Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Grupy ASEE. „Planujemy kontynuować politykę wypłacania dywidend”

Skomentuj artykuł

Czat inwestorski Grupy ASEE rozpoczęto tematem wyników spółki za 2022 rok oraz pierwszy kwartał 2023 roku. Na pytania inwestorów odpowiadał Piotr Jeleński, Prezes Zarządu Grupy ASEE i Payten. Oprócz wyników, poruszono również temat usług dla bankowości, dywidendy, przejęć oraz AI.

 

Prezes Piotr Jeleński odpowiadając na pierwsze pytanie, ocenił wyniki finansowe spółki za 2022 rok i pierwszy kwartał 2023 roku. Odniósł się również do sytuacji spółki w dalszej części roku.

 

- Jesteśmy zadowoleni, zobaczymy jak dalej pójdzie, ale jesteśmy pozytywnej myśli. Na razie nie mamy powodów, aby korygować konsensus analityków zakładający wzrost w 2023 roku - mówił Jeleński.

 

Dodano również, że za dobre wyniki pierwszego kwartału 2023 roku odpowiadają przede wszystkim wyniki sektora bankowego oraz w paymencie segment terminali płatniczych POS.

 

W związku z rozwojem działalności ASEE zatrudnia nowe osoby. Jak dodał prezes, rotacja pracownicza w 2023 roku bardzo spadła w porównaniu do 2022 roku.

 

Odpowiadając na kolejne pytanie dotyczące rozszerzania działalności, prezes powiedział: Spodziewamy się dalszych rosnących inwestycji.

 

Pytano także o obecny stan zatrudnienia w spółce.

 

- W Polsce mamy ponad 20 osobowy zespół sprawozdawczy i część osób zarządzających oraz mały operacyjny kilkunastoosobowy. Reszta ponad 3800 pracowników jest zatrudniona za granicą - mówił prezes.

Działalność ASEE

Pytania inwestorów dotyczyły również samej działalności spółki. Pytano m.in. o charakterystykę segmentu usług dla bankowości.

 

- Mamy kompletną ofertę dla banków. Oferujemy centralne systemy bankowe jak i cyfrowe rozwiązania kanałowe (channel solutions). Widzimy największe zainteresowanie tymi drugimi gdzie mamy dużo projektów międzynarodowych w tym poza regionem. Obserwujemy konsolidację rynku i mamy projekty w ramach konsolidacji systemów centralnych - odpowiedział Piotr Jeleński.

 

Według informacji udzielonej podczas czatu, rozwiązania płatnicze stanowią około 50 procent przychodów firmy.

 

Zwrócono również uwagę na strukturę geograficzną przychodów spółki.

 

- Działamy na wielu rynkach. Największe to Serbia, Hiszpania, Rumunia i Chorwacja - podał zarząd ASEE.

 

W temacie rynku chorwackiego, dodano także, że firma miała kilka projektów związanych z wejściem Chorwacji do strefy euro.

 

Z kolei na temat rynku tureckiego, pytano o wysoką inflację, z jaką boryka się ta gospodarka.

 

- Przez ostatnie 9 miesięcy mamy niesłychane wzmocnienie liry tureckiej wobec EUR co skutkuje zmniejszoną rentownością działalności na tamtym rynku, gdzie część przychodów jest indeksowana do EUR/USD. Ciekawe jak zachowa się kurs po wyborach w najbliższym weekend. Zabezpieczanie się w Turcji jest bardzo drogie nie nie ma sensu. Staramy się stosować hedging operacyjny (przychody i koszty w tej samej walucie) - wyjaśnił prezes ASEE i Payten.

 

Pytano też o sposoby firmy na pozyskiwanie klientów, na co prezes Jeleński odpowiedział: Głównie przez sprzedawców (kontakt z klientem) aczkolwiek rośnie udział roli marketingu cyfrowego w segmencie ecommerce i SaaS.

 

Na temat kierunków rozwoju spółki Payten powiedziano: Skupiamy się na eCommerce i na oferowaniu usług płatniczych 'merchantom' - punktom sprzedaży.

Przejęcia

- Czy spółka prowadzi aktualnie czynności akwizycyjne? - pytał jeden z inwestorów. 

 

- Tak dużo. Wszystkie zespoły w krajach naszej działalności są zaangażowane w poszukiwaniu ciekawych celów. Prowadzimy kilka rozmów na temat zakupu spółek - wyjaśnił Piotr Jeleński.

 

Pytano także o wpływ akwizycji na strukturę organizacyjną oraz finanse ASEE.

 

- Zawsze akwizycje wpływają na finanse. Czasem oczekiwany efekt pozytywny jest opóźniony od 1-2 lata. Ciężko powiedzieć jakie akwizycje się wydarzą, ponieważ często w ostatniej chwili nie dochodzi do porozumienia. Myślę że zrealizujemy w 2023 roku około 3 akwizycji - podał prezes.

 

Wyjaśniono także, na jakie rynki ASEE planuje wejść w najbliższym czasie. 

 

- Jesteśmy już w Egipcie, ale planujemy wzmocnić naszą tam obecność. To samo dotyczy Włoch i Ameryki Łacińskiej - poinformował przedstawiciel zarządu.

AI

Poruszono również temat wykorzystywania przez spółkę sztucznej inteligencji. 

 

- Mamy zespół około 50 osób dedykowanych do AI. Sprzedajemy rozwiązania oparte o AI i dodatkowo rozpoczęliśmy projekty optymalizujące koszty w oparciu o AI - mówił prezes Jeleński.

 

- Czy zarząd ASEE przewiduje zmiany na rynku IT wraz z upowszechnieniem sztucznej inteligencji? - pytano podczas czatu.

 

- Tak spore zmiany zarówno obszarze świadczenia usług na przykład w centrach obsługi klienta (help desk), ale też w testowaniu kodu i programowaniu - wyjaśnił prezes.

 

Z kolei na temat robotyzacji procesów powiedziano: Tak, ale będzie to długotrwały proces.

Rynek IT

Na temat wyzwań jakie stoją przed rynkiem IT w 2023 roku, prezes wskazał: Widzimy mniejsze problemy z pozyskaniem pracowników. Na razie w krajach, w których działamy nie widać jeszcze znacznego spowolnienia.

 

Pytano też o ryzyka i zagrożenia dla spółki.

 

- Ryzyka - spowolnienie i oszczędności klientów. Szanse - wejście na inne rynki i obszary na których nie byliśmy obecni na rynkach na których działamy - podano podczas czatu.

 

Wśród problemów na 2023 rok wskazano także: rozwój średniej kadry zarządzającej, aby przygotować się na dalszy wzrost.


Poruszone tematy dotyczyły także wpływu pandemii na rozwój firmy, na co prezes odpowiedział: Wzrost zainteresowania i mniejsze zapotrzebowanie na powierzchnię biurową.

 

Z kolei w przypadku konfliktu w Ukrainie, wpływ na spółkę był niewielki.

 

- Sprzedaż SberBanku w regionie wygenerowała kilka projektów - dodano.

 

ASEE nie wyklucza walki o zlecenia w Ukrainie, jednakże jak dodano: nie jest to nasz kierunek strategiczny.

Dywidenda

- ASEE dzieli się regularnie zyskiem z akcjonariuszami od ponad 10 lat. Czy spółka chce tworzy grono polskich dywidendowych arystokratów? - zapytał inwestor.

 

- Nie wiem czy aż tak wysoko aspirujemy. Planujemy kontynuować politykę wypłacania dywidend przy równoczesnym zachowaniu środków w celu realizacji akwizycji - podsumował prezes Jeleński.

 

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie