Chat with us, powered by LiveChat

Podatek Belki z ważną zmianą. Kompensacja zysków i strat z funduszy i innych inwestycji

Skomentuj artykuł

Prezydent RP podpisał ustawę umożliwiającą kompensację zysków i strat z funduszy inwestycyjnych i innych instrumentów, w tym akcji, CFD i Forex. O korzystny dla inwestorów indywidualnych kształt nowych regulacji zabiegało Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, które wystąpiło przeciw pierwotnym propozycjom Ministerstwa Finansów.

 

Brak możliwości kompensowania wyniku osiągniętego na inwestowaniu w fundusze inwestycyjne z innymi rodzajami inwestycji przez lata był jednym z najbardziej ewidentnych uchybień podatkowym, którego konsekwencje co roku dotykały polskich inwestorów indywidualnych. Po wielu latach udało się ten problem rozwiązać.

 

2 czerwca 2023 r. prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. To nie pomyłka – przepisy dotyczące zmian w ustawie o PIT zostały „zaszyte” w nowelizacji ustawy o VAT po to, aby szybciej udało się je uchwalić. Opis kontrowersyjnego sposobu zmiany prawa zamieściliśmy w poprzednim artykule na temat kompensacji dochodów i strat z funduszy inwestycyjnych i innych form inwestowania.

SII było przeciw, ministerstwo zmieniło zdanie

Narzekanie na polski proces legislacyjny zostawmy na inną okazję. Dziś najważniejsze jest to, że od 1 stycznia 2024 r. polscy inwestorzy rozliczając się z fiskusem będą mogli kompensować zyski i straty osiągnięte z inwestycji w fundusze inwestycyjne z zyskami i stratami z innych rodzajów inwestycji. W katalogu tym znajdą się nie tylko zyski z akcji, obligacji i ETF-ów, lecz także z inwestowania w CFD lub na rynku Forex.

 

W toku prac nad zmianą prawa, CFD i Forex miały być skreślone z listy. Ministerstwo Finansów uzasadniało takie stanowisko próbą zachęcenia Polaków do inwestowania w bezpieczniejsze i bardziej stabilne instrumenty.

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych od początku wyrażało stanowczy sprzeciw w tej sprawie przekonując, że promocja inwestowania długoterminowego nie powinna karać tych, którzy decydują się na krótkoterminową spekulację. 

 

– Potrzebujemy aktywnych inwestorów na wszystkich rynkach. To, w jakim wymiarze ktoś chce inwestować w poszczególne typy aktywów, nie powinno być stymulowane przez fiskusa, który będzie swoimi decyzjami preferował te czy inne klasy aktywów, a do innych zniechęcał. Mówimy o rynku kapitałowym, który im bardziej różnorodny, oferujący więcej instrumentów i możliwości, tym jest silniejszy – komentował wówczas Jarosław Dominiak, prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

🟢 Dwie pieczenie na jednym ogniu

 

W tym samym pakiecie zmian w prawie podpisanym przez prezydenta znalazły się także zapisy regulujące kwestie dotyczące podatków od odsetek i dyskonta z obligacji. W skrócie: potężne zamieszanie, które opisywaliśmy w artykule Podatek od odsetek od obligacji po nowemu. „Kolejny granat wrzucony na rynek”, w przyszłym roku ustanie, zaś domy maklerskie ponownie będą pobierać podatek automatycznie.

 

Pozostanie jednak problem rozliczenia za 2023 r., który w zależności od domu maklerskiego może wyglądać odmiennie. Temat ten będziemy jeszcze nagłaśniać.

Punkt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego zrealizowany

Umożliwienie podatkowej kompensacji między funduszami inwestycyjnymi i innymi rodzajami inwestycji zostało zapisane w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Fakt ten skomentowała Katarzyna Szwarc, Pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

 

Kwestia kompensacji dochodów i strat z funduszy inwestycyjnych i innych rodzajów inwestycji to tylko jeden z elementów zapowiadanych w ostatnich miesiącach poważnych zmian w podatku Belki. Wiele wskazuje jednak na to, że inwestorzy nie doczekają się wprowadzenia progresji podatkowej i ustanowienia kwoty wolnej (np. na proponowanym poziomie 10 000 zł). Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule „Podwyżka podatku Belki i kwota wolna. Większość Polaków przeciwna [Badanie]”.

 

🟢 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych na bieżąco monitoruje zmiany podatkowe dotyczące inwestorów. Wszelkie bieżące informacje i komentarze dotyczące zmian w podatku Belki zamieszczamy pod tagiem: Podatek giełdowy.

 

Dołącz do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Sprawdź naszą ofertę

 

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie