Chat with us, powered by LiveChat

Jak rozwija się sieć bitcoin? Analiza podstawowych wskaźników

Skomentuj artykuł
mila103 / AdobeStock

Analizowanie danych fundamentalnych cyfrowych sieci nie jest zadaniem trywialnym, jednakże jest parę podstawowych wskaźników, które zdecydowanie warto znać. To okazja, by dowiedzieć się więcej o tym, jak działa bitcoin.

 

Przegląd wskaźników oraz wykresów rozpoczniemy od przyjrzenia się trudności wydobycia największej pod względem kapitalizacji cyfrowej walucie jaką jest bitcoin. W ramach przypomnienia z kursu(Bezpieczne) Inwestowanie w kryptowaluty” zaznaczam, że proces wydobycia (lub mówiąc potocznie emisji) bitcoin nie jest powiązany z żadną instytucją, czy to państwową czy prywatną. Za emisję bitcoin odpowiedzialny jest publicznie znany algorytm, w postaci kodu źródłowego.

 

Cały mechanizm emisji nowo tworzonych monet nazwany jest Proof of Work, który polega na rozwiązaniu zagadki matematycznej. Algorytm zaprogramowany jest w ten sposób, że w momencie kiedy do sieci dołącza się coraz więcej wyspecjalizowanych urządzeń (potocznie mówiąc koparek) trudność wydobycia rośnie. Oraz analogicznie, w momencie, kiedy wyspecjalizowane urządzenia są odłączane od sieci, trudność wydobycia poszczególnych monet maleje, natomiast jednostką jaką posługujemy się w oznaczania trudności są wykonane terahasze na sekundę [TH/s].

 

1TH/s = odpowiada 1,000,000,000,000 (jeden bilion) hashy na sekundę (1 hash proszę traktować jako jedną próbę rozwiązania zagadki matematycznej).

 

Kiedy wyjaśniliśmy sobie czym jest trudność wydobycia oraz w jaki sposób jest ona wyrażana, poniższy wykres nie powinien stanowić problemu w interpretacji czy do sieci bitcoin są podłączane następne koparki czy odłączane:Na wykresie trudności wydobycia widzimy bezsprzecznie wyraźny wzrost, a to oznacza, że wydobycie nowo wyemitowanych cyfrowych monet z miesiąca na miesiąc staje się coraz trudniejsze. Wniosek jaki możemy wyciągnąć z tego wykresu jest taki, że globalne zainteresowanie siecią bitcoin wyraźnie rośnie. Zaangażowanie wyspecjalizowanych firm zajmujących się wydobyciem cyfrowych walut wyrażone w środkach finansowych poświęcanych na zakup oraz utrzymanie wyspecjalizowanych całych hal przemysłowych. W halach tych znajdują się koparki zajmujące się tylko i wyłącznie próbą rozwiązania zagadki matematycznej - w przypadku rozwiązania zagadki konkretny górnik aktualnie dostaje nagrodę w wysokości 6.25 BTC.

 

🟢 Zobacz też: Halving bitcoina już w 2024 r. Co to oznacza?


Drugim istotnym wskaźnikiem mówiąc o tym czy dana platforma cyfrowa jest naprawdę wykorzystywana lub nie, to wskaźnik informujący o liczbie wykonanych transakcji w danej jednostce czasu. Myśląc intuicyjnie wydaje się logicznym, że w sytuacji gdyby w sieci nie było zawieranych żadnych transakcji, moglibyśmy przypuszczać z dużym prawdopodobieństwem, że po prostu taka sieć nie ma użytkowników, dla których konkretna platforma jest użyteczna. Natomiast trudno jest sobie wyobrazić perspektywiczną sieć, która nie ma w ogóle użytkowników, czyli grupy osób, którzy widzą realną korzyść z wykorzystania danej cyfrowej platformy. Wykres poniżej przedstawia liczbę transakcji jaka się dokonała w sieci bitcoin:Widzimy, że sieć jest zdecydowanie wykorzystywana co możemy wywnioskować po analizie zawartych transakcji on-chain, natomiast wzrost liczby transakcji nie wygląda aż tak spektakularnie (brak przebicia szczytów z okolic stycznia 2018 roku) jak w przypadku trudności wydobycia nowo emitowanych monet.

W poprzednim akapicie omówiłem wykres przedstawiający liczbę transakcji on-chain, natomiast gdybyśmy mieli rozpatrywać sieć bitcoin dla szerszego grona użytkowników, obecny limit technologiczny wykonywania około jedenastu transakcji na sekundę jest nie do przyjęcia (sama Visa przetwarza około 24 000 transakcji na sekundę). W sieci bitcoin występują dwa rodzaje transakcji:

 

  • transakcje on-chain
  • transakcje na tzw. drugiej warstwie bitcoin (Lightning Network)

 

W poprzednim akapicie omówiłem liczbę transakcji on-chain, natomiast w tym akapicie przybliżę technologię Lightning Network, która działa wykorzystując sieć bitcoin, ale pozwala w zasadzie na nieskończoną skalowalność - umożliwia na znacznie większe liczby wykonywanych transakcji w danej jednostce czasu. Nie chcę zagłębiać się w złożone meandry technologii Lightning Network, ale na tę chwilę wystarczy, żeby czytelnik wiedział, że w technologii Lighting Network transakcje są rozliczane za pomocą węzłów (komputer z zainstalowanym wyspecjalizowanym oprogramowaniem).

 

Natomiast wspomniane już przeze mnie węzły są ze sobą powiązane za pomocą kanałów, dzięki którym odbywa się przepływ transakcji wykonywanych przez użytkowników. W tym momencie, czytelnik nawet z odrobiną zmysłu inżynierskiego może się domyślić, że w momencie, kiedy liczba węzłów rośnie jest wysoce prawdopodobnym, że liczba łączących je kanałów również będzie rosła. W efekcie czego sumaryczna liczba możliwych transakcji na sekundę również będzie się powiększać. Natomiast gdyby liczba węzłów Lighting Network zaczęła się zmniejszać, automatycznie oznacza to, że sieć zaczyna mieć coraz mniejsze możliwości przetwarzania transakcji.

Na dwóch poniższych wykresach widzimy odpowiednio liczbę skonfigurowanych węzłów Lightning Network oraz liczbę kanałów tworzonych pomiędzy węzłami.


Na wykresie przedstawiającym liczbę działających węzłów Lighting Network, widzimy stagnację na poziomie około dwudziestu tysięcy od roku 2022. Warto ten wykres obserwować, ponieważ technologia Lighting Network jest nadal w fazie eksperymentów i gdyby nagle z jakiegoś nieznanego powodu węzły nagle byłyby wyłączane oznaczałoby to prawdopodobnie technologiczną porażkę tego sposobu skalowania sieci bitcoin.

Drugim wiele niosącym w sobie informacji o rozwoju technologii Lightning Network działającej na sieci bitcoin, jest liczba tworzonych kanałów pomiędzy węzłami wykorzystywanych do przesyłania transakcji wykonywanych przez użytkowników.


Bitcoin to nadal młoda sieć cyfrowa bez wieloletniej historii, i od paru lat notowania największej cyfrowej kryptowaluty podążały za największymi indeksami giełdowymi takimi jak SP500, natomiast w czasie ostatnich paru miesięcy zauważyłem, że ta relacja zaczyna tracić na znaczeniu:Powyższy wykres przedstawia wzajemne relacje pomiędzy polskim indeksem banków WIG-Banki, amerykańskim indeksem giełdowym SP500 oraz notowań BTCUSD. W zasadzie od początku roku 2023 widzimy, że notowania BTCUSD zaczynają podążać własnymi ścieżkami w oderwaniu od notowań indeksów giełdowych. Nie wiem czy ten trend się utrzyma, jednak jest co najmniej zastanawiającym, że w momencie, kiedy z sektora tradycyjnej bankowości słyszymy o coraz to większych problemach oraz bankructwach cyfrowa moneta jakby zaczęła nabierać na sile.

 


Kurs „(Bezpieczne) Inwestowanie w kryptowaluty”

Celem kursu jest przybliżenie tematyki cyfrowych aktywów i kryptowalut wszystkim osobom, które stały dotychczas obok tej rewolucji w świecie finansów. Temat nie jest banalny, a technologia szybko się zmienia, dlatego też zależało nam, aby jego twórcą był praktyk i aktywny inwestor oraz zawierał liczne przykłady, dzięki czemu był maksymalnie przystępny nawet dla osób kompletnie początkujących.

 

Wierzymy, że udało się to osiągnąć, dlatego kurs kierujemy do każdego kto chce zrozumieć i odpowiedzieć sobie na pytanie „O co chodzi w tych kryptowalutach?”. Autorem kursu jest Tomasz Waszczyk, Inżynier oprogramowania, specjalista w dziedzinie tworzenia systemów informatycznych. Dla członków SII przewidziano specjalną zniżkę.

 

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie www.kursinwestowaniewkryptowaluty.pl lub po kliknieciu w poniższy baner.

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie