliśmy zwolnienia grupowe w Huuuge Games Sp. z o.o., a także zredukowaliśmy zatrudnienie w innych spółkach zależnych. Te niełatwe działania doprowadziły do szacowanej redukcji zatrudnienia o około 20 procent na poziomie grupy w porównaniu z końcem 2022 roku i przyniosą znaczne oszczędności w ujęciu rocznym, wzmacniając naszą pozycję finansową - podano.

 

Na temat kosztów zatrudnienia odpowiedziano: Koszty świadczeń pracowniczych w pierwszym kwartale 2023 roku obejmują kosztów związanych z procesem restrukturyzacji w wysokości 1 552 tys. USD. Nie przewidujemy istotnych kosztów restrukturyzacji w drugim kwartale 2023 roku.

 

Poruszono również temat platformy sprzedażowej Huuuge, która według informacji przekazanej podczas czatu, stanowiła około 6 procent całkowitych przychodów spółki.

 

- Jak reinwestowana jest gotówka Spółki? Czy spółka stosuje aktywne zarządzanie kapitałem? - pytał inwestor

 

- W zarządzaniu nadwyżkami gotówkowymi Grupa stosuje podejście łączące kwestię oceny ryzyka kredytowego instytucji, w której utrzymywane są nadwyżki, dostępności i elastyczności danego instrumentu oraz możliwą do uzyskania stopę zwrotu z danego instrumentu. Przypominamy również, że podstawową walutą dla grupy Huuuge pozostaje dolar amerykański. Zgodnie z informacją zaprezentowaną w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za Q1/23 na dzień 31/3/2023 Grupa utrzymywała 193.963 tys USD (z łącznie posiadanych 238.496 tys USD) w krótkoterminowych depozytach bankowych - podano podczas czatu.

 

Pytano także o przewidywany wzrostu wyników skorygowanej EBITDA w całym 2023 w stosunku do roku poprzedniego.

 

- Podczas prezentacji wyników za 1 kwartał powiedzieliśmy, że skorygowana EBITDA za ostatnie 4 kwartały wyniosła prawie 96 mln USD. Pokazuje to tempo poprawy naszych wyników. Wspomnieliśmy też o tym, że zannualizowanie wyników za 1 kwartał 2023 roku może być kierunkowym przybliżeniem wyników całorocznych - wyjaśniono.

Skup akcji własnych 

Drugim ważnym zagadnieniem poruszonym podczas czatu inwestorskiego był skup akcji własnych Huuuge.

 

- W jakim celu spółka dokonuje skupu akcji własnych? Czy zdaniem zarządu jej akcje są niedoszacowane? - wskazał inwestor.

 

- Celem spółki jest umorzenie akcji zakupionych w procesie SBB. Zarząd nie wypowiada się na temat wyceny, ale możemy zwrócić uwagę na mnożniki wyceny oparte o prognozy analityków wskazujące na dyskonto w cenie akcji Huuuge - odpowiedział przedstawiciel Huuuge.

 

Odpowiadając na kolejne pytanie powiedziano, że w ramach skupu maksymalna liczba nabywanych akcji wynosi 17.121.919.

 

Zdementowano również pogłoski, jakoby spółka miała zostać ściągnięta z giełdy.

 

- Zgodnie z raportem bieżącym 4/2023 Rada Dyrektorów ustaliła, że optymalną strategią dla spółki jest pozostanie na warszawskiej giełdzie - odpowiedziano.

Działalność, rozwój, plany Huuuge

Pytano także, nad jakimi nowymi tytułami Huuuge obecnie pracuje. 

 

- Mamy obecnie cztery niezależne zespoły pracujące nad nowymi grami. Premiery pierwszych stworzonych przez te zespoły gier, mogą mieć miejsce w drugiej połowie roku - wyjaśnił Chwałek. 

 

Firma informowała również, że rozważa wyjście poza segment gier mobilnych na co odpowiedziano: Wspominaliśmy na konferencji wynikowej o tym, że pierwsze możliwe premiery na platformie PC / Steam mogą mieć miejsce w drugiej połowie roku.

 

- Gry będą co do zasady oparte o model biznesowy F2P - dodano.

 

Pytano również o to, gdzie firma obecnie posiada studnia projektowe.

 

- Większość pracowników grupy zlokalizowana jest w 3 studiach w Polsce: w Warszawie, Szczecinie oraz w Bydgoszczy, a także w mniejszym studiu w Tel Aviv w Izraelu. Przeprowadzona restrukturyzacja skutkowała obniżeniem całkowitego zatrudnienia w całej grupie o około 20 procent względem końca poprzedniego roku - wyjaśnił przedstawiciel zarządu Huuuge.

 

Z kolei na temat zmian działania marketingu spółki podano: Zmniejszyliśmy i zreorganizowaliśmy nasz dział marketingu. Nowy zespół marketingowy jest przygotowany do działania w obecnym otoczeniu rynkowym. Kluczem jest analityczne podejście i dyscyplina w zakresie wydatków marketingowych, czyli koncentracja na najbardziej dochodowych kanałach i kampaniach. Badamy również inne kanały, takie jak influencer marketing i marketing marki.

 

Pojawiło się również pytanie o charakterystykę programu VIP spółki.

 

- Najbardziej lojalni gracze, którzy wydają na nasze gry relatywnie wysokie kwoty zapraszani są do naszego programu VIP. Każdy z takich graczy ma dedykowanego opiekuna klienta oraz ma dostęp do promocji i wydarzeń niedostępnych dla pozostałych graczy - objaśnił Chwałek.

Flagowe tytuły

Jeżeli chodzi o dostosowanie flagowych tytułów spółki do funkcjonowania poza segmentem gier mobilnych powiedziano: Pracujemy nad udostępnieniem przeglądarkowej wersji gier Huuuge Casino i Billionaire Casino jeszcze w tym roku. Poza tym pracujemy nad całkowicie nowymi tytułami, z całkiem nowych segmentów rynku.

 

Spółka zamierza promować flagowe tytuły również poprzez social media. W tym kontekście pytano o proces budowania społeczności wokół tych gier.

 

- Mówiąc o budowaniu społeczności, mieliśmy na myśli tworzenie i rozwijanie nowych gier w oparciu o społeczność graczy i ich uwagi. Możliwe kanały promocji to Discord, czy np. YouTube, TikTok - podano.

 

- Jakie działania podejmuje Huuuge, aby “utrzymać długowieczność” flagowych tytułów? - pytał inwestor.

 

- Rozszerzamy zakres naszych działań w ramach programu VIP, abyśmy mogli lepiej obsługiwać i zatrzymywać naszych najbardziej wartościowych graczy. Dostajemy bardzo pozytywny feedback od naszych graczy i konsekwentnie poszerzamy zasięg naszej oferty direct-to-consumer (Webshop). To wzmacnia nasze relacje z klientami, ale i pomaga nam poprawić marże. Celem opisanych powyżej działań jest poprawa długoterminowej retencji naszych graczy - odpowiedziano na pytanie.

 

Uzupełnino również: Huuuge Casino w pierwszym kwartale 2023 roku odpowiadał za 63 procent przychodów ogółem, a Billionaire Casino za 32 procent przychodów ogółem Grupy.

 

Padło także pytanie o perspektywę czasu, w której Huuuge Casino i Billionaire Casino, mogą zostać zastąpione innymi tytułami.

 

- Biorąc pod uwagę skalę przychodów, wielkość bazy graczy oraz ich lojalność, zakładamy, że nasze flagowe tytuły będą istotną częścią biznesu Huuuge przez wiele lat - podsumowano.

Przejęcia

 - Czy spółka jest w trakcie procesu badania potencjalnych celów akwizycyjnych zgodnie z założeniami rozwoju jeszcze z IPO, a potwierdzanych wielokrotnie w kolejnych publicznych wystąpieniach? - pytano. 

 

- Cały czas aktywnie analizujemy potencjalne cele akwizycyjne. Jest to ciągły proces i M&A (fuzje i przejęcia) nadal pozostaje jednym z naszych kierunków rozwoju i poszukiwania źródeł wzrostu przyszłych przychodów - odpowiedział Marek Chwałek z Huuuge.

Dywidenda

- Czy spółka planuje bardziej efektywny podział zysku z akcjonariuszami niż obarczony co najmniej 15-procentowym podatkiem od wartości transakcji zysk? W obecnym ujęciu znaczna część kapitału akcjonariuszy zostaje skonsumowana przez amerykanki system podatkowy, co stawia akcjonariuszy w niekorzystnej sytuacji - pytano podczas czatu.

 

- Huuuge Inc jest spółką prawa Delaware. Transakcje pomiędzy spółką, a jej Akcjonariuszami co do zasady podlegają amerykańskim regulacjom podatkowym - skomentował przedstawiciel firmy.

Rynek gamingowy

Poruszono również temat całego rynku gamingowego. W pierwszej kolejności pytanie dotyczyło przewidywań spółki w tej kwestii. 

 

- Nie publikujemy naszych wewnętrznych prognoz dla rynku gier mobilnych. W naszych analizach opieramy się o źródła takie jak data.ir, SensorTower czy Newzoo. Większość tych informacji jest dostępna publicznie. Dla samego segmentu social casino opieramy się na prognozach Eilers & Krejcik, które zakładają brak wzrostu rynku przez najbliższe kilka lat - objaśniono. 

 

Z kolei na pytanie o rozwój sztucznej inteligencji oraz rozszerzonej rzeczywistości w kontekście rynku gamingowego powiedziano: Naszym zdaniem narzędzia oparte o szeroko rozumianą sztuczną inteligencję mogą przyspieszyć tempo innowacji w sektorze gamingowym. Wykorzystanie tych narzędzi jest jednym z naszych celów strategicznych. Jeśli chodzi o rozszerzoną rzeczywistość - nie posiadamy wystarczającego know-how w tym zakresie, nie jest to obszar na którym się skupiamy.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie